Publikationer 2009

Viser 1-10 af 117 resultater
Stigning i 15. marts-ansøgninger til universitetsuddannelser
Publiceringsdato 22. april 2012 Noter om marts-søgning 2009.
Performanceregnskab for innovationsmiljøerne 2009
Publiceringsdato 28. december 2009 Forsknings- og Innovationsstyrelsen præsenterer i det seneste performanceregnskab for innovationsmiljøerne en række resultater af Videnskabsministeriets innovationsmiljø-program med hovedvægten lagt på de seneste 5 års resultater.
Universiteternes sprogstrategier
Publiceringsdato 22. december 2009 De danske universiteter har en essentiel rolle i det danske samfund som centrale viden- og kulturbærende institutioner.
Det Frie Forskningsråds opslag 2010
Publiceringsdato 21. december 2009 Det Frie Forskningsråds opslag for foråret 2010 er nu tilgængelige.
Med udenlandske kvalifikationer i et lovreguleret erhverv
Publiceringsdato 15. december 2009 Brochuren fortæller, hvordan man skal forholde sig, hvis man har udenlandske kvalifikationer i et lovreguleret erhverv. Udgivet med tekst på dansk og engelsk.
Studie- og praktikophold i udlandet
Publiceringsdato 11. december 2009 Undersøgelser af studerendes udbytte og anbefalinger til en styrket indsats på området.
Internationalisering på professionshøjskoler og erhvervsakademier
Publiceringsdato 11. december 2009 Internationalisering på professionshøjskoler og erhvervsakademier - en institutionsundersøgelse.
Danske professionshøjskole- og erhvervsakademistuderendes udlandsophold - Udbytte og fravalg
Publiceringsdato 11. december 2009 Supplement til hovedrapporten "Danske professionshøjskole- og erhvervsakademistuderendes udlandsophold" baseret på fokusgruppeinterview med studerende og uddybende tekstsvar fra spørgeskema
EuroCenters kursuskatalog 2010
Publiceringsdato 11. december 2009 EuroCenters kursuskatalog 2010 præsenterer årets forskellige kurser - fra ansøgningsteknik over økonomi og IPR til koordination af FP7-projekter.
Magasinet Humaniora 4:2009
Publiceringsdato 10. december 2009 Amerikanisering: I 70’erne fik danske drenge og mænd i gennemsnit to par cowboybukser om året. Hvis man er interesseret i amerikaniseringsprocesser, er cowboybukse-fænomenet et godt sted at starte.

Adresser, EAN-numre og kontakt:

Uddannelses- og Forskningsministeriet

Styrelsen for Forskning og Innovation

Styrelsen for Videregående Uddannelser

Uddannelses- og Forskningsministeriets It