Du er her: Forside Publikationer

Publikationer

Oversigt over de seneste års publikationer fra ministeriet, Styrelsen for Forskning og Innovation samt Styrelsen for Videregående Uddannelser.
Viser 481-510 af 1000 resultater
EU-INFORMATION nr. 2 – april 2010
EU-INFORMATION nr. 2 – april 2010
Publiceringsdato 28. april 2010 Temaet for det nye nummer af EU-INFORMATION er Danmarks deltagelse i EU's 7. rammeprogram. Emnet bliver belyst fra forskellige vinkler.
Vejen til større deltagelse i FP7 (III) - en analyse af danske ansøgere og deltagere i temaerne ERC, PEOPLE og SMV
Vejen til større deltagelse i FP7 (III) - en analyse af danske ansøgere og deltagere i temaerne ERC, PEOPLE og SMV
Publiceringsdato 26. april 2010 Rapporten går bag om danske deltagere og ansøgere i temaerne ERC, PEOPLE og SMV i EU's 7. rammeprogram - og kortlægger mulige veje til større dansk deltagelse.
Strategi for uddannelse i entreprenørskab
Strategi for uddannelse i entreprenørskab
Publiceringsdato 22. april 2010 I fremtiden skal væsentlig flere elever og studerende have undervisning i entreprenørskab. Samtidig oprettes en ny fond, der samler indsatsen. Det er kernen i regeringens nye strategi for uddannelse i entreprenørskab.
Universitetsevalueringen 2009
Universitetsevalueringen 2009
Publiceringsdato 19. april 2010 Denne rapport præsenterer resultatet af 2009-evalueringen på universitetsområdet, der blev gennemført fra december 2008 til november 2009 af et uafhængigt internationalt evalueringspanel.
FSE - Inspiration
FSE - Inspiration
Publiceringsdato 19. april 2010 Tre forskere støttet af Det Frie Forskningsråd | Samfund og Erhverv giver her deres bud på, hvad inspiration har betydet for deres forskning. Læs om, hvorfor der er så få kvindelige ledere, tillid mellem børn og voksne, og hvordan man kan gøre uddannelse bedre ved at trække på tal og statistikker
FSS - Originalitet
FSS - Originalitet
Publiceringsdato 19. april 2010 Tre forskere støttet af Det Frie Forskningsråd | Sundhed og Sygdom giver her deres bud på, hvad originialitet har betydet for deres forskning. Læs om, hvordan gener tages i brug i cellerne, en parasit, der kan gøre os raske, og hvordan en undren for 30 år siden er endt i et medicinalprodukt.
FTP - Kritisk tænkning
FTP - Kritisk tænkning
Publiceringsdato 19. april 2010 Tre forskere støttet af Det Frie Forskningsråd | Teknologi og Produktion giver her deres bud på, hvad kritisk tænkning har betydet for deres forskning.
FNU - Mod
FNU - Mod
Publiceringsdato 19. april 2010 Tre forskere støttet af Det Frie Forskningsråd | Natur og Univers giver her deres bud på, hvad mod har betydet for deres forskning. Læs om, hvordan verden ser ud for en hval, materialer, der reparerer dem selv og ikke mindst det matematiske fundament for alt.
FKK - Vedholdenhed
FKK - Vedholdenhed
Publiceringsdato 19. april 2010 Tre forskere støttet af Det Frie Forskningsråd | Kultur og Kommunikation giver her deres bud på, hvad vedholdenhed har betydet for deres forskning. Læs om, hvordan vi oplever lyd, minoritetsbørns sprog, og hvordan humanistisk forskning kan være med til at løse klimaproblemer.
Praktik i udlandet / PIU - Information til arbejdsgivere
Publiceringsdato 19. april 2010 Information til arbejdsgivere om udstationering af lærlinge og elever i udlandet.
Praktik i udlandet / PIU - Information til elever og lærlinge
Praktik i udlandet / PIU - Information til elever og lærlinge
Publiceringsdato 19. april 2010 Information til EUD-elever. Tag en del af din erhvervsuddannelse i udlandet.
Årsrapport 2009 - Forsknings- og Innovationsstyrelsen
Årsrapport 2009 - Forsknings- og Innovationsstyrelsen
Publiceringsdato 13. april 2010 Årsrapporten har til formål at informere Videnskabsministeriet, Rigsrevisionen og Finansministeriet om styrelsens faglige og økonomiske resultater.
Danmarks Forskningspolitiske Råds årsrapport 2009
Danmarks Forskningspolitiske Råds årsrapport 2009
Publiceringsdato 13. april 2010 Danmarks Forskningspolitiske Råd fremlægger sin årsrapport 2009. Danmarks Forskningspolitiske Råds yder forskningspolitisk rådgivning på eget initiativ eller efter anmodning.
Magasinet Humaniora 1:10
Magasinet Humaniora 1:10
Publiceringsdato 13. april 2010 I det 17. århundrede var det for både lærde og almuen en reel mulighed, at Djævelen kunne tage bo i kroppen. Læs om djævlebesættelse, organdonation, filmmanuskripter og meget mere i det nye nummer af Magasinet Humaniora.
Årsrapport 2009 for Universitets- og Bygningsstyrelsen
Årsrapport 2009 for Universitets- og Bygningsstyrelsen
Publiceringsdato 12. april 2010 I Årsrapport 2009 beskriver og vurderer den tidligere Universitets- og Bygningsstyrelse den faglige opgaveløsning i relation til primært eksternt fastsatte mål, ligesom der redegøres for de regnskabsmæssige resultater.
Polarfronten nr. 1 2010
Polarfronten nr. 1 2010
Publiceringsdato 12. april 2010 Dansk forsker vandt kapløbet om at blive den første, der kunne præsentere en kortlægning af det menneskelige genom for et fortidigt menneske. Læs også om, hvordan grønlænderne har det med vinterdepression, og om mågen, der krydsede Indlandsisen med 200 kilometer i timen.
Årsrapport 2009 Styrelsen for International Uddannelse
Årsrapport 2009 Styrelsen for International Uddannelse
Publiceringsdato 12. april 2010
InnovationDanmark avisindstik
InnovationDanmark avisindstik
Publiceringsdato 09. april 2010 Samarbejdsprojekter mellem virksomheder og forskningsinstitutioner giver spændende resultater. Forsknings- og Innovationsstyrelsen har samlet en række eksempler, som nu kan læses i avisen "InnovationDanmark".
Bliv klogere på verden - rejs ud og lær
Bliv klogere på verden - rejs ud og lær
Publiceringsdato 09. april 2010 Brochure om EU-programmet Grundtvig.
Beretning fra Rådet for erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser 2009
Beretning fra Rådet for erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser 2009
Publiceringsdato 01. april 2010 Sammenhæng i uddannelsessystemet og øget anerkendelse af institutionernes udviklingsarbejde er blandt fokuspunkterne i beretningen fra Rådet for Erhvervsakademiuddannelser og Professionsbacheloruddannelser.
Produktivitetseffekter af erhvervslivets forskning, udvikling og innovation
Produktivitetseffekter af erhvervslivets forskning, udvikling og innovation
Publiceringsdato 31. marts 2010 Produktivitetseffekter af erhvervslivets forskning, udvikling og innovation
Forskningsrådenes virkemidler til fremme af karriere
Forskningsrådenes virkemidler til fremme af karriere
Publiceringsdato 23. marts 2010 Evalueringen vurderer en række virkemidler (støtteformer) rettet mod kvindelige forskere og forskere, der er i begyndelsen af deres karriereforløb.
Det Strategiske Forskningsråds årsskrift '09
Det Strategiske Forskningsråds årsskrift '09
Publiceringsdato 18. marts 2010 Brochuren 'Årsskrift '09' giver dig et indblik i årets gang i Det Strategiske Forskningsråd i 2009 og illustrerer den brede vifte af forskningsaktiviteter, som rådet støtter.
Det innovative samfund kræver ny viden og løsningsmodeller - præsentation af Det Strategiske Forskningsråd
Det innovative samfund kræver ny viden og løsningsmodeller - præsentation af Det Strategiske Forskningsråd
Publiceringsdato 18. marts 2010 I brochuren kan du læse mere om Det Strategiske Forskningsråds visioner og principper samt nogle af de udfordringer, rådet står overfor. Du har også mulighed for at se en oversigt over medlemmer af rådets bestyrelse og programkomiteer.
Kortlægning af dansk deltagelse i EU’s fællesskabsinstrumenter 2010
Kortlægning af dansk deltagelse i EU’s fællesskabsinstrumenter 2010
Publiceringsdato 15. marts 2010 Rapporten kortlægger dansk deltagelse i de fem EU-forskningsinstrumenter: Europæiske Teknologiplatforme (ETP’er), Fælles Teknologiinitiativer (JTI’er), ERA-NET, ERA-NET Plus og Artikel 169-initiativer (A169).
Videnskabsministeriets handlingsplan for forskningsinfrastruktur
Videnskabsministeriets handlingsplan for forskningsinfrastruktur
Publiceringsdato 09. marts 2010 Videnskabsministeriets handlingsplan for forskningsinfrastruktur
Rapport om Danmarks Teknisk Universitet (2009/2010)
Rapport om Danmarks Teknisk Universitet (2009/2010)
Publiceringsdato 01. marts 2010 Dialogmøde den 30. november 2009.
Rapport om Roskilde Universitet (2009/2010)
Rapport om Roskilde Universitet (2009/2010)
Publiceringsdato 15. februar 2010 Dialogmøde den 18. november 2009.
EU-INFORMATION nr. 1 – januar 2010
EU-INFORMATION nr. 1 – januar 2010
Publiceringsdato 15. januar 2010 Temaet for det nye nummer af EU-INFORMATION er fri forskning i EU's 7. rammeprogram.
Strategisk forskning - Principper og virkemidler (14. dec. 2009)
Strategisk forskning - Principper og virkemidler (14. dec. 2009)
Publiceringsdato 15. januar 2010 'Strategisk forskning - Principper og virkemidler', 14. dec 2009, beskriver overordnede værdier og generelle retningslinier for udmøntning af midler til strategisk forskning. Det erstatter notatet 'Strategisk forskning - Principper og virkemidler' fra 28. november 2008.