Du er her: Forside Publikationer 2016 Implementeringsplan for national rumstrategi

Implementeringsplan for national rumstrategi

Forsideillustrations tekst mangler
Danmarks nationale strategi for rummet blev offentliggjort d. 23. juni 2016. Denne implementeringsplan følger op på strategien med en detaljeret plan for hvert initiativ i strategien.
Kontakt
Kontorchef
Telefon: +45 72 31 82 90
E-mail: pesl@ufm.dk
Specialkonsulent
Telefon: +45 72 31 82 02
E-mail: pse@ufm.dk
: 21. november 2016
: Styrelsen for Forskning og Innovation
: 2016
: 86

Implementeringsplanen følger op på rumstrategien med en detaljeret plan for hvert af de 46 initiativer. Planen gør rede for indholdet, de forventede resultater samt det ansvarlige ministerium og tidsplanen.

Der er tale om et levende dokument. Det vil sige, at planen løbende vil blive opdateret med nye informationer. Implementeringen af initiativerne koordineres i Det Tværministerielle Rumudvalg.

I et appendiks til implementeringsplanen er desuden beskrevet, hvordan udvalget planlægger at følge op på initiativerne og dokumentere delresultater og målopfyldelse.

Senest opdateret 21. november 2016