Erasmus+: Ungdom - Kapacitetsopbygning

Kapacitetsopbygningsprojekter har til formål at fremme samarbejdsaktiviteter på ungdomsområdet mellem EU-programlande og partnerlande fra en række regioner som bl.a. Afrika, Asien og Sydamerika. Aktionen søges centralt i Bruxelles.

Online-informationsmøde om Capacity Building

Som optakt til ansøgningsfristen den 8. marts holder EU-Kommissionen et online informationsmøde. Det sker den 27. januar 2017.

 

Tilskud og ansøgning

Aktiviteter

Under kapacitetsopbygningsprojekter kan man afvikle en række forskellige aktiviteter.

 • Seminarer, konferencer, workshops og møder
 • Store ungdomsbegivenheder
 • Kampagner
 • Udvikling af informations-, kommunikations- og medieværktøjer
 • Udvikling af metodik, værktøjer og undervisningsmateriale inden for ungdomsarbejde
 • Udvikling af nye måder at levere ungdomsarbejde på, blandt andet inden for virtuelle samarbejdsformer.

Kapacitetsopbygningsprojekter kan desuden inkludere alle de typer af mobilitetsprojekter, som i forvejen findes under Erasmus+ på ungdomsområdet:

Mindst én organisation fra et partnerland – dvs. et land fra region 5-13 i oversigten på side 21 i Erasmus+ programguiden – skal være repræsenteret som deltager i et kapacitetsopbygningsprojekt.

Projektansøgningen skal komme fra en organisation med hjemsted i et EU-programland og med en af følgende tre organisationsprofiler:

 1. En non-profit civilsamfundsorganisation/NGO
 2. Et nationalt ungdomsråd
 3. En offentlig organisation på lokalt, regionalt eller nationalt niveau.

Mange flere typer af organisationer kan optræde som deltagere i et kapacitetsopbyningsprojekt. Du kan se en liste på side 173 i Erasmus+ programguiden.

Aktivitetens varighed

Det samlede projekt kan forløbe over en periode fra 9 måneder til 2 år.

I løbet af projektperioden kan man afvikle et eller flere af ovenstående elementer af forskellig varighed. Hvis projektet inkluderer Ungdomsudveksling, Europæisk Volontørtjeneste eller Trænings- og netværksaktiviteter, gælder der særlige regler for varigheden af disse aktiviteter. Det kan du få overblik over på siderne 173-174 i Erasmus+ programguiden.

Ansøgningsfrister

Den næste ansøgningfrist er:

 • den 8. marts 2017 kl. 12 (dansk tid) for projekter med start mellem 1. juli og 31. december 2017.

Hvordan ansøger jeg?

Den koordinerende organisation ansøger hos the Education, Audio-visual and Culture Executive Agency (EACEA) i Bruxelles.

Hvor finder jeg mere information?

Til brug for din ansøgning om tilskud får du også brug for at nærlæse Erasmus+ programguidens afsnit: ”Capacity Building in the Field of Youth”, siderne 170-187.

Her finder du blandt andet:

 1. Vurderingskriterierne, siderne 172-175..
 2. Reglerne for opstilling af budget, siderne 178-185.
 3. Landesatserne i Euro pr. dag for organisationstilskud og persontilskud, side 186.

En mere detaljeret redegørelse for forberedelsen af et projekt på ungdomsområdet finder du desuden i Erasmus+ programguiden under Annex I, siderne 287-300.

Du skal være opmærksom på, at du ikke kan være sikker på at opnå tilskud på baggrund af en ansøgning, der opfylder alle kriterier opstillet i ovennævnte materiale. I det tilfælde, at der samlet set er kvalificerede ansøgninger for et beløb, der overstiger den samlede ramme for ansøgningsrunden, vil en del af de kvalificerede ansøgninger blive afvist.

Inspiration og projektresultater       
Senest opdateret 14. marts 2017