Almen voksenuddannelse og folkeoplysning

Få overblik over de aktivitetsmuligheder, der findes på området for almen voksenuddannelse og folkeoplysning. Tilskudssystemet er organiseret i tre kategorier; Mobilitet, Partnerskaber og Politikudvikling. Der hører en række aktiviteter til hver kategori.
Mobilitet       

Mobilitetsaktiviteter giver undervisere, vejledere og ledere på området for almen voksenuddannelse mulighed for at tage ophold i et andet land i kortere eller længere perioder for at videreuddanne sig og lære fra sig.

Samarbejde       

Samarbejdsaktiviteter fokuserer på transnationale partnerskaber mellem institutioner og organisationer på området for almen voksenuddannelse.

Politikudvikling       

EU-kommissionen arbejder stadig med at udvikle aktiviteterne på dette område.

Muligheder       
Europass
Euroguidance
Senest opdateret 27. marts 2017