Forside Publikationer

Publikationer

Oversigt over de seneste års publikationer fra ministeriet, Styrelsen for Forskning og Innovation samt Styrelsen for Videregående Uddannelser (tidligere Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte og Styrelsen for Universiteter og Internationalisering).
Viser 91-120 af 965 resultater
Performanceregnskab for innovationsmiljøerne 2013
Performanceregnskab for innovationsmiljøerne 2013
Publiceringsdato 25. juni 2013 Performanceregnskabet for innovationsmiljøerne 2013 viser en styrket performance målt på antal exits og tilbagebetaling af statslige investeringer i 2012. Performanceregnskabet har hovedfokus på de seneste fem års resultater og indeholder samtidig en række cases fra innovationsmiljøprogrammet.
Beretning for 2012 om vurdering og anerkendelse af udenlandske uddannelseskvalifikationer m.v.
Beretning for 2012 om vurdering og anerkendelse af udenlandske uddannelseskvalifikationer m.v.
Publiceringsdato 25. juni 2013 Beretningen fortæller om, hvordan det går med at vurdere og anerkende udenlandske uddannelser og erhvervsmæssige kvalifikationer i Danmark.
Energi13
Energi13
Publiceringsdato 20. juni 2013 Årsrapport for de danske energiforskningsprogrammer
Internationaliseringshandlingsplan: Øget indsigt gennem globalt udsyn
Internationaliseringshandlingsplan: Øget indsigt gennem globalt udsyn
Publiceringsdato 14. juni 2013 Regeringens første del af handlingsplan for internationalisering på uddannelsesområdet 'Øget indsigt gennem globalt udsyn - flere studerende på studieophold i udlandet, styrkede internationale læringsmiljøer og bedre fremmedsprogskompetencer'.
Mobilitetsstatistik for de videregående uddannelser 2011/12
Mobilitetsstatistik for de videregående uddannelser 2011/12
Publiceringsdato 16. maj 2013 Mobilitetsstatistikken omfatter både danske og internationale udvekslingsstuderende og studerende, der tager en hel uddannelse i et andet land end deres hjemland.
Evaluering af erhvervsakademistrukturen
Evaluering af erhvervsakademistrukturen
Publiceringsdato 09. maj 2013 En evaluering af erhvervsakademistrukturen.
Uddannelsessamarbejde med vækstlande
Uddannelsessamarbejde med vækstlande
Publiceringsdato 07. maj 2013 Rapporten sammenfatter de overordnede resultater fra en kortlægning udført i januar 2013 om de videregående uddannelsesinstitutioners uddannelsessamarbejde med ni vækstlande.
Evaluering af HF-Søfart
Publiceringsdato 03. maj 2013 En evaluering af ungdomsuddannelsen HF-Søfart.
EU-INFORMATION nr. 2 - april 2013
EU-INFORMATION nr. 2 - april 2013
Publiceringsdato 03. maj 2013 Hvilken rolle får innovationen i Horizon 2020? Hvilke nye EU-programmer og -fonde er på vej? Få svaret i dette nummer af EU-INFORMATION, hvor vi også ser nærmere på et nyt rådgivernetværk, der skal gøre det nemmere for forskerne og erhvervslivet at komme med i Horizon 2020.
Strategi for samarbejde om Danmarks klynge- og netværksindsats
Strategi for samarbejde om Danmarks klynge- og netværksindsats
Publiceringsdato 30. april 2013 Otte ministerier, de seks regionale vækstfora, Danske Regioner og KL har udarbejdet en fælles strategi for, hvordan en effektiv klyngeindsats kan bidrage til, at vi får skabt fremtidens stærke konkurrencedygtige og innovative virksomheder.
Tilsynsrapport om Copenhagen Business School
Tilsynsrapport om Copenhagen Business School
Publiceringsdato 29. april 2013 Tilsynsrapporten indeholder baggrundsinformation om Copenhagen Business School, som skrevet af Styrelsen for Universiteter og Internationalisering til brug for tilsynsmødet med universitetet den 4. marts 2013.
Tilsynsrapport om Københavns Universitet
Tilsynsrapport om Københavns Universitet
Publiceringsdato 29. april 2013 Tilsynsrapporten indeholder baggrundsinformation om Københavns Universitet, som skrevet af Styrelsen for Universiteter og Internationalisering til brug for tilsynsmødet med universitetet den 8. marts 2013.
Tilsynsrapport om IT-Universitetet
Tilsynsrapport om IT-Universitetet
Publiceringsdato 17. april 2013 Tilsynsrapporten indeholder baggrundsinformation om IT- Universitetet, som skrevet af Styrelsen for Universiteter og Internationalisering til brug for tilsynsmødet med universitetet den 29.januar 2013.
Tilsynsrapport om Aarhus Universitet
Tilsynsrapport om Aarhus Universitet
Publiceringsdato 17. april 2013 Tilsynsrapporten indeholder baggrundsinformation om Aarhus Universitet, som skrevet af Styrelsen for Universiteter og Internationalisering til brug for tilsynsmødet med universitetet den 5. februar 2013.
Årsrapport 2012 - Styrelsen for Forskning og Innovation
Årsrapport 2012 - Styrelsen for Forskning og Innovation
Publiceringsdato 15. april 2013 Årsrapporten har til formål at informere Uddannelsesministeriet, Rigsrevisionen og Finansministeriet om styrelsens faglige og økonomiske resultater.
Årsrapport for Styrelsen for Universiteter og Internationalisering 2012
Årsrapport for Styrelsen for Universiteter og Internationalisering 2012
Publiceringsdato 15. april 2013
Årsrapport for Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte 2012
Årsrapport for Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte 2012
Publiceringsdato 15. april 2013
Årsrapport for EU-programmerne for Livslang Læring og Aktive Unge 2012
Årsrapport for EU-programmerne for Livslang Læring og Aktive Unge 2012
Publiceringsdato 10. april 2013 Rapporten indeholder information og statistik om EUs programmer for Livslang Læring og Aktive Unge samt artikler om udvalgte projekter, der har modtaget tilskud fra programmerne.
Pædagogisk arbejde med demokratiforståelse
Pædagogisk arbejde med demokratiforståelse
Publiceringsdato 08. april 2013 - Idékatalog til studerende på pædagoguddannelsen
Hvad er strategisk forskning - en præsentation af Det Strategiske Forskningsråd
Hvad er strategisk forskning - en præsentation af Det Strategiske Forskningsråd
Publiceringsdato 01. april 2013 I denne folder kan du læse kort om strategisk forskning og Det Strategiske Forskningsråd.
Beretning fra Rådet for erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser 2012
Beretning fra Rådet for erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser 2012
Publiceringsdato 01. april 2013 I 2012 har rådet, udover de udpegede strategiområder fra 2011 ligeledes sat fokus på en række brede temaer som arbejdsmarkedesrelevans, internationalisering og uddannelse af flere unge
Tilsynsrapport om Syddansk Universitet
Tilsynsrapport om Syddansk Universitet
Publiceringsdato 22. marts 2013 Nærværende rapport indeholder baggrundsinformation om Syddansk Universitet, beskrevet af Styrelsen for Universiteter og Internationalisering, til brug for tilsynsmødet med universitetet den 23. november 2012.
Tilsynsrapport om Danmarks Tekniske Universitet
Tilsynsrapport om Danmarks Tekniske Universitet
Publiceringsdato 22. marts 2013 Nærværende rapport indeholder baggrundsinformation om Danmarks Tekniske Universitet, skrevet af Styrelsen for Universiteter og Internationalisering, til brug for tilsynsmødet med universitetet den 30. november 2012.
Tilsynsrapport om Aalborg Universitet
Tilsynsrapport om Aalborg Universitet
Publiceringsdato 22. marts 2013 Tilsynsrapporten indeholder baggrundsinformation om Aalborg Universitet, som skrevet af Styrelsen for Universiteter og Internationalisering til brug for tilsynsmødet med universitetet den 15. november 2012.
Tilsynsrapport om Roskilde Universitet
Tilsynsrapport om Roskilde Universitet
Publiceringsdato 22. marts 2013 Nærværende rapport indeholder baggrundsinformation om Roskilde Universitet, skrevet af Styrelsen for Universiteter og Internationalisering, til brug for tilsynsmødet med universitetet den 20. december 2012.
Danmarks Forskningspolitiske Råds årsrapport 2012
Danmarks Forskningspolitiske Råds årsrapport 2012
Publiceringsdato 21. marts 2013 Det værdiskabende universitet. Rådet har i 2012 sat fokus på, hvordan vi kan styrke den forskningsbaserede uddannelse ved universiteterne. Desuden har rådet i 2012 arbejdet med temaet internationalisering af universiteter og dansk forskning.
Det Strategiske Forskningsråds Årsskrift 2012/2013
Det Strategiske Forskningsråds Årsskrift 2012/2013
Publiceringsdato 21. marts 2013 Hvordan ser fremtidens kartoffel ud? Kan man oplade elbiler trådløst? Hvordan forbedrer man kræftscreening? Rådets årsskrift indeholder overblik over prioriteringer 2013, bevillinger givet i 2012 og eksempler på strategisk forskning.
ErhvervsPhD-ordningen - en videnindsamling
ErhvervsPhD-ordningen - en videnindsamling
Publiceringsdato 19. marts 2013 Styrelsen for Forskning og Innovation har gennemført en videnindsamling for at lære mere om, hvordan studerende og vejledere oplever at indgå i ErhvervsPhD-ordningen, og om hvordan projekterne er organiseret i praksis.
Det Frie Forskningsråds Årsrapport 2012
Det Frie Forskningsråds Årsrapport 2012
Publiceringsdato 14. marts 2013 Det Frie forskningsråd skal støtte den fremragende forskning i Danmark. Med udmøntningen af 1,2 mia. kr. i 2012 har Det Frie Forskningsråd igen gødet jorden for forskningsnybrud inden for alle faglige felter.
Køn og Forskning i Det Frie Forskningsråd
Køn og Forskning i Det Frie Forskningsråd
Publiceringsdato 13. marts 2013 Rapporten har til formål at give et overblik over centrale emner og relevant datamateriale vedrørende kønsfordelingen i den danske forskningsverden. Desuden ser den nærmere på kønsaspektet i forhold til Det Frie Forskningsråds praksis.

Adresser, EAN-numre og kontakt:

Uddannelses- og Forskningsministeriet

Styrelsen for Forskning og Innovation

Styrelsen for Videregående Uddannelser

Uddannelses- og Forskningsministeriets It