Akkrediteringsrådet

Akkrediteringsrådet skal sikre kvalitet af videregående uddannelser ud fra centralt fastsatte kriterier.

Rådets arbejdsfelt omfatter de videregående uddannelser under kulturministeren og uddannelsesministeren. Rådet skal endvidere samle national og international erfaring af betydning for akkreditering.

Medlemmer:

Per B. Christensensen, Formand
Direktør på børne- og uddannelsesområdet
Periode for udnævnelse: 1.01.2014-31.12.2017 
Årligt vederlag/arbejdsgiverkompensation: kr. 75.000*

Hanne Harmsen
Ph.d.
Periode for udnævnelse: 1.01.2014-31.12.2017 
Årligt vederlag/arbejdsgiverkompensation: kr. 50.000*

Ove Poulsen
Direktør
Periode for udnævnelse: 1.01.2014-31.12.2017 
Årligt vederlag/arbejdsgiverkompensation: kr. 50.000*

Søren Damgaard
Afdelingsdirektør 
Periode for udnævnelse: 1.01.2014-31.12.2017 
Årligt vederlag/arbejdsgiverkompensation: kr. 50.000*

Bjørn Stensaker 
Professor
Periode for udnævnelse: 1.01.2014-31.12.2017 
Årligt vederlag/arbejdsgiverkompensation: kr. 50.000*

Lise Lind
Chefarkitekt
Periode for udnævnelse: 1.01.2014-31.12.2017 
Årligt vederlag/arbejdsgiverkompensation: kr. 50.000*

Stina Vrang Elias
Adm. direktør
Periode for udnævnelse: 1.01.2014-31.12.2017 
Årligt vederlag/arbejdsgiverkompensation: kr. 50.000*

Anna Sofie Vedersø Larsen
Studerende
Periode for udnævnelse: 1.07.2016-30.06.2017 
Årligt vederlag/arbejdsgiverkompensation: kr. 20.000*

Gro Holde
Studerende
Periode for udnævnelse: 1.11.2016-31.10.2017
Årligt vederlag/arbejdsgiverkompensation: afventer.

* Niveau oktober 97

Senest opdateret 30. november 2016