Ansøgningsblanketter for vurdering af udenlandsk uddannelse

Topbillede
Udfyld venligst en ansøgningsblanket. I blanketten står der, hvilke dokumenter du skal vedlægge.

Den almindelige ansøgningsblanket til brug for niveauvurdering af udenlandske uddannelser:

Se også:


Nogle erhverv kræver autorisation

Hvis det drejer sig om autorisation til at arbejde i et lovreguleret erhverv, bedes du finde den relevante blanket og vejledning her:


For lærere med udenlandsk uddannelse

Denne blanket bruges til at søge anerkendelse som lærer i folkeskolen eller gymnasieskolen (inkl. hhx/htx):


For arbejdsgivere ved ansættelse eller lønindplacering


For universiteter ved ph.d.-optag


For kommuner og asylcentre i forbindelse med integration