Du er her: Forside Publikationer

Publikationer

Oversigt over de seneste års publikationer fra ministeriet, Styrelsen for Forskning og Uddannelse samt Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte.
Viser 91-120 af 1000 resultater
Forskning der nytter. Fem vinkler på menneskets sundhed fra Det Frie Forskningsråd
Forskning der nytter. Fem vinkler på menneskets sundhed fra Det Frie Forskningsråd
Publiceringsdato 21. oktober 2015 I publikationen præsenterer Det Frie Forskningsråd fem eksempler på den impact, som forskning fra rådets Sapere Aude-program skaber.
EU-Information, nr. 4 - oktober 2015
EU-Information, nr. 4 - oktober 2015
Publiceringsdato 21. oktober 2015 Magasinet ser nærmere på ny effektrapport om, hvad danskere får ud af at deltage i EU-forskning. Interviews med evaluatorer og ansøgere giver svar på, hvorfor de engagerer sig i Horizon 2020. Vi afslutter også føljetonen om Sex & Gender i forskning med et interview med DTU's prorektor.
Evaluering af Ph.d.-rådet
Evaluering af Ph.d.-rådet
Publiceringsdato 21. oktober 2015 'Evaluering av Ph.d.-rådet – et initiativ til styrket uddannelsesforskning rettet mod folkeskolen'
Har du udenlandsk uddannelse? / Do you have foreign qualifications?
Har du udenlandsk uddannelse? / Do you have foreign qualifications?
Publiceringsdato 08. oktober 2015 Sådan får du vurderet og anerkendt dine kvalifikationer i Danmark
International study on gender equality in research – For the Danish Council for Research and Innovation Policy
International study on gender equality in research – For the Danish Council for Research and Innovation Policy
Publiceringsdato 08. oktober 2015 Baggrundsrapporten fra Oxford Research ’International study on gender equality in research – For the Danish Council for Research and Innovation Policy’. Oxford Research har undersøgt situationen i Finland, Nederlandene, Schweiz og Østrig.
Et internationalt perspektiv på køn- og ligestillingsudfordringer i forskningen
Et internationalt perspektiv på køn- og ligestillingsudfordringer i forskningen
Publiceringsdato 08. oktober 2015 DFiRs rapport ’Et internationalt perspektiv på køn- og ligestillingsudfordringer i forskningen’. DFiR har på opdrag af den tidligere uddannelses- og forskningsminister fået udarbejdet en international analyse af, hvordan man arbejder med ligestilling i forskning i en nogle udvalgte lande.
Tal om forskning og innovation 2014
Tal om forskning og innovation 2014
Publiceringsdato 25. september 2015 ”Tal om forskning og innovation” er Styrelsen for Forskning og Innovations årlige bevillingsstatistik med nøgletal for Danmarks Grundforskningsfond, Det Frie Forskningsråd og Innovationsfonden.
Evaluering af de danske innovationscentre
Evaluering af de danske innovationscentre
Publiceringsdato 25. september 2015 Evaluering af de seks danske innovationscentre gennemført af Oxford Research for Udenrigsministeriet og Uddannelses- og Forskningsministeriet.
Uddannelseseksport på de videregående uddannelser i Danmark
Uddannelseseksport på de videregående uddannelser i Danmark
Publiceringsdato 24. september 2015 Uddannelsesinstitutionernes erfaringer samt perspektiver på uddannelseseksport
Erhvervslivets investeringer i forskning og udvikling i Danmark 2015
Erhvervslivets investeringer i forskning og udvikling i Danmark 2015
Publiceringsdato 16. september 2015 Den årlige prognose for erhvervslivets investeringer i FoU viser, at trods det begyndende opsving i den danske økonomi er der ikke tegn på, at de danske virksomheder har øget deres investeringer i forskning og udvikling i Danmark.
Effects of participation in EU framework programmes for research and innovation – for researchers, institutions and private companies in Denmark
Effects of participation in EU framework programmes for research and innovation – for researchers, institutions and private companies in Denmark
Publiceringsdato 09. september 2015 Rapporten undersøger, hvad forskere, universiteter og virksomheder i Danmark har fået ud af at deltage i europæisk finansierede forskningsprojekter. Analysen omfatter EU’s 6. og 7. rammeprogrammer for forskning (FP6 og FP7).
Fakta om udenlandske uddannelser: Syrien
Fakta om udenlandske uddannelser: Syrien
Publiceringsdato 02. september 2015 Læs om det syriske uddannelsessystem, og hvordan syriske uddannelser vurderes i forhold til det danske uddannelsessystem.
The Place of Research-based Evidence in Policymaking
The Place of Research-based Evidence in Policymaking
Publiceringsdato 25. august 2015 Rapport om brugen af forskningsbaseret viden i politikudvikling i udvalgte lande gennemført af Technopolis for Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd.
Ny pjece for vejledere: Tag på efteruddannelse i udlandet
Ny pjece for vejledere: Tag på efteruddannelse i udlandet
Publiceringsdato 11. august 2015 En ny pjece fortæller om mulighederne for efteruddannelse af vejledere og for samarbejdsprojekter på tværs af de nordiske og europæiske lande.
EU-Information, nr. 3 - juli 2015
EU-Information, nr. 3 - juli 2015
Publiceringsdato 09. juli 2015 Hvad får danske virksomheder, forskningsinstitutioner, GTS’er m.fl. ud af at deltage i Horizon 2020 projekter? Hvad har vi lært og hvad gør nogle af dem, som det går godt for? Vi fortsætter også vores føljeton om kønsaspekter i forskning i et interview med kønsforsker Hilda Rømer Christensen fra KU.
Econometric Analysis of the Danish Innovation Incubator Programme
Econometric Analysis of the Danish Innovation Incubator Programme
Publiceringsdato 08. juli 2015 Denne engelsksprogede effektmåling belyser overlevelsesraten og udviklingen i økonomisk vækst og beskæftigelse hos de iværksættervirksomheder, der har benyttet innovationsmiljøordningen fra 1998 til 2012.
Innovationsnetværk Danmark Performanceregnskab 2015
Innovationsnetværk Danmark Performanceregnskab 2015
Publiceringsdato 02. juli 2015 I 2014 deltog over 7500 virksomheder i de 22 innovationsnetværk - flere end nogensinde.
Performanceregnskab for innovationsmiljøerne 2015
Performanceregnskab for innovationsmiljøerne 2015
Publiceringsdato 02. juli 2015 Performanceregnskabet sætter tal på innovationsmiljøernes aktiviteter og resultater over de seneste fem år. Der er nu tegn på, at det efter finanskrisen begynder at gå bedre for de virksomheder, som innovationsmiljøerne har hjulpet til verden.
Tilsyns‐ og dialogkoncept for Styrelsen for Forskning og Innovation
Tilsyns‐ og dialogkoncept for Styrelsen for Forskning og Innovation
Publiceringsdato 29. juni 2015 Som tilsynsmyndighed er Styrelsen for Forskning og Innovation i dialog med en lang række institutioner om deres udmøntning af midler til forskning og innovation. Læs mere om styrelsens koncept for tilsyn og dialog med institutionerne i denne rapport.
Teknologi til danske virksomheder - Performanceregnskab for GTS-net 2015
Teknologi til danske virksomheder - Performanceregnskab for GTS-net 2015
Publiceringsdato 26. juni 2015 GTS-nettet kom tilfredsstillende ud af 2014. Set henover de sidste fem år har der overordnet set været en stabil udvikling i GTS-nettet, hvor en stigning i den udenlandske, kommercielle omsætning betyder, at GTS-nettet har kunnet fastholde et højt aktivitetsniveau.
Den danske kodeks for integritet i forskning
Den danske kodeks for integritet i forskning
Publiceringsdato 12. juni 2015 Den danske kodeks for integritet i forskning giver forskningssamfundet en ramme for at fremme fælles principper og standarder. Kodeksen har til formål at understøtte en fælles forståelse og kultur omkring integritet i forskning i Danmark.
Materialeforskning som innovations- og vækstmotor
Materialeforskning som innovations- og vækstmotor
Publiceringsdato 09. juni 2015 Forskning i og udvikling af nye materialer er en grundlæggende forudsætning for fremtidig vækst i flere brancher i dansk industri. Læs ATVs rapport om hvordan virksomheder kan udnytte resultaterne fra materialeforskning.
Forskningsråd og fonde: Erfaringer med krav om formidling som bevillingsforudsætning
Forskningsråd og fonde: Erfaringer med krav om formidling som bevillingsforudsætning
Publiceringsdato 29. maj 2015 Hvilke erfaringer har forskningsråd og fonde med at kræve formidling af forskningsresultater som betingelse for en forskningsbevilling? Det svarer danske og udenlandske råd og fonde på i en kortlægning gennemført af Uddannelses- og Forskningsministeriet.
Beretning for 2014 om vurdering og anerkendelse af udenlandske uddannelseskvalifikationer m.v.
Beretning for 2014 om vurdering og anerkendelse af udenlandske uddannelseskvalifikationer m.v.
Publiceringsdato 27. maj 2015 Beretningen beskriver det seneste års udvikling inden for vurdering og anerkendelse af udenlandske kvalifikationer i forhold til såvel uddannelsessystemet som arbejdsmarkedet.
Beretning fra Rådet for Erhvervsakademiuddannelser og Professionsbacheloruddannelser 2014
Beretning fra Rådet for Erhvervsakademiuddannelser og Professionsbacheloruddannelser 2014
Publiceringsdato 13. maj 2015 Rådet for Erhvervsakademiuddannelser og Professionsbacheloruddannelser afgiver hermed sin syvende beretning siden rådet blev nedsat i 2008
Evaluering af innovationsagentordningen i perioden 2010-2014
Evaluering af innovationsagentordningen i perioden 2010-2014
Publiceringsdato 11. maj 2015 Evalueringen af GTS-nettets Innovationsagentordning er nu offentliggjort. Evalueringen undersøger ordningen i perioden 2010-2014.
Viden i spil - Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råds årsrapport 2014
Viden i spil - Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råds årsrapport 2014
Publiceringsdato 07. maj 2015 Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råds (DFiR) årsrapport 2014 præsenterer rådet samt rådets aktiviteter i 2014. Fokus er særligt på de to projekter 'Viden i Verdensklasse' og 'Den forskningsbaserede viden i politikudvikling'.
Forsøgs- og udviklingsmidler
Forsøgs- og udviklingsmidler
Publiceringsdato 05. maj 2015 Retningslinjer for administration af FoU-midler nr. 1. 2015.
Forskning til gavn for mennesker med psykiske lidelser - en national strategi
Forskning til gavn for mennesker med psykiske lidelser - en national strategi
Publiceringsdato 04. maj 2015 Regeringen har den 4. maj 2015 offentliggjort en ny forskningsstrategi for psykiatrien.
Anbefalinger til fremtiden for arkitektur og design
Anbefalinger til fremtiden for arkitektur og design
Publiceringsdato 30. april 2015 Her finder du anbefalinger fra udvalget for fremtidssikring af de videregående kunstneriske uddannelser.