Du er her: Forside Publikationer

Publikationer

Oversigt over de seneste års publikationer fra ministeriet, Styrelsen for Forskning og Innovation samt Styrelsen for Videregående Uddannelser.
Viser 481-510 af 1000 resultater
Polarfronten nr. 1 2010
Polarfronten nr. 1 2010
Publiceringsdato 12. april 2010 Dansk forsker vandt kapløbet om at blive den første, der kunne præsentere en kortlægning af det menneskelige genom for et fortidigt menneske. Læs også om, hvordan grønlænderne har det med vinterdepression, og om mågen, der krydsede Indlandsisen med 200 kilometer i timen.
Årsrapport 2009 Styrelsen for International Uddannelse
Årsrapport 2009 Styrelsen for International Uddannelse
Publiceringsdato 12. april 2010
InnovationDanmark avisindstik
InnovationDanmark avisindstik
Publiceringsdato 09. april 2010 Samarbejdsprojekter mellem virksomheder og forskningsinstitutioner giver spændende resultater. Forsknings- og Innovationsstyrelsen har samlet en række eksempler, som nu kan læses i avisen "InnovationDanmark".
Bliv klogere på verden - rejs ud og lær
Bliv klogere på verden - rejs ud og lær
Publiceringsdato 09. april 2010 Brochure om EU-programmet Grundtvig.
Beretning fra Rådet for erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser 2009
Beretning fra Rådet for erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser 2009
Publiceringsdato 01. april 2010 Sammenhæng i uddannelsessystemet og øget anerkendelse af institutionernes udviklingsarbejde er blandt fokuspunkterne i beretningen fra Rådet for Erhvervsakademiuddannelser og Professionsbacheloruddannelser.
Produktivitetseffekter af erhvervslivets forskning, udvikling og innovation
Produktivitetseffekter af erhvervslivets forskning, udvikling og innovation
Publiceringsdato 31. marts 2010 Produktivitetseffekter af erhvervslivets forskning, udvikling og innovation
Forskningsrådenes virkemidler til fremme af karriere
Forskningsrådenes virkemidler til fremme af karriere
Publiceringsdato 23. marts 2010 Evalueringen vurderer en række virkemidler (støtteformer) rettet mod kvindelige forskere og forskere, der er i begyndelsen af deres karriereforløb.
Det Strategiske Forskningsråds årsskrift '09
Det Strategiske Forskningsråds årsskrift '09
Publiceringsdato 18. marts 2010 Brochuren 'Årsskrift '09' giver dig et indblik i årets gang i Det Strategiske Forskningsråd i 2009 og illustrerer den brede vifte af forskningsaktiviteter, som rådet støtter.
Det innovative samfund kræver ny viden og løsningsmodeller - præsentation af Det Strategiske Forskningsråd
Det innovative samfund kræver ny viden og løsningsmodeller - præsentation af Det Strategiske Forskningsråd
Publiceringsdato 18. marts 2010 I brochuren kan du læse mere om Det Strategiske Forskningsråds visioner og principper samt nogle af de udfordringer, rådet står overfor. Du har også mulighed for at se en oversigt over medlemmer af rådets bestyrelse og programkomiteer.
Kortlægning af dansk deltagelse i EU’s fællesskabsinstrumenter 2010
Kortlægning af dansk deltagelse i EU’s fællesskabsinstrumenter 2010
Publiceringsdato 15. marts 2010 Rapporten kortlægger dansk deltagelse i de fem EU-forskningsinstrumenter: Europæiske Teknologiplatforme (ETP’er), Fælles Teknologiinitiativer (JTI’er), ERA-NET, ERA-NET Plus og Artikel 169-initiativer (A169).
Videnskabsministeriets handlingsplan for forskningsinfrastruktur
Videnskabsministeriets handlingsplan for forskningsinfrastruktur
Publiceringsdato 09. marts 2010 Videnskabsministeriets handlingsplan for forskningsinfrastruktur
Rapport om Danmarks Teknisk Universitet (2009/2010)
Rapport om Danmarks Teknisk Universitet (2009/2010)
Publiceringsdato 01. marts 2010 Dialogmøde den 30. november 2009.
Rapport om Roskilde Universitet (2009/2010)
Rapport om Roskilde Universitet (2009/2010)
Publiceringsdato 15. februar 2010 Dialogmøde den 18. november 2009.
EU-INFORMATION nr. 1 – januar 2010
EU-INFORMATION nr. 1 – januar 2010
Publiceringsdato 15. januar 2010 Temaet for det nye nummer af EU-INFORMATION er fri forskning i EU's 7. rammeprogram.
Strategisk forskning - Principper og virkemidler (14. dec. 2009)
Strategisk forskning - Principper og virkemidler (14. dec. 2009)
Publiceringsdato 15. januar 2010 'Strategisk forskning - Principper og virkemidler', 14. dec 2009, beskriver overordnede værdier og generelle retningslinier for udmøntning af midler til strategisk forskning. Det erstatter notatet 'Strategisk forskning - Principper og virkemidler' fra 28. november 2008.
Har I forskningsidéen?
Har I forskningsidéen?
Publiceringsdato 07. januar 2010
Evaluering af dansk deltagelse i EU’s rammeprogrammer
Evaluering af dansk deltagelse i EU’s rammeprogrammer
Publiceringsdato 01. januar 2010 Evalueringen vurderer den danske deltagelse i EU’s rammeprogrammer. Fokus er på EU´s 6. rammeprogram.
Performanceregnskab for innovationsmiljøerne 2009
Performanceregnskab for innovationsmiljøerne 2009
Publiceringsdato 28. december 2009 Forsknings- og Innovationsstyrelsen præsenterer i det seneste performanceregnskab for innovationsmiljøerne en række resultater af Videnskabsministeriets innovationsmiljø-program med hovedvægten lagt på de seneste 5 års resultater.
Universiteternes sprogstrategier
Universiteternes sprogstrategier
Publiceringsdato 22. december 2009 De danske universiteter har en essentiel rolle i det danske samfund som centrale viden- og kulturbærende institutioner.
Det Frie Forskningsråds opslag 2010
Det Frie Forskningsråds opslag 2010
Publiceringsdato 21. december 2009 Det Frie Forskningsråds opslag for foråret 2010 er nu tilgængelige.
Studie- og praktikophold i udlandet
Studie- og praktikophold i udlandet
Publiceringsdato 11. december 2009 Undersøgelser af studerendes udbytte og anbefalinger til en styrket indsats på området.
Internationalisering på professionshøjskoler og erhvervsakademier
Internationalisering på professionshøjskoler og erhvervsakademier
Publiceringsdato 11. december 2009 Internationalisering på professionshøjskoler og erhvervsakademier - en institutionsundersøgelse.
Danske professionshøjskole- og erhvervsakademistuderendes udlandsophold - Udbytte og fravalg
Danske professionshøjskole- og erhvervsakademistuderendes udlandsophold - Udbytte og fravalg
Publiceringsdato 11. december 2009 Supplement til hovedrapporten "Danske professionshøjskole- og erhvervsakademistuderendes udlandsophold" baseret på fokusgruppeinterview med studerende og uddybende tekstsvar fra spørgeskema
EuroCenters kursuskatalog 2010
EuroCenters kursuskatalog 2010
Publiceringsdato 11. december 2009 EuroCenters kursuskatalog 2010 præsenterer årets forskellige kurser - fra ansøgningsteknik over økonomi og IPR til koordination af FP7-projekter.
Magasinet Humaniora 4:2009
Magasinet Humaniora 4:2009
Publiceringsdato 10. december 2009 Amerikanisering: I 70’erne fik danske drenge og mænd i gennemsnit to par cowboybukser om året. Hvis man er interesseret i amerikaniseringsprocesser, er cowboybukse-fænomenet et godt sted at starte.
8 Forskerhistorier 2009
8 Forskerhistorier 2009
Publiceringsdato 09. december 2009 Der er stærkt brug for nytænkning, hvis vi skal løse de store klima- og miljøproblemer, verden står over for i dag. Publikationen 8 forskerhistorier 2009 illustrerer, hvordan kreative ideer inden for teknologisk og produktionsmæssig forskning bidrager til at imødegå de globale udfordringer.
Universiteternes kvalitetsarbejde
Universiteternes kvalitetsarbejde
Publiceringsdato 03. december 2009 Rapport om universiteternes kvalitetsarbejde. Rapporten giver en samlet præsentation af de centrale regler for universiteternes kvalitetsarbejde. Endvidere præsenterer universiteterne hver især ekspempler på, hvordan de arbejder med at udvikle og sikre kvaliteten af deres uddannelser.
Vilkår for bevillinger
Vilkår for bevillinger
Publiceringsdato 01. december 2009 OBS: Denne udgave erstattes af "Vilkår for Bevillinger, 1. januar 2012. Publikationen indeholder gældende regler og praksis i forbindelse med administrationen af bevillinger fra Det Frie Forskningsråds faglige forskningsråd og Det Strategiske Forskningsråds programkomiteer
Statusrapport om risikostyring
Statusrapport om risikostyring
Publiceringsdato 30. november 2009 Denne rapport giver indsigt i, hvordan Universitets- og Bygningsstyrelsen arbejder med strategisk risikostyring. Rapporten afdækker blandt andet skadesbilledet fra 2002-2008 og gennemgår hvilke tiltag, styrelsen vil iværksætte i fremadrettet.
Polarfronten nr. 3 2009 - med klimatillæg
Polarfronten nr. 3 2009 - med klimatillæg
Publiceringsdato 26. november 2009 Polarfronten sætter i anledning af klimatopmødet i december fokus på dansk og grønlandsk klimaforskning. Det betyder, at nummeret indeholder et 16 siders klimatillæg, Isen smelter, som også findes i en engelsk version.