Dansk-Engelsk Uddannelsesterminologi

I denne terminologiliste kan du finde engelske oversættelser af ca. 2.000 uddannelsesrelaterede ord og udtryk fra uddannelsesverdenen, som det kan være vanskeligt at finde præcise oversættelser af via gængse ordbøger.
Senest opdateret 20. november 2013