Forside Publikationer

Publikationer

Oversigt over de seneste års publikationer fra ministeriet, Styrelsen for Forskning og Innovation samt Styrelsen for Videregående Uddannelser (tidligere Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte og Styrelsen for Universiteter og Internationalisering).
Viser 481-510 af 979 resultater
Det Strategiske Forskningsråd - Årsskrift 2008
Det Strategiske Forskningsråd - Årsskrift 2008
Publiceringsdato 24. marts 2009 Det Strategiske Forskningsråd - Årsskrift 2008 tegner et billede af den brede vifte af forskningsaktiviteter, som rådet støtter.
Forskningsevaluering: Metoder, praksis og erfaringer
Forskningsevaluering: Metoder, praksis og erfaringer
Publiceringsdato 09. marts 2009 Publikationen giver indsigt i metoder til forskningsevaluering og kortlægger forskningsevalueringspraksis i Danmark, i udlandet og i internationale organisationer som EU og OECD samt diskuterer udviklingstendenser og udfordringer på området.
En milliard til strategisk forskning i 2009
En milliard til strategisk forskning i 2009
Publiceringsdato 05. marts 2009 Det Strategiske Forskningsråd uddeler i 2009 en milliard til strategisk forskning. Her kan du læse mere om de enkelte forskningstemaer og virkemidler, der kan søges støtte til.
Det Strategiske Forskningsråd - En præsentation
Det Strategiske Forskningsråd - En præsentation
Publiceringsdato 05. marts 2009 En oversigt over Det Strategiske Forskningsråd og dets programkomiteer. Her kan du læse om Det Strategiske Forskningsråd samt om rådets prioriteter.
Danmarks Forskningspolitiske Råds årsrapport 2008
Danmarks Forskningspolitiske Råds årsrapport 2008
Publiceringsdato 01. marts 2009 I henhold til lov om forskningsrådgivning fremlægger Danmarks Forskningspolitiske Råd (DFR) årligt rapport om dansk forskningspolitik. Rapporten indeholder rådets vurdering af dansk forsknings generelle udvikling, kvalitet i international sammenhæng og samfundsmæssig relevans.
Polarfronten nr. 1 2009
Polarfronten nr. 1 2009
Publiceringsdato 01. marts 2009 Polarfronten byder denne gang på et tema om kviksølvforurening og dens konsekvenser for det arktiske miljø. Mød to forskere, der kaster nyt lys over miljøgiftenes veje og vildveje. Herudover kan De læse om en ny opskrift på biobrændsel, lavet på en blanding af grønlandshaj, alger og spildevand.
Vejledninger i  God Videnskabelig Praksis med særlig fokus på sundhedsvidenskab, naturvidenskab og teknisk videnskab
Vejledninger i God Videnskabelig Praksis med særlig fokus på sundhedsvidenskab, naturvidenskab og teknisk videnskab
Publiceringsdato 25. februar 2009 Udvalgene vedrørende Videnskabelig Uredelighed
Effektmåling af innovationsmiljøernes støtte
Effektmåling af innovationsmiljøernes støtte
Publiceringsdato 20. februar 2009
Vejen til større deltagelse i FP7 - en analyse af danske ansøgere og deltagere i temaerne KBBE, IKT og SSH
Vejen til større deltagelse i FP7 - en analyse af danske ansøgere og deltagere i temaerne KBBE, IKT og SSH
Publiceringsdato 18. februar 2009 Rapport om danske ansøgere og deltagere i temaerne Fødevarer, landbrug, fiskeri og bioteknologi, Informations- og kommunikationsteknologi samt Samfundsvidenskab og humaniora i EU's 7. rammeprogram (FP7).
Brugerundersøgelse af GTS-institutterne 2008
Brugerundersøgelse af GTS-institutterne 2008
Publiceringsdato 16. februar 2009 En kvantitativ undersøgelse blandt private brugere og ikke-brugere af GTS-institutterne. Formålet med undersøgelsen er at afdække erhvervslivets kendskab og brug af GTS-institutterne.
Har du et godt forskningsprojekt
Har du et godt forskningsprojekt
Publiceringsdato 05. februar 2009 Det Strategiske Forskningsråd uddeler i 2009 1 milliard kr. til strategisk forskning. Har du et godt forskningsprojekt, så læs mere om mulighederne for at søge om støtte.
Kvinder & forskning - Debatoplæg om dansk forsknings uudnyttede reserve
Publiceringsdato 05. februar 2009 Hele vejen op ad den videnskabelige karrierestige sker der et betydeligt tab af kvindelige forskertalenter. I Danmark skal vi blive bedre til at fastholde de kvindelige forskertalenter.
Magasinet Humaniora nr. 1 2009
Magasinet Humaniora nr. 1 2009
Publiceringsdato 02. februar 2009 Det nye nummer af Magasinet Humaniora byder blandt andet på artikler om avisernes kulturdækning, om Skagen som udkant, og om hvordan vores forhold til dyr har forandret sig gennem de sidste par hundrede år.
Små og mellemstore virksomheder indbydes til forskningssamarbejde
Små og mellemstore virksomheder indbydes til forskningssamarbejde
Publiceringsdato 29. januar 2009 Det Strategiske Forskningsråd giver igangværende projekter, støttet af Rådet, mulighed for at søge særlige midler til kortere forskningssamarbejder med små og mellemstore virksomheder.
Det Frie Forskningsråds forårsopslag 2009
Det Frie Forskningsråds forårsopslag 2009
Publiceringsdato 19. januar 2009 Det Frie Forskningsråd indkalder ansøgninger fra forskere i foråret 2009 med hovedansøgningsfrist den 2. marts kl. 15.00. Ansøgere skal være særligt opmærksomme på ændrede retningslinjer og krav fra 1. januar 2009.
En verden af viden - Det Frie Forskningsråds internationale samarbejde 2008
En verden af viden - Det Frie Forskningsråds internationale samarbejde 2008
Publiceringsdato 14. januar 2009 En Verden af Viden, Det Frie Forskningsråds internationale samarbejde 2008 præsenterer og synliggør rådets arbejde med at styrke og videreudvikle internationaliseringen af dansk forskning.
EuroCenters kursuskatalog 2009
EuroCenters kursuskatalog 2009
Publiceringsdato 13. januar 2009 Forsknings- og Innovationsstyrelsen, EuroCenter. Med årets kursuskatalog kommer vi 360 grader rundt om EU’s 7. rammeprogram for forskning (FP7).
EU-Information nr. 1 – januar 2009
EU-Information nr. 1 – januar 2009
Publiceringsdato 13. januar 2009
Viden til virksomheder - støtte til samarbejde mellem videninstitutioner og små og mellemstore virksomheder
Viden til virksomheder - støtte til samarbejde mellem videninstitutioner og små og mellemstore virksomheder
Publiceringsdato 09. januar 2009 Rådet for Teknologi og Innovation (RTI) tilbyder nu små og mellemstore virksomheder rabatkuponer til køb af viden eller forskning. Formålet er at fremme samarbejdet mellem SMV’erne og videninstitutionerne.
Resultater af InnovationDanmark 2007-2010. 1. halvår af 2008
Resultater af InnovationDanmark 2007-2010. 1. halvår af 2008
Publiceringsdato 05. januar 2009 Rådet for Teknologi og Innovation har i samarbejde med Forsknings- og Innovationsstyrelsen under Videnskabsministeriet til opgave at føre en stor del af innovationspolitikken ud i livet, så der sikres størst mulig samfundsmæssig effekt.
Model for forskningsevaluering 2009
Model for forskningsevaluering 2009
Publiceringsdato 02. januar 2009 Modellen beskriver rammerne for forskningsevalueringerne.
Universitetsuddannelser i tal 2008
Universitetsuddannelser i tal 2008
Publiceringsdato 23. december 2008 Den seneste udgave af publikationen "Universitetsuddannelser i tal".
Performanceregnskab for innovationsmiljøerne 2008
Performanceregnskab for innovationsmiljøerne 2008
Publiceringsdato 22. december 2008 Forsknings- og Innovationsstyrelsen præsenterer i det seneste performanceregnskab for innovationsmiljøerne en række resultater af Videnskabsministeriets innovationsmiljø-program med hovedvægten lagt på de seneste 5 års resultater.
Innovation og innovationsbehov i servicesektoren
Innovation og innovationsbehov i servicesektoren
Publiceringsdato 21. december 2008 Rådet for Teknologi og Innovation. Forsknings- og Innovationsstyrelsen har bedt Teknologisk Institut om at udarbejde et arbejdspapir om udviklingstendenser og dynamikker vedrørende innovation inden for serviceområdet.
Innovation i IKT - indsatser og effekter
Innovation i IKT - indsatser og effekter
Publiceringsdato 21. december 2008 Rådet for Teknologi og Innovation. Teknologisk Institut har for Forsknings- og Innovationsstyrelsen udarbejdet et arbejdspapir om innovationsprocesser og innovationsdynamikker i IKT-sektoren, herunder interne såvel som eksterne faktorer, der kan virke fremmende eller hæmmende for innovation.
Matchmaking mellem virksomheder og videninstitutioner
Matchmaking mellem virksomheder og videninstitutioner
Publiceringsdato 19. december 2008 Forsknings- og Innovationsstyrelsen. I forlængelse af regeringens globaliseringsstrategi fra 2006 blev der afsat midler til et nyt virkemiddel ”matchmaking”.
Global læring for alle – hele livet
Global læring for alle – hele livet
Publiceringsdato 18. december 2008 En oversigt over aktiviteter under EU-programmerne Livslang Læring og Aktive Unge: Studie- eller praktikophold, efteruddannelse, partnerskaber, oplysningsaktiviteter, kulturmøde, udvekslinger for unge, demokratiprojekter, udviklingsaktiviteter – og meget mere.
Det Strategiske Forskningsråd - Oversigt over bevillinger 2004 - 2007
Det Strategiske Forskningsråd - Oversigt over bevillinger 2004 - 2007
Publiceringsdato 15. december 2008 Det Strategiske Forskningsråd finansierer forskningsaktiviteter, som har fokus på væsentlige samfundsudfordringer, og som potentielt kan bidrage til velstands- og velfærdsudviklingen.
Innovationstilbud til virksomheder - En guide for rådgivere
Innovationstilbud til virksomheder - En guide for rådgivere
Publiceringsdato 12. december 2008 Rådet for Teknologi og Innovation. Ny guide giver for første gang en samlet oversigt over de tilbud og puljer, som staten og regionerne stiller til rådighed for virksomheder, som ønsker at styrke deres innovation.
Energi 08
Energi 08
Publiceringsdato 05. december 2008 Rapporten gør status for den danske energiforskning i perioden april 2007 til marts 2008

Adresser, EAN-numre og kontakt:

Uddannelses- og Forskningsministeriet

Styrelsen for Forskning og Innovation

Styrelsen for Videregående Uddannelser

Uddannelses- og Forskningsministeriets It