Forside Publikationer

Publikationer

Oversigt over de seneste års publikationer fra ministeriet, Styrelsen for Forskning og Innovation samt Styrelsen for Videregående Uddannelser (tidligere Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte og Styrelsen for Universiteter og Internationalisering).
Viser 91-120 af 974 resultater
Innovationsnetværk Danmark - Performanceregnskab 2013
Innovationsnetværk Danmark - Performanceregnskab 2013
Publiceringsdato 25. september 2013 I 2012 skabte Innovationsnetværk Danmarks 22 landsdækkende netværk innovation i 870 virksomheder. Det er det hidtil bedste resultat i netværkenes historie.
InnovationSTORM 2013
InnovationSTORM 2013
Publiceringsdato 24. september 2013 Rådet for Teknologi og Innovation er stolte af at præsentere nogle af de mange virksomheder, der dagligt stormer Danmark med innovationer. Publikationen viser 25 af de mange innovative produkter, processer og services, som er udviklet i danske virksomheder.
De skjulte helte - Produktivitetssucceser i dansk industri
De skjulte helte - Produktivitetssucceser i dansk industri
Publiceringsdato 19. september 2013 Succesfulde danske industrivirksomheder har klaret sig godt gennem den økonomiske krise ved at vise en vilje til vækst, en stærk orientering imod omverdenen samt internationale værdikæder og et konstant fokus på værdiskabelse i samarbejde med deres kunder. Det viser analysen ”De skjulte helte”.
Samlet statusrapport 2013 - Programkomiteen for Bæredygtig Energi og Miljø
Samlet statusrapport 2013 - Programkomiteen for Bæredygtig Energi og Miljø
Publiceringsdato 02. september 2013 Oversigt over samtlige bevilgede projekter fra 2004-2012 og status for 93 igangværende projekter
Internationale studerendes karriereplaner
Internationale studerendes karriereplaner
Publiceringsdato 31. august 2013 Undersøgelse om internationale studerende i Danmarks karriereplaner, udarbejdet af Damvad.
Performanceregnskab for GTS-net 2013
Performanceregnskab for GTS-net 2013
Publiceringsdato 28. august 2013 Over 19.000 danske virksomheder har i 2010-2012 fået hjælp og rådgivning til at anvende ny forskning og teknologi til udvikling af produkter og services fra de ni Godkendte Teknologiske Serviceinstitutter (GTS), der modtog en milliard kroner af regeringen til formålet.
EU INFORMATION nr. 3 - juli 2013
EU INFORMATION nr. 3 - juli 2013
Publiceringsdato 15. juli 2013 Horizon 2020 er i fokus i dette nummer af EU-INFORMATION. Du kan bl.a. læse om kick-off konferencen ”Nutidens udfordringer – fremtidens løsninger” og få information om de nye referencegrupper nedsat af Styrelsen for Forskning og Innovation. Du kan også læse mere om rådgivningsnetværket EU-DK Support
The Effect of the Industrial PhD Programme on Employment and Income
The Effect of the Industrial PhD Programme on Employment and Income
Publiceringsdato 10. juli 2013 Ny undersøgelse viser, at beskæftigelsen blandt færdige ErhvervsPhD’er er høj. Rapporten er på engelsk med et dansk resumé (summary)
Uddannelsesmødet 2013
Uddannelsesmødet 2013
Publiceringsdato 05. juli 2013 Konferencerapport fra det årlige Uddannelsesmøde 2013.
Performanceregnskab for innovationsmiljøerne 2013
Performanceregnskab for innovationsmiljøerne 2013
Publiceringsdato 25. juni 2013 Performanceregnskabet for innovationsmiljøerne 2013 viser en styrket performance målt på antal exits og tilbagebetaling af statslige investeringer i 2012. Performanceregnskabet har hovedfokus på de seneste fem års resultater og indeholder samtidig en række cases fra innovationsmiljøprogrammet.
Beretning for 2012 om vurdering og anerkendelse af udenlandske uddannelseskvalifikationer m.v.
Beretning for 2012 om vurdering og anerkendelse af udenlandske uddannelseskvalifikationer m.v.
Publiceringsdato 25. juni 2013 Beretningen fortæller om, hvordan det går med at vurdere og anerkende udenlandske uddannelser og erhvervsmæssige kvalifikationer i Danmark.
Energi13
Energi13
Publiceringsdato 20. juni 2013 Årsrapport for de danske energiforskningsprogrammer
Internationaliseringshandlingsplan: Øget indsigt gennem globalt udsyn
Internationaliseringshandlingsplan: Øget indsigt gennem globalt udsyn
Publiceringsdato 14. juni 2013 Regeringens første del af handlingsplan for internationalisering på uddannelsesområdet 'Øget indsigt gennem globalt udsyn - flere studerende på studieophold i udlandet, styrkede internationale læringsmiljøer og bedre fremmedsprogskompetencer'.
Mobilitetsstatistik for de videregående uddannelser 2011/12
Mobilitetsstatistik for de videregående uddannelser 2011/12
Publiceringsdato 16. maj 2013 Mobilitetsstatistikken omfatter både danske og internationale udvekslingsstuderende og studerende, der tager en hel uddannelse i et andet land end deres hjemland.
Evaluering af erhvervsakademistrukturen
Evaluering af erhvervsakademistrukturen
Publiceringsdato 09. maj 2013 En evaluering af erhvervsakademistrukturen.
Uddannelsessamarbejde med vækstlande
Uddannelsessamarbejde med vækstlande
Publiceringsdato 07. maj 2013 Rapporten sammenfatter de overordnede resultater fra en kortlægning udført i januar 2013 om de videregående uddannelsesinstitutioners uddannelsessamarbejde med ni vækstlande.
Evaluering af HF-Søfart
Publiceringsdato 03. maj 2013 En evaluering af ungdomsuddannelsen HF-Søfart.
EU-INFORMATION nr. 2 - april 2013
EU-INFORMATION nr. 2 - april 2013
Publiceringsdato 03. maj 2013 Hvilken rolle får innovationen i Horizon 2020? Hvilke nye EU-programmer og -fonde er på vej? Få svaret i dette nummer af EU-INFORMATION, hvor vi også ser nærmere på et nyt rådgivernetværk, der skal gøre det nemmere for forskerne og erhvervslivet at komme med i Horizon 2020.
Strategi for samarbejde om Danmarks klynge- og netværksindsats
Strategi for samarbejde om Danmarks klynge- og netværksindsats
Publiceringsdato 30. april 2013 Otte ministerier, de seks regionale vækstfora, Danske Regioner og KL har udarbejdet en fælles strategi for, hvordan en effektiv klyngeindsats kan bidrage til, at vi får skabt fremtidens stærke konkurrencedygtige og innovative virksomheder.
Tilsynsrapport om Copenhagen Business School
Tilsynsrapport om Copenhagen Business School
Publiceringsdato 29. april 2013 Tilsynsrapporten indeholder baggrundsinformation om Copenhagen Business School, som skrevet af Styrelsen for Universiteter og Internationalisering til brug for tilsynsmødet med universitetet den 4. marts 2013.
Tilsynsrapport om Københavns Universitet
Tilsynsrapport om Københavns Universitet
Publiceringsdato 29. april 2013 Tilsynsrapporten indeholder baggrundsinformation om Københavns Universitet, som skrevet af Styrelsen for Universiteter og Internationalisering til brug for tilsynsmødet med universitetet den 8. marts 2013.
Tilsynsrapport om IT-Universitetet
Tilsynsrapport om IT-Universitetet
Publiceringsdato 17. april 2013 Tilsynsrapporten indeholder baggrundsinformation om IT- Universitetet, som skrevet af Styrelsen for Universiteter og Internationalisering til brug for tilsynsmødet med universitetet den 29.januar 2013.
Tilsynsrapport om Aarhus Universitet
Tilsynsrapport om Aarhus Universitet
Publiceringsdato 17. april 2013 Tilsynsrapporten indeholder baggrundsinformation om Aarhus Universitet, som skrevet af Styrelsen for Universiteter og Internationalisering til brug for tilsynsmødet med universitetet den 5. februar 2013.
Årsrapport 2012 - Styrelsen for Forskning og Innovation
Årsrapport 2012 - Styrelsen for Forskning og Innovation
Publiceringsdato 15. april 2013 Årsrapporten har til formål at informere Uddannelsesministeriet, Rigsrevisionen og Finansministeriet om styrelsens faglige og økonomiske resultater.
Årsrapport for Styrelsen for Universiteter og Internationalisering 2012
Årsrapport for Styrelsen for Universiteter og Internationalisering 2012
Publiceringsdato 15. april 2013
Årsrapport for Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte 2012
Årsrapport for Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte 2012
Publiceringsdato 15. april 2013
Årsrapport for EU-programmerne for Livslang Læring og Aktive Unge 2012
Årsrapport for EU-programmerne for Livslang Læring og Aktive Unge 2012
Publiceringsdato 10. april 2013 Rapporten indeholder information og statistik om EUs programmer for Livslang Læring og Aktive Unge samt artikler om udvalgte projekter, der har modtaget tilskud fra programmerne.
Pædagogisk arbejde med demokratiforståelse
Pædagogisk arbejde med demokratiforståelse
Publiceringsdato 08. april 2013 - Idékatalog til studerende på pædagoguddannelsen
Hvad er strategisk forskning - en præsentation af Det Strategiske Forskningsråd
Hvad er strategisk forskning - en præsentation af Det Strategiske Forskningsråd
Publiceringsdato 01. april 2013 I denne folder kan du læse kort om strategisk forskning og Det Strategiske Forskningsråd.
Beretning fra Rådet for erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser 2012
Beretning fra Rådet for erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser 2012
Publiceringsdato 01. april 2013 I 2012 har rådet, udover de udpegede strategiområder fra 2011 ligeledes sat fokus på en række brede temaer som arbejdsmarkedesrelevans, internationalisering og uddannelse af flere unge

Adresser, EAN-numre og kontakt:

Uddannelses- og Forskningsministeriet

Styrelsen for Forskning og Innovation

Styrelsen for Videregående Uddannelser

Uddannelses- og Forskningsministeriets It