Forside Telefonbog

Telefonbog

Her finder du alle medarbejdere i Uddannelses- og Forskningsministeriet.
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z Å Ø all

Efternavn Fornavn Titel Telefon E-mail Kontor
Andersen Morten Bloch Fuldmægtig +45 72 31 80 79 mba@ufm.dk
Andersen Camilla Schou Kontorelev +45 72 31 80 59 csa@ufm.dk
Andersen Anne Kristine Fuldmægtig +45 72 31 78 78 akra@uds.dk Budget og Finanslov
Augustsen Mathias ORLOV +45 72 31 78 35 maug@uds.dk Uddannelsespolitik 2
Andersen Anita Regnskabschef +45 72 31 80 45 anan@ufm.dk Økonomi og Budget
Agerhus Gitte Kontorchef +45 72 31 82 50 gha@fi.dk 3. kontor - Kontoret for globalt samarbejde
Albertsen Bettina Bay Kontorfunktionær +45 72 31 83 27 bbalb@fi.dk Sundhedsvidenskab
Andersen Jette Kontorassistent +45 72 31 83 74 jea@fi.dk Økonomienheden
Andersen Henrik Neiiendam Specialkonsulent +45 72 31 88 95 hna@uds.dk Internationale Uddannelsesprogrammer
Anderson Helle Rosenvold Fuldmægtig +45 72 31 86 53 han@uds.dk Jura 1
Adanir Daniela De Santis Specialkonsulent +45 72 31 83 71 ddsa@fi.dk Økonomienheden
Aabo Carsten Chefkonsulent +45 72 31 78 65 caa@uds.dk Uddannelsespolitik 1
Andersen Lise Specialkonsulent +45 72 31 89 27 lian@uds.dk Uddannelsespolitik 1
Andersen Susanne Suhr Markedsføringskonsulent +45 72 31 89 15 susa@uds.dk Internationale Uddannelsesprogrammer
Andersen Morten Fuldmægtig +45 72 31 85 95 mora@uds.dk Statistik og Analyse
Andersen Iben Vittrup Fuldmægtig +45 72 31 83 29 iva@fi.dk Koordinering
Amsgaard Troels IT-medarbejder +45 72 31 95 39 tam@ufm.dk Systemdrift
Andreasen Svend Bo IT-projektleder +45 72 31 95 34 sva@ufm.dk Systemforvaltning
Amfelt Rolf Systemkonsulent +45 72 31 95 49 roam@ufm.dk Studie-fagsystemer
Albek Jette Sekretær +45 72 31 80 47 jal@ufm.dk Politik og Koordinering
Andersen Signe Prangsgaard Fuldmægtig +45 72 31 80 62 span@ufm.dk
Andersen Joan Sekretær +45 72 31 80 51 jsp@ufm.dk Politik og Koordinering
Agerhus Nils Direktør +45 72 31 86 00 nag@uds.dk Direktionen
Andersen Anna Sofie Fuldmægtig +45 72 31 84 92 asa@fi.dk 3. kontor - Kontoret for globalt samarbejde
Andersen Martin Fuldmægtig +45 72 31 86 18 mand@uds.dk Uddannelsespolitik 1
Asmussen John Kontorelev +45 72 31 88 69 jas@uds.dk Statistik og Analyse
Andersen Christina Birgitte Fuldmægtig +45 72 31 89 31 cbi@uds.dk Internationale Uddannelsesprogrammer

Adresser, EAN-numre og kontakt:

Uddannelses- og Forskningsministeriet

Styrelsen for Forskning og Innovation

Styrelsen for Videregående Uddannelser

Uddannelses- og Forskningsministeriets It