Du er her: Forside Uddannelse og institutioner Indsatsområder Begrænsning af dobbeltuddannelse Kvalitetspulje for de videregående uddannelser

Kvalitetspulje for de videregående uddannelser

Som led i Aftale om begrænsning af dobbeltuddannelse etableres der en kvalitetspulje, der skal bidrage til at styrke kvalitet og relevans på de videregående uddannelser.
Kontakt
Faglig koordinator
Telefon: +45 72 31 81 26
E-mail: adl@ufm.dk

Der tilstræbes i udmøntningen af kvalitetspuljen en lige fordeling mellem to indsatsområder:

  1. Bedre uddannelse. F.eks. udvikling af bedre uddannelsesforløb, der understøtter et højt læringsudbytte, herunder udvikling af undervisnings- og eksamensformer, kapacitetsopbygning af fremragende underviser- og vejledningskompetencer, bedre feedback og interaktion mellem undervisere og studerende, digitale uddannelsesmuligheder og en mere aktiv studiekultur.
  2. Udviklingsprogram for uddannelse der virker i praksis. F.eks. tiltag, der sigter mod at udvikle viden, der styrker praksis- og anvendelsesorienterede løsninger. Herunder løsninger til professionerne i et tæt samarbejde med både aftagere i kommuner og regioner og med universiteterne. Desuden skal udviklingsprogrammet understøtte et løft af kvalitet af praktik- og klinikforløb og af kvaliteten af praktik i private virksomheder.

Kvalitetspuljen kan søges i åben konkurrence af de videregående uddannelsesinstitutioner. Der nedsættes et ekspertpanel til bedømmelse af de indkomne ansøgninger. Projekterne skal indeholde selvevaluering, effektmåling eller udbredelse af viden og erfaringer til andre områder eller uddannelsesinstitutioner.

Kvalitetspuljen finansieres med:

  • 63 mio. kr. i 2017
  • 93 mio. kr. i 2018
  • 68 mio. kr. i 2019
  • 93 mio. kr. i 2020
  • 105 mio. kr. årligt fra 2021 og frem.
Senest opdateret 10. november 2016