Forside Publikationer

Publikationer

Oversigt over de seneste års publikationer fra ministeriet, Styrelsen for Forskning og Innovation samt Styrelsen for Videregående Uddannelser.
Viser 481-510 af 1000 resultater
EfterForsk – idéer og indtryk fra Forskningens Døgn ’09
EfterForsk – idéer og indtryk fra Forskningens Døgn ’09
Publiceringsdato 22. oktober 2009 Avisen EfterForsk - indtryk og idéer fra Forskningens Døgn '09 indeholder artikler, der beskriver et lille udvalg af de mange spændende arrangementer, der løb af stablen under Forskningens Døgn ’09.
EU-Information nr. 4 – oktober 2009
EU-Information nr. 4 – oktober 2009
Publiceringsdato 19. oktober 2009 EU-information nr. 4 fokuserer på offentlig-privat forskningssamarbejde.
Grøn forskning – Status og perspektiver
Grøn forskning – Status og perspektiver
Publiceringsdato 16. oktober 2009 Publikationen indkredse væsentlige grønne forskningsområder og giver et bud på retningen for den fremtidige forsknings- og innovationsindsats med særlig fokus på Videnskabsministeriets område.
Voksenvejledning i EU
Voksenvejledning i EU
Publiceringsdato 15. oktober 2009 Katalog over europæiske samarbejdsprojekter om voksenvejledning.
Promovieren in Dänemark
Promovieren in Dänemark
Publiceringsdato 10. oktober 2009 Tysksproget pjece med generelle informationer om at læse og bo i Danmark, og især informationer om ph.d.-muligheder inden for naturvidenskab og teknik, finansieringsmuligheder og det praktiske. Publikationen findes på den engelske version af hjemmesiden.
Ti bud på kreativitet og innovation
Ti bud på kreativitet og innovation
Publiceringsdato 07. oktober 2009 Erfaringer fra europæiske uddannelsesprojekter. Hæfte med artikler udgivet i anledning af Det Europæiske År for Kreativitet og Innovation.
Magasinet Humaniora 3:2009
Magasinet Humaniora 3:2009
Publiceringsdato 06. oktober 2009 Magasinet Humaniora 3:09 indeholder artikler om blandt andet K.E. Løgstrup, Hal Koch, Nordisk Film, sprogbrug i renæssancen, samt en undersøgelse om danskernes opfattelse af forskning
Regionale innovationsagenter
Regionale innovationsagenter
Publiceringsdato 06. oktober 2009 Folder om muligheden for gratis innovationstjek foretaget af regionale innovationsagenter.
Tal om forskning 2008
Tal om forskning 2008
Publiceringsdato 01. oktober 2009 ”Tal om Forskning” er Forsknings- og Innovationsstyrelsens årlige bevillingsstatistiske opgørelse, der indeholder centrale nøgletal for den del af de offentlige forskninsbevillinger, der udmøntes gennem det offentlige råds – og fondssystem.
Ikt-anvendelse og innovationsresultater i små og mellemstore virksomheder
Ikt-anvendelse og innovationsresultater i små og mellemstore virksomheder
Publiceringsdato 01. oktober 2009 En meget stor del af de danske virksomheder er ikke gode nok til at anvende informations- og kommunikationsteknologi (ikt) til at udvikle og effektivisere deres forretning, viser undersøgelsen ”Ikt-anvendelse og innovationsresultater i små og mellemstore virksomheder”. Undersøgelsen peger på, at der
Udlandsstipendieordningen - Statusopgørelse
Udlandsstipendieordningen - Statusopgørelse
Publiceringsdato 01. oktober 2009
Vil du undervise i Europa?
Vil du undervise i Europa?
Publiceringsdato 29. september 2009 En folder om Comenius Assistentordningen.
Forskningsbarometer 2009 - Dansk forskning i internationalt perspektiv
Forskningsbarometer 2009 - Dansk forskning i internationalt perspektiv
Publiceringsdato 22. september 2009 Forskningsbarometer 2009 tegner for første gang et samlet billede af kvalitet, styrkepositioner og nicher i dansk forskning. Barometerets indikatorer er baseret på de nyeste tal fra ind- og udland og er alle præsenteret i internationalt perspektiv.
Styrket kommercialisering af forskningsresultater
Styrket kommercialisering af forskningsresultater
Publiceringsdato 22. september 2009 Med strategien ønsker Rådet for Teknologi og Innovation at skabe gunstige rammer for forskere og iværksættere, der kommercialiserer ideer og opfindelser fra forskningen. Det skal ske ved at gøre op med en række barrierer og skabe stærkere incitamenter til kommercialisering.
Nye former for samarbejde om privat forskning, udvikling og innovation - midtvejsevaluering af åbne midler
Nye former for samarbejde om privat forskning, udvikling og innovation - midtvejsevaluering af åbne midler
Publiceringsdato 21. september 2009 Innovation: Analyse og evaluering 19/2009. Midtvejsevalueringen af de Åbne Midler viser, at indenfor en række områder skaber virkemidlet en fornyelse i innovationspolitikken
Innovationsagenter – nye veje til innovation i små og mellemstore virksomheder
Innovationsagenter – nye veje til innovation i små og mellemstore virksomheder
Publiceringsdato 18. september 2009 Midtvejsevalueringen af pilotprojektet Regionale innovationsagenter konkluderer, at projektet hidtil har været en stor succes.
Forskning, udvikling og innovation i små og mellemstore virksomheder - erfaringer fra midtvejsevalueringen af videnkupon
Forskning, udvikling og innovation i små og mellemstore virksomheder - erfaringer fra midtvejsevalueringen af videnkupon
Publiceringsdato 18. september 2009 Evalueringen af videnkuponer viser, at deltagelse i et videnkuponprojekt skaber merværdi for både virksomheder og videninstitutioner.
GTS Performanceregnskab 2008
GTS Performanceregnskab 2008
Publiceringsdato 17. september 2009 Performanceregnskabet skaber overblik over de resultater og effekter, som Rådet for Teknologi og Innovation medfinansierer med ca. 280 mio. kr. årligt.
Analyse af forsknings- og udviklingssamarbejde mellem virksomheder og videninstitutioner
Analyse af forsknings- og udviklingssamarbejde mellem virksomheder og videninstitutioner
Publiceringsdato 15. september 2009 Denne analyse sammenligner en effektmåling af innovationskonsortier og strategiske forskningsprojekter, og konkluderer at ordningerne med rette kan supplere hinanden.
Universiteternes Iværksætterbarometer 2009
Universiteternes Iværksætterbarometer 2009
Publiceringsdato 11. september 2009 Målet med årets iværksætterbarometer er at skabe et sammenligningsgrundlag mellem danske universiteters ambitioner inden for rammerne af det entreprenørielle universitet.
Kortlægning af iværksætter- og entreprenørskabskurser ved de 8 danske universiteter – 2009
Kortlægning af iværksætter- og entreprenørskabskurser ved de 8 danske universiteter – 2009
Publiceringsdato 10. september 2009 Innovation: Analyse og evaluering 17/2009. En ny kortlægning dokumenterer, at antallet af iværksætter- og entreprenørskabskurser ved de otte danske universiteter er vokset fra i alt 65 i 2007 til 81 i 2008, svarende til en stigning på næsten 25 procent.
Mobilitetsstatistik for de videregående uddannelser 2007/08
Mobilitetsstatistik for de videregående uddannelser 2007/08
Publiceringsdato 09. september 2009 Mobilitetsstatistikken omfatter både danske og internationale udvekslingsstuderende og studerende, der tager en hel uddannelse i et andet land end deres hjemland.
Kortlægning af innovative netværk
Kortlægning af innovative netværk
Publiceringsdato 09. september 2009 164 innovative netværk er i 2009 kortlagt og registreret i en analyse, som for første gang giver et samlet overblik over innovative netværk mellem virksomheder og videninstitutioner i Danmark.
Vejen til større deltagelse i FP7 (II) – En analyse af danske ansøgere og deltagere i temaerne Sundhed, NMP og Energi
Vejen til større deltagelse i FP7 (II) – En analyse af danske ansøgere og deltagere i temaerne Sundhed, NMP og Energi
Publiceringsdato 07. september 2009 Rapporten stiller skarpt på danske ansøgere og deltagere i temaerne Sundhed, Nanovidenskab, -teknologi, materialer og ny produktionsteknologi (NMP) og Energi i EU’s 7. rammeprogram (FP7). Rapporten ser på styrker og svagheder - og på hvordan ansøgningerne kan forbedres.
Betydningen af uddannelsesophold i udlandet
Betydningen af uddannelsesophold i udlandet
Publiceringsdato 03. september 2009 En arbejdsmarkedsundersøgelse.
Danske universitetsstuderendes udlandsophold
Danske universitetsstuderendes udlandsophold
Publiceringsdato 03. september 2009 CIRIUS givet UNI-C Statistik og Analyse i opdrag at gennemføre en spørgeskemaundersøgelse blandt sidsteårsstuderende på kandidatuddannelserne på landets universiteter om udlandsophold under studierne.
Det Frie Forskningsråds årsrapport 2008
Det Frie Forskningsråds årsrapport 2008
Publiceringsdato 01. september 2009 Det Frie Forskningsråds årsrraport 2008 fortæller om lige stor succesrate for mandlige og kvindelige forskere, tværrådslige ansøgninger og internationalt samarbejde.
Evaluering af forskningsrådssystemet i Danmark
Evaluering af forskningsrådssystemet i Danmark
Publiceringsdato 26. august 2009 Forskningsrådssystemet i Danmark er evalueret af et uafhængigt evalueringspanel og behandler følgende 5 emner: Rammer for et stærkt forskningsrådssystem, Internationalisering, Terminologi og opdeling, Sikring af forskningskvalitet og Målsætninger med reformen. Evalueringen indeholder 33 anbefaling.
Kvindelige forskertalenter – dansk forsknings uudnyttede reserve
Kvindelige forskertalenter – dansk forsknings uudnyttede reserve
Publiceringsdato 21. august 2009 Denne kortlægning er en oversigt over initiativer til rekruttering og fastholdelse af kvindelige talenter i den danske forskningsverden.
 Brugerundersøgelse: Studievalgs vejledning 2009
Brugerundersøgelse: Studievalgs vejledning 2009
Publiceringsdato 01. august 2009 Brugerundersøgelse blandt elever på de gymnasiale uddannelser, maj 2009

Adresser, EAN-numre og kontakt:

Uddannelses- og Forskningsministeriet

Styrelsen for Forskning og Innovation

Styrelsen for Videregående Uddannelser

Uddannelses- og Forskningsministeriets It