Certificeringsrådet

Certificeringen foretages af Certificeringsrådet på baggrund af kriterier, der skal sikre, at modulerne er på diplomniveau.

Certificeringen foretages af Certificeringsrådet på baggrund af en række kriterier. Kriterierne skal sikre, at modulerne er på diplomniveau, herunder at mål for læringsudbytte i de enkelte moduler lever op til den gældende danske kvalifikationsramme.

Medlemmer af Certificeringsrådet:

  • Formand Ulla Koch (indstillet af Uddannelses- og forskningsministeren)
  • Helle Birkman Smith, afdelingschef, Økonomi- og Indenrigsministeriet (indstillet af Finansministeriet)
  • Vakant (indstillet af KL)
  • Marianne Jensen, sygeplejefaglig direktør, Regionshospitalet Randers (indstillet af Danske regioner)
  • Mette Marie Langenge, ledelseskonsulent, HK/Kommunal (indstillet af LO)
  • Bodil Rasmussen, konsulent, FTF (indstillet af FTF)
  • Hans Beksgaard, lektor, UC Syddanmark (indstillet af AC)
  • Steffen Svendsen, prorektor og udviklingsdirektør, UC Lillebælt (indstillet af Professionshøjskolernes Rektorkollegium)

 

Certificeringsrådet træffer sin afgørelse om certificering på baggrund af en indstilling fra et fagligt ekspertudvalg. De faglige ekspertudvalg består af tre medlemmer, som alle er beskikket af Uddannelses- og Forskningsministeriet. De faglige eksperter beskikkes for en periode af 4 år.

Senest opdateret 25. januar 2016