Du er her: Forside Uddannelse og institutioner Tilskud til udveksling og internationale projekter Inspiration og projekteksempler Information Praktik i udlandet for elever i erhvervsuddannelserne slår ny rekord

Praktik i udlandet for elever i erhvervsuddannelserne slår ny rekord

Antallet af elever i erhvervsuddannelserne, som tager i praktik i udlandet gennem PIU-ordningen, slår ny rekord. I 2013 tog 1547 elever på et praktikophold i udlandet. Det er en stigning på 58 procent sammenlignet med 2010. I 2013 var eleverne i praktik i 47 forskellige lande i alle dele af verden.

År for år vokser antallet af elever, som tager et praktikophold i udlandet gennem PIU-ordningen, og aldrig har så mange realiseret drømmen om faglig oplæring uden for landets grænser. Nye tal fra Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB) viser, at 1547 elever i 2013 benyttede sig af muligheden for et ophold i en udenlandsk praktikvirksomhed med økonomisk støtte fra AUB. Det er en stigning på 58 procent siden 2010, hvor knapt 1000 elever var af sted.

Der er fortsat flest PIU-elever, der tager til udlandet uden en dansk praktikaftale (skoleudsendelser), men det er antallet af elever, som udstationeres fra en praktikvirksomhed i Danmark, som vokser mest. I 2010 var 365 elever udstationeret i udlandet i en periode på typisk 1-6 måneder. I 2013 var dette tal vokset til 674 elever. En fremgang på 85 procent på blot tre år.

PIU-statistik

Tech College Aalborg sælger budskabet

At flere virksomheder har fået øjnene op for mulighederne for at udstationere deres elever skyldes blandt andet en målrettet indsats blandt PIU-koordinatorer på erhvervsskolerne.

Carsten Wowk Jepsen er koordinator på Tech College Aalborg. Han understreger, at de på skolen har haft en meget positiv dialog med arbejdsgiverne, men ikke som samlet gruppe.

”Vi har taget dem enkeltvis, når en specifik elev har ønsket at blive udstationeret. Mestrenes respons har været overraskende positiv og har tilbagevist myten om, at de ikke vil være med til den slags. Det har været vigtigt for dem, at økonomien går i nul, og at vi hjælper med papirarbejdet. Men mange udtrykker også, at de gerne vil give lige netop denne gode lærling et skulderklap og den chance eller mulighed, der ligger i en udstationering. Enkelte mestre og større virksomheder med HR-afdeling har selv kontaktet os, men det hører dog mere til undtagelsen”, siger Carsten Wowk-Jepsen.

Carsten understreger, at de også gør meget ud af at sælge budskabet på skolen. Dels ved mere systematisk end før at komme rundt i klasserne på både grund- og hovedforløb og informere om PIU som mobilitetsophold gennem Leonardo Da Vinci og Erasmus+. Dels ved at synliggøre de internationale muligheder i erhvervsuddannelserne i en fast rubrik ’Rejs og Lær’ på skolens hjemmeside. Og derudover ved at linke tidligere og nuværende PIU-elever og andre med interesse i international mobilitet i erhvervsuddannelser sammen i en Facebook-gruppe, som bugner med inspirerende eksempler på, hvordan man i praksis kan rejse og lære på samme tid. Desuden bliver skolens hjemmeside og Facebook-gruppe også benyttet af lærere og vejledere i folkeskolen, som et effektivt redskab til at informere om PIU til eleverne i folkeskolen, fortæller Carsten Wowk-Jepsen.

Den største fremgang i PIU-aktiviteterne har skolen haft inden for bygge- og anlægsuddannelserne, som fra tre sporadiske udstationeringer i 2010 er steget til 12 i 2013. Forklaringen er også den helt banale med ”ringene i vandet”, understreger Carsten Wowk-Jepsen.

”Da vi først fik hul igennem og det i efteråret 2012 lykkedes at udstationere en maler- og en murerlærling et halvt år i New Zealand, så udviklede det sig hurtigt dernede. På godt to år har vi haft 24 danske bygningshåndværkere i Christchurch i perioder fra 6-12 måneder. Heraf har de 12 været udstationerede lærlinge, mens de øvrige er nyudlærte eller relativ nyligt udlærte, der med vores hjælp er rejst ud som svende for oplevelse og læringens skyld. Lige nu ser det ud til, at vores boom i New Zealand er taget af. Så vi har planer om at udvide netværket dernede til nye virksomheder og fag, så endnu flere fremover kan få chancen for en udstationering”, siger han.

Handels- og kontoruddannelserne i front

Der er PIU-elever i udlandet inden for mere end 60 forskellige fag, men det er fortsat inden for en mindre gruppe uddannelser, at PIU-ordningen er mest udbredt. Af de 1547 elever, der var afsted i 2013, var mere end 40 procent fra handels- og kontoruddannelserne. Jordbrugsuddannelser, SOSU-uddannelser samt uddannelser inden for hotel/restaurant/fødevarer tegner sig hver for 13-16 procent.

De øvrige fagområder har kun et mindre antal PIU-elever, men til gengæld har væksten på nogle områder været meget markant. Inden for bygge-anlægsuddannelserne er antal af PIU-elever steget med 120 procent på tre år og industriens uddannelser med 87 procent.

Piu elever fordelt på uddannelsesområder

Praktik på andre kontinenter

Ligesom der fagligt er en vis koncentration af elever, gælder dette også geografisk.  De ti mest populære lande besøges af mere end 75 procent af PIU-eleverne. I toppen ligger, som alle foregående år, Tyskland med næsten 400 elever, eller mere end en fjerdedel af alle, og langt størstedelen af disse er fra handels- og kontoruddannelserne. Ellers er top 10-listen domineret af nordiske og engelsktalende lande.

Siden PIU-ordningen blev åbnet op for elever uden for Europa i 2007, er antallet af elever på ophold i oversøiske lande vokset eksplosivt. Fra 2010 til 2013 ses der en stigning på 75 procent. Elever på praktikophold uden for Europa udgør i 2013 24 procent af alle PIU-elever, hvilket understreger, at PIU er blevet en global aktivitet.

PIU-elever fordelt på lande

Fakta

PIU-ordningen er et dansk mobilitetsprogram for elever på de grundlæggende erhvervsuddannelser, landbrugsuddannelser og social- og sundhedsuddannelser.

PIU står for praktik i udlandet, og ordningen giver mulighed for, at praktikopholdet kan blive godkendt som en del af den danske uddannelse, og at der gives økonomisk tilskud til eleven eller til den danske arbejdsgiver.

Vil du vide mere om PIU-ordningen, er du velkommen til at kontakte Lars Møller Bentsen på lmb@uds.dk


Senest opdateret 25. november 2014