Du er her: Forside Publikationer

Publikationer

Oversigt over de seneste års publikationer fra ministeriet, Styrelsen for Forskning og Innovation samt Styrelsen for Videregående Uddannelser.
Viser 481-510 af 1000 resultater
Rapport om Aarhus Universitet (2009/2010)
Rapport om Aarhus Universitet (2009/2010)
Publiceringsdato 01. juli 2010 Dialogmøde d. 5. maj 2010.
Rapport om IT-Universitetet (2009/2010)
Rapport om IT-Universitetet (2009/2010)
Publiceringsdato 29. juni 2010 Dialogmøde den 25. marts 2010. Nærværende rapport indeholder baggrundsinformation om IT-Universitetet, samt opsamling og konklusioner, som blev foretaget på mødet.
Rapport om Københavns Universitet (2009/2010)
Rapport om Københavns Universitet (2009/2010)
Publiceringsdato 29. juni 2010 Dialogmøde d. 10. februar 2010.
Digitale veje til vækst – Videnskabsministeriets digitale arbejdsprogram
Digitale veje til vækst – Videnskabsministeriets digitale arbejdsprogram
Publiceringsdato 29. juni 2010 Videnskabsministeriets arbejdsprogram for digitale veje til vækst sætter en fremadrettet dagsorden for digitaliseringen af Danmark.
Koordinationsudvalget og dets medlemsorganers finansiering af internationale aktiviteter i 2009
Koordinationsudvalget og dets medlemsorganers finansiering af internationale aktiviteter i 2009
Publiceringsdato 28. juni 2010 Notat om Koordinationsudvalget og dets medlemsorganers finansiering af internationale aktiviteter i 2009
Rapport om Handelshøjskolen i København (2009/2010)
Rapport om Handelshøjskolen i København (2009/2010)
Publiceringsdato 28. juni 2010 Dialogmøde d. 1. juni 2010.
Magasinet Humaniora 2:10
Magasinet Humaniora 2:10
Publiceringsdato 23. juni 2010 Vores forestillinger om, hvordan et almindeligt liv vil forløbe, er forbløffende ens. Læs om livshistorier, jazz, branding af Danmark og meget mere i det nye nummer af Magasinet Humaniora.
Rapport om Syddansk Universitet (2009/2010)
Rapport om Syddansk Universitet (2009/2010)
Publiceringsdato 14. juni 2010 Dialogmøde den 10. marts 2010
InnovationDanmark - Strategi for evaluering og effektmåling
InnovationDanmark - Strategi for evaluering og effektmåling
Publiceringsdato 02. juni 2010 Avisen "InnovationDanmark - Strategi for evaluering og effektmåling" giver en oversigt over status for aktivitetsmålene i Rådet for Teknologi og Udviklings InnovationDanmark.
InnovationDanmark 2009. Resultater og evalueringsstrategi - tillæg til InnovationDanmark 2007-2010
InnovationDanmark 2009. Resultater og evalueringsstrategi - tillæg til InnovationDanmark 2007-2010
Publiceringsdato 01. juni 2010 InnovationDanmark 2009 beskriver status for arbejdet med handlingsplanen InnovationDanmark 2007-2010 og strategien for evaluering og effektmåling af innovationspolitikken, som Rådet for Teknologi og Innovation i Videnskabsministeriet har ansvaret for.
Rapport om Aalborg Universitet (2009/2010)
Rapport om Aalborg Universitet (2009/2010)
Publiceringsdato 01. juni 2010 Dialogmøde den 22. januar 2010.
Effektmåling af innovationskonsortier – An analysis of firm growth effects of the Danish Innovation Consortium Scheme
Effektmåling af innovationskonsortier – An analysis of firm growth effects of the Danish Innovation Consortium Scheme
Publiceringsdato 25. maj 2010 Rapporten sætter fokus på effektmåling af innovationspolitiske initiativer og præsenterer en analyse af de økonomiske effekter for deltagende virksomheder i innovationskonsortieordningen. Rapporten indeholder endvidere overvejelser vedrørende metoder og databehov.
Effektmåling af videnpilotordningens betydning for små og mellemstore virksomheder
Effektmåling af videnpilotordningens betydning for små og mellemstore virksomheder
Publiceringsdato 20. maj 2010 Effektmålingen af videnpiloterne viser, at virksomheder der deltager i ordningen, har højere stigninger i bruttofortjenesten end tilsvarende kontrolvirksomheder. Virksomheder, der deltager i ordningen, har desuden en bedre overlevelsesrate end virksomheder i kontrolgruppen.
Erfaring, udbytte og oplevelse
Erfaring, udbytte og oplevelse
Publiceringsdato 12. maj 2010 Tre år med EU-programmerne for Livslang Læring og Aktive Unge, 2007-2009.
En mere ambitiøs anvendelse af it på universiteterne
En mere ambitiøs anvendelse af it på universiteterne
Publiceringsdato 12. maj 2010 Rapporten konkluderer, at universiteterne generelt er meget gode til at anvende forskellige muligheder for digital kommunikation.
Internationale aktiviteter i grundskolen
Internationale aktiviteter i grundskolen
Publiceringsdato 11. maj 2010 En status fra Styrelsen for International Uddannelse.
Internationaliseringen der blev væk
Internationaliseringen der blev væk
Publiceringsdato 01. maj 2010 Forslag til styrkelse af grundskolens internationalisering
EU-INFORMATION nr. 2 – april 2010
EU-INFORMATION nr. 2 – april 2010
Publiceringsdato 28. april 2010 Temaet for det nye nummer af EU-INFORMATION er Danmarks deltagelse i EU's 7. rammeprogram. Emnet bliver belyst fra forskellige vinkler.
Vejen til større deltagelse i FP7 (III) - en analyse af danske ansøgere og deltagere i temaerne ERC, PEOPLE og SMV
Vejen til større deltagelse i FP7 (III) - en analyse af danske ansøgere og deltagere i temaerne ERC, PEOPLE og SMV
Publiceringsdato 26. april 2010 Rapporten går bag om danske deltagere og ansøgere i temaerne ERC, PEOPLE og SMV i EU's 7. rammeprogram - og kortlægger mulige veje til større dansk deltagelse.
Strategi for uddannelse i entreprenørskab
Strategi for uddannelse i entreprenørskab
Publiceringsdato 22. april 2010 I fremtiden skal væsentlig flere elever og studerende have undervisning i entreprenørskab. Samtidig oprettes en ny fond, der samler indsatsen. Det er kernen i regeringens nye strategi for uddannelse i entreprenørskab.
Universitetsevalueringen 2009
Universitetsevalueringen 2009
Publiceringsdato 19. april 2010 Denne rapport præsenterer resultatet af 2009-evalueringen på universitetsområdet, der blev gennemført fra december 2008 til november 2009 af et uafhængigt internationalt evalueringspanel.
FSE - Inspiration
FSE - Inspiration
Publiceringsdato 19. april 2010 Tre forskere støttet af Det Frie Forskningsråd | Samfund og Erhverv giver her deres bud på, hvad inspiration har betydet for deres forskning. Læs om, hvorfor der er så få kvindelige ledere, tillid mellem børn og voksne, og hvordan man kan gøre uddannelse bedre ved at trække på tal og statistikker
FSS - Originalitet
FSS - Originalitet
Publiceringsdato 19. april 2010 Tre forskere støttet af Det Frie Forskningsråd | Sundhed og Sygdom giver her deres bud på, hvad originialitet har betydet for deres forskning. Læs om, hvordan gener tages i brug i cellerne, en parasit, der kan gøre os raske, og hvordan en undren for 30 år siden er endt i et medicinalprodukt.
FTP - Kritisk tænkning
FTP - Kritisk tænkning
Publiceringsdato 19. april 2010 Tre forskere støttet af Det Frie Forskningsråd | Teknologi og Produktion giver her deres bud på, hvad kritisk tænkning har betydet for deres forskning.
FNU - Mod
FNU - Mod
Publiceringsdato 19. april 2010 Tre forskere støttet af Det Frie Forskningsråd | Natur og Univers giver her deres bud på, hvad mod har betydet for deres forskning. Læs om, hvordan verden ser ud for en hval, materialer, der reparerer dem selv og ikke mindst det matematiske fundament for alt.
FKK - Vedholdenhed
FKK - Vedholdenhed
Publiceringsdato 19. april 2010 Tre forskere støttet af Det Frie Forskningsråd | Kultur og Kommunikation giver her deres bud på, hvad vedholdenhed har betydet for deres forskning. Læs om, hvordan vi oplever lyd, minoritetsbørns sprog, og hvordan humanistisk forskning kan være med til at løse klimaproblemer.
Praktik i udlandet / PIU - Information til arbejdsgivere
Publiceringsdato 19. april 2010 Information til arbejdsgivere om udstationering af lærlinge og elever i udlandet.
Praktik i udlandet / PIU - Information til elever og lærlinge
Praktik i udlandet / PIU - Information til elever og lærlinge
Publiceringsdato 19. april 2010 Information til EUD-elever. Tag en del af din erhvervsuddannelse i udlandet.
Årsrapport 2009 - Forsknings- og Innovationsstyrelsen
Årsrapport 2009 - Forsknings- og Innovationsstyrelsen
Publiceringsdato 13. april 2010 Årsrapporten har til formål at informere Videnskabsministeriet, Rigsrevisionen og Finansministeriet om styrelsens faglige og økonomiske resultater.
Danmarks Forskningspolitiske Råds årsrapport 2009
Danmarks Forskningspolitiske Råds årsrapport 2009
Publiceringsdato 13. april 2010 Danmarks Forskningspolitiske Råd fremlægger sin årsrapport 2009. Danmarks Forskningspolitiske Råds yder forskningspolitisk rådgivning på eget initiativ eller efter anmodning.