Forside Telefonbog

Telefonbog

Her finder du alle medarbejdere i Uddannelses- og Forskningsministeriet.
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z Å Ø all

Efternavn Fornavn Titel Telefon E-mail Kontor
Andersen Morten Bloch Fuldmægtig 72318079 mba@ufm.dk Koncern HR
Andersen Camilla Schou Kontorelev 72318059 csa@ufm.dk Koncern HR
Andersen Anne Kristine Fuldmægtig 72317878 akra@uds.dk Budget og Finanslov
Augustsen Mathias ORLOV 72317835 maug@uds.dk Uddannelsespolitik 2
Andersen Anita Regnskabschef 72318045 anan@ufm.dk Økonomi og Budget
Agerhus Gitte Kontorchef 72318250 gha@fi.dk 3. kontor - Kontoret for globalt samarbejde
Albertsen Bettina Bay Kontorfunktionær 72318327 bbalb@fi.dk Sundhedsvidenskab
Andersen Jette Kontorassistent 72318374 jea@fi.dk Økonomienheden
Andersen Henrik Neiiendam Specialkonsulent 72318895 hna@uds.dk Internationale Uddannelsesprogrammer
Anderson Helle Rosenvold Fuldmægtig 72318653 han@uds.dk Jura 1
Adanir Daniela De Santis Specialkonsulent 72318371 ddsa@fi.dk Økonomienheden
Aabo Carsten Chefkonsulent 72317865 caa@uds.dk Uddannelsespolitik 1
Andersen Lise Specialkonsulent 72318927 lian@uds.dk Uddannelsespolitik 1
Andersen Susanne Suhr Markedsføringskonsulent 72318915 susa@uds.dk Internationale Uddannelsesprogrammer
Andersen Morten Fuldmægtig 72318595 mora@uds.dk Statistik og Analyse
Andersen Iben Vittrup Fuldmægtig 72318329 iva@fi.dk Koordinering
Amsgaard Troels It-medarbejder 72319539 tam@ufm.dk Systemdrift
Andreasen Svend Bo It-projektleder 72319534 sva@ufm.dk Systemforvaltning
Amfelt Rolf Systemkonsulent 72319549 roam@ufm.dk Studie-fagsystemer
Albek Jette Sekretær 72318047 jal@ufm.dk Politik og Koordinering
Andersen Signe Prangsgaard Fuldmægtig 72318062 span@ufm.dk Koncern HR
Andersen Joan Sekretær 72318051 jsp@ufm.dk Politik og Koordinering
Agerhus Nils Direktør 72318600 nag@uds.dk Direktionen
Andersen Anna Sofie Fuldmægtig 72318492 asa@fi.dk 3. kontor - Kontoret for globalt samarbejde
Andersen Martin Fuldmægtig 72318618 mand@uds.dk Uddannelsespolitik 1
Asmussen John Kontorelev 72318869 jas@uds.dk Statistik og Analyse
Andersen Christina Birgitte Kontorfunktionær 72318931 cbi@uds.dk Internationale Uddannelsesprogrammer

Adresser, EAN-numre og kontakt:

Uddannelses- og Forskningsministeriet

Styrelsen for Forskning og Innovation

Styrelsen for Videregående Uddannelser

Uddannelses- og Forskningsministeriets It