Du er her: Forside Publikationer

Publikationer

Oversigt over de seneste års publikationer fra ministeriet, Styrelsen for Forskning og Uddannelse samt Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte.
Viser 481-510 af 1000 resultater
Evaluering af virkemidler, der omfatter forskningssamarbejde mellem offentlige forskningsinstitutioner og private virksomheder (2010)
Evaluering af virkemidler, der omfatter forskningssamarbejde mellem offentlige forskningsinstitutioner og private virksomheder (2010)
Publiceringsdato 02. september 2010 Forskningssamarbejde mellem offentlige forskningsinstitutioner og erhvervslivet står højt på den politiske dagsorden. Og samarbejde mellem forskningsinstitutioner og virksomheder indgår som krav i mange af de støtteformer, der bruges til at uddele forskningsbevillinger.
Samlet statusrapport 2010
Samlet statusrapport 2010
Publiceringsdato 26. august 2010 Status på alle aktive projekter under programkomiteen for bæredygtig energi og miljø i Det Strategiske Forskningsråd.
Effektiv innovationspolitik i Danmark - Årsberetning for Rådet for Teknologi og Innovation for 2009
Effektiv innovationspolitik i Danmark - Årsberetning for Rådet for Teknologi og Innovation for 2009
Publiceringsdato 25. august 2010 Rådet for Teknologi og Innovation udgiver nu sin årsberetning for 2009. Beretningen giver en oversigt over udviklingen i rådets virkemidler i 2009.
Syv fantastiske fortællinger om FP7
Syv fantastiske fortællinger om FP7
Publiceringsdato 09. august 2010 Syv forskere og virksomheder, der deltager i et FP7-projekt, fortæller i publikationen deres historie. Fortællingerne spænder fra forskning i sundere spisevaner til udvikling af ny teknologi til CO2-neutral energiproduktion.
EU-INFORMATION nr. 3 – juli 2010
EU-INFORMATION nr. 3 – juli 2010
Publiceringsdato 15. juli 2010 Temaet for dette nummer af EU-Information er dannelsen af konsortier i FP7. Vi bringer interviews med blandt andet Bioneers forskningschef Lars Pedersen og direktør i 43D og lektor Preben Holst Mogensen. De fortæller om deres erfaringer med at komme med på det rigtige hold eller selv sætte holdet.
InnovationDanmark 2010-2013 - Viden til virksomheder skaber vækst
InnovationDanmark 2010-2013 - Viden til virksomheder skaber vækst
Publiceringsdato 14. juli 2010 Rådet for Teknologi og Innovation præsenterer en samlet handlingsplan for de kommende års investeringer i innovationspolitik. Handlingsplanen rummer 50 initiativer, der tilsammen skal sætte yderligere gang i privat forskning, udvikling og innovation.
Sammenfatning af InnovationDanmark 2010-2013 - Viden til virksomheder skaber vækst
Sammenfatning af InnovationDanmark 2010-2013 - Viden til virksomheder skaber vækst
Publiceringsdato 14. juli 2010 Danske virksomheder skal investere mere i forskning, udvikling og innovation. Med InnovationDanmark 2010-2013 præsenterer Rådet for Teknologi og Innovation (RTI) en samlet innovationsplan for de næste år. Dette er en sammenfatning af planen.
Energi10
Energi10
Publiceringsdato 12. juli 2010 Årsrapport om de danske energiforskningsprogrammer.
Tag på studiebesøg i udlandet
Tag på studiebesøg i udlandet
Publiceringsdato 09. juli 2010 Få ny viden, indsigt og inspiration – for skoleledere, eksperter og beslutningstagere.
Årsberetning 2009 - Udvalgene vedrørende Videnskabelig Uredelighed
Årsberetning 2009 - Udvalgene vedrørende Videnskabelig Uredelighed
Publiceringsdato 09. juli 2010 I 2009 blev der indbragt 12 sager. Sager indbragt inden 1. maj 2009 er blevet behandlet efter bekendtgørelse nr. 1122 af 24. november 2008, mens sager indbragt efter 1. maj 2009 er blevet behandlet efter bekendtgørelse nr. 306 af 20. april 2009.
Rapport om videreuddannelse af folkeskolelærere til gymnasielærere
Rapport om videreuddannelse af folkeskolelærere til gymnasielærere
Publiceringsdato 08. juli 2010 Daværende undervisningsminister Bertel Haarder nedsatte i efteråret 2009 en arbejdsgruppe med det formål at undersøge mulighederne for, at folkeskolelærere kan videreuddanne sig til gymnasielærere.
Kommercialisering af forskningsresultater - statistik 2009
Kommercialisering af forskningsresultater - statistik 2009
Publiceringsdato 06. juli 2010 Innovation: Analyse og evaluering 06/2010
Kortlægning af dansk fødevareforskning
Kortlægning af dansk fødevareforskning
Publiceringsdato 05. juli 2010 Kortlægningen tilvejebringer et aktuelt overblik over den danske lægemiddelforskning i både den offentlige og private sektor.
Erhvervslivets forskning, udvikling og innovation i Danmark i 2010.
Erhvervslivets forskning, udvikling og innovation i Danmark i 2010.
Publiceringsdato 03. juli 2010 Private investeringer i forskning, udvikling og innovation er overraskende steget med knap 6 procent i 2009 og skønnes nu til 2,2 procent af BNP. Men et flertal af virksomheder mener ikke, at krisen er ovre.
Performanceregnskab for innovationsmiljøerne 2010
Performanceregnskab for innovationsmiljøerne 2010
Publiceringsdato 02. juli 2010 Forsknings- og Innovationsstyrelsen præsenterer i det seneste performanceregnskab for innovationsmiljøerne en række resultater af Videnskabsministeriets innovationsmiljø-program med hovedvægten lagt på de seneste 5 års resultater.
Rapport om Aarhus Universitet (2009/2010)
Rapport om Aarhus Universitet (2009/2010)
Publiceringsdato 01. juli 2010 Dialogmøde d. 5. maj 2010.
Rapport om IT-Universitetet (2009/2010)
Rapport om IT-Universitetet (2009/2010)
Publiceringsdato 29. juni 2010 Dialogmøde den 25. marts 2010. Nærværende rapport indeholder baggrundsinformation om IT-Universitetet, samt opsamling og konklusioner, som blev foretaget på mødet.
Rapport om Københavns Universitet (2009/2010)
Rapport om Københavns Universitet (2009/2010)
Publiceringsdato 29. juni 2010 Dialogmøde d. 10. februar 2010.
Digitale veje til vækst – Videnskabsministeriets digitale arbejdsprogram
Digitale veje til vækst – Videnskabsministeriets digitale arbejdsprogram
Publiceringsdato 29. juni 2010 Videnskabsministeriets arbejdsprogram for digitale veje til vækst sætter en fremadrettet dagsorden for digitaliseringen af Danmark.
Koordinationsudvalget og dets medlemsorganers finansiering af internationale aktiviteter i 2009
Koordinationsudvalget og dets medlemsorganers finansiering af internationale aktiviteter i 2009
Publiceringsdato 28. juni 2010 Notat om Koordinationsudvalget og dets medlemsorganers finansiering af internationale aktiviteter i 2009
Rapport om Handelshøjskolen i København (2009/2010)
Rapport om Handelshøjskolen i København (2009/2010)
Publiceringsdato 28. juni 2010 Dialogmøde d. 1. juni 2010.
Magasinet Humaniora 2:10
Magasinet Humaniora 2:10
Publiceringsdato 23. juni 2010 Vores forestillinger om, hvordan et almindeligt liv vil forløbe, er forbløffende ens. Læs om livshistorier, jazz, branding af Danmark og meget mere i det nye nummer af Magasinet Humaniora.
Rapport om Syddansk Universitet (2009/2010)
Rapport om Syddansk Universitet (2009/2010)
Publiceringsdato 14. juni 2010 Dialogmøde den 10. marts 2010
InnovationDanmark - Strategi for evaluering og effektmåling
InnovationDanmark - Strategi for evaluering og effektmåling
Publiceringsdato 02. juni 2010 Avisen "InnovationDanmark - Strategi for evaluering og effektmåling" giver en oversigt over status for aktivitetsmålene i Rådet for Teknologi og Udviklings InnovationDanmark.
InnovationDanmark 2009. Resultater og evalueringsstrategi - tillæg til InnovationDanmark 2007-2010
InnovationDanmark 2009. Resultater og evalueringsstrategi - tillæg til InnovationDanmark 2007-2010
Publiceringsdato 01. juni 2010 InnovationDanmark 2009 beskriver status for arbejdet med handlingsplanen InnovationDanmark 2007-2010 og strategien for evaluering og effektmåling af innovationspolitikken, som Rådet for Teknologi og Innovation i Videnskabsministeriet har ansvaret for.
Rapport om Aalborg Universitet (2009/2010)
Rapport om Aalborg Universitet (2009/2010)
Publiceringsdato 01. juni 2010 Dialogmøde den 22. januar 2010.
Effektmåling af innovationskonsortier – An analysis of firm growth effects of the Danish Innovation Consortium Scheme
Effektmåling af innovationskonsortier – An analysis of firm growth effects of the Danish Innovation Consortium Scheme
Publiceringsdato 25. maj 2010 Rapporten sætter fokus på effektmåling af innovationspolitiske initiativer og præsenterer en analyse af de økonomiske effekter for deltagende virksomheder i innovationskonsortieordningen. Rapporten indeholder endvidere overvejelser vedrørende metoder og databehov.
Effektmåling af videnpilotordningens betydning for små og mellemstore virksomheder
Effektmåling af videnpilotordningens betydning for små og mellemstore virksomheder
Publiceringsdato 20. maj 2010 Effektmålingen af videnpiloterne viser, at virksomheder der deltager i ordningen, har højere stigninger i bruttofortjenesten end tilsvarende kontrolvirksomheder. Virksomheder, der deltager i ordningen, har desuden en bedre overlevelsesrate end virksomheder i kontrolgruppen.
Erfaring, udbytte og oplevelse
Erfaring, udbytte og oplevelse
Publiceringsdato 12. maj 2010 Tre år med EU-programmerne for Livslang Læring og Aktive Unge, 2007-2009.
En mere ambitiøs anvendelse af it på universiteterne
En mere ambitiøs anvendelse af it på universiteterne
Publiceringsdato 12. maj 2010 Rapporten konkluderer, at universiteterne generelt er meget gode til at anvende forskellige muligheder for digital kommunikation.