Erasmus+: Ungdom - Strategiske partnerskaber

Aktionen giver mulighed for at udvikle, teste, overføre og udveksle god praksis inden for ungdomssektoren og på tværs af sektorer. Det essentielle i Strategiske Partnerskaber er, at udbyttet og/eller produktet af projektet styrker ungdomssektoren og samtidig giver europæisk merværdi og forankring.

Hvad

På ungdomsområdet findes der to forskellige muligheder for strategiske partnerskabsprojekter:

Den første type omfatter mindst tre organisationer fra tre forskellige programlande, der går sammen om et projekt. Projektet udnytter organisationernes fælles ekspertise og viden til at styrke kvaliteten af ungdomsarbejdet på tværs af landegrænser og fremmer transnationalt og europæisk samarbejde på alle niveauer inden for uddannelsesverdenen. Organisationerne kan høre hjemme i alle sektorer inden for uddannelsesområdet.

Den anden type kaldes Transnationale Ungdomsinitiativer og omfatter kun ungdomsorganisationer og uformelle ungdomsgrupper. Disse projekter behøver ikke omfatte mere end to organisationer eller grupper fra to forskellige programlande.

Hvem

Rettet mod alle, der arbejder med unge inden for samtlige sektorer.

Hvordan

En organisation eller en gruppe fra et programland søger på vegne af hele partnerskabet.

 

Generelle mål med strategiske partnerskaber

Strategiske partnerskaber forventes at have en positiv og blivende effekt på de deltagende organisationer, på uddannelsessystemerne og på de personer som er direkte involveret i projekterne. Alle partnerskaber, uanset sektor, forventes at have en effekt i forhold til en række generelle prioriteter, som er defineret ved at give europæisk merværdi og øge bæredygtigheden af det samlede europæiske ungdomsområde. Disse generelle prioriteter kan du finde på side 106 i Erasmus+ programguiden.

Særlige mål for partnerskaber på ungdomsområdet

Som noget særligt for projekter rettet mod ungdomsområdet vil der blive givet prioritet til projekter, der har til formål at skabe social inklusion, bekæmpe arbejdsløshed blandt unge, øge folkesundheden og styrke unges identitet som aktive EU-borgere.

Dette kan strategiske partnerskaber f.eks. gøre via:

 • udveksling af god praksis
 • udvikling/test af ny, innovativ praksis
 • anerkendelse/validering af kompetencer, færdigheder og viden
 • regionalt myndighedssamarbejde
 • transnationalt samarbejde, der fremmer iværksætteri, herunder socialt iværksætteri.

Desuden kan projektet inkludere videreuddannelse, undervisning og læringsaktiviteter, når disse aktiviteter støtter projektets slutmål.

Aktivitetens varighed

Strategiske Partnerskaber på ungdomsområdet, herunder Transnationale Ungdomsinitiativer, kører mellem seks måneder og tre år.

Ansøgningsfrister

De næste ansøgningsfrister for Strategiske Partnerskaber på ungdomsområdet, herunder Transnationale Ungdomsinitiativer, er:

  • den 26. april 2017 kl. 12.00 (dansk tid) for projekter med start mellem 1. august og 30. december 2017.

   den 4. oktober 2017 kl. 12.00 (dansk tid) for projekter med start mellem 1. januar og 31. maj 2018

   

  Se hvilke institutioner, der fik tilskud i 2014

Hvordan ansøger jeg?

Du skal søge om tilskud gennem Styrelsen for Forskning og Uddannelse. Vi guider dig gennem processen her på hjemmesiden.

Hvor finder jeg mere information?

Til brug for din ansøgning får du også brug for at nærlæse Erasmus+ programguidens afsnit: ”Strategic Partnerships in the Fields of Education Training and Youth” på siderne 120-139.

Her finder du blandt andet:

 1. Vurderingskriterierne, siderne 124-129
 2. Budgetregler og landesatser for tilskud, siderne 131-135

En mere detaljeret redegørelse for forberedelsen af et strategisk partnerskabsprojekt finder du desuden i Erasmus+ programguiden under Annex I, siderne 287-300.

Du skal være opmærksom på, at du ikke kan være sikker på at opnå tilskud på baggrund af en ansøgning, der opfylder alle kriterier opstillet i ovennævnte materiale. I det tilfælde, at der samlet set er kvalificerede ansøgninger for et beløb, der overstiger den samlede ramme for ansøgningsrunden, vil en del af de kvalificerede ansøgninger blive afvist.

Inspiration og projektresultater       
Senest opdateret 14. marts 2017