Du er her: Forside Uddannelse og institutioner Tilskud til udveksling og internationale projekter Programoversigt Erasmus+ Efteruddannelse og undervisningsophold for erhvervsrettet grund- og efteruddannelsese

Erasmus+: Efteruddannelse og undervisningsophold for erhvervsrettet grund- og efteruddannelse

Aktionen giver lærere, vejledere og undervisningsansvarlige mulighed for at komme på efteruddannelse eller på ophold som gæstelærer i et programland. Opholdene har til formål at indhente viden om og styrke kendskab til praksis inden for erhvervsuddannelser i Europa.
Kontakt
International rådgiver
Telefon: +45 72 31 89 26
E-mail: lmb@ufm.dk
Fuldmægtig
Telefon: +45 72 31 89 24
E-mail: mao@ufm.dk

Hvad

Erhvervsinstitutioner og koordinatorer for nationale erhvervsuddannelseskonsortier sende undervisere og ledere på to forskellige typer af ophold:

  1. Gæstelærerophold på en erhvervsskole i et andet programland
  2. Uddannelsesophold i et andet programland.

Hvem

Rettet mod undervisere, vejledere, ledere og uddannelsesansvarlige på erhvervsuddannelsesinstitutioner samt uddannelsesansvarlige i virksomheder.

Hvordan

Erhvervsuddannelsesinstitutionen, eller et konsortium af skoler, søger om tilskud på vegne af en eller flere medarbejdere. Nedenfor kan du finde mere information om ansøgningsprocessen.

Aktiviteter

En erhvervsskole eller et konsortium af skoler kan søge om tilskud til at:

Sende egne medarbejdere, uddannelsesansvarlige i virksomheder og medarbejdere i alle andre offentlige og private organisationer, der beskæftiger sig med eller har interesse i erhvervsuddannelser, afsted som gæstelærere på en eller flere erhvervsskoler i et andet EU-programland

Sende sine medarbejdere ud i et forløb med job shadowing eller decideret jobudveksling hos en eller flere partnerskoler, eller hos andre fagligt relevante aktører på erhvervsskoleområdet, i et andet EU-programland.

Aktivitetens varighed

Projektet har en varighed på et eller to år.

Den enkelte medarbejder sendes ud i mindst to dage og højst to måneder (eksklusiv rejsetid) i løbet af projektperioden.

Næste ansøgningsfrist

Frist for ansøgning om tilskud ligger i foråret 2018. 

Hvordan ansøger jeg?

Du skal søge om tilskud gennem Styrelsen for Forskning og Uddannelse. Vi guider dig gennem processen her på hjemmesiden.

Hvor finder jeg mere information?

Til brug for din ansøgning får du også brug for at nærstudere Erasmus+ programguidens afsnit: ”Mobility project for VET learners and staff". 

Her finder du blandt andet:

  • Vurderingskriterierne 
  • Reglerne for opstilling af budget 
  • Landesatserne i Euro pr. dag for persontilskud

En mere detaljeret redegørelse for forberedelsen af et mobilitetsprojekt på erhvervsuddannelsesområdet finder du desuden i Erasmus+ Programguiden under Annex I. 

Du skal være opmærksom på, at du ikke kan være sikker på at opnå tilskud på baggrund af en ansøgning, der opfylder alle kriterier opstillet i ovennævnte materiale. I det tilfælde, at der samlet set er kvalificerede ansøgninger for et beløb, der overstiger den samlede ramme for ansøgningsrunden, vil en del af de kvalificerede ansøgninger blive afvist.

VET Mobility Charter

EU-Kommissionen har offentliggjort indkaldelse af ansøgninger om Charter for erhvervsuddannelsesmobilitet. Formålet med charteret er at tilskynde institutioner og organisationer inden for erhvervsuddannelserne, der har erfaring med at tilrettelægge mobilitetsophold for elever og medarbejdere, til at videreudvikle deres internationaliseringsstrategier.

Inspiration og projektresultater       
Senest opdateret 07. marts 2017