Du er her: Forside Uddannelse og institutioner Tilskud til udveksling og internationale projekter Programoversigt Erasmus+ Strategiske partnerskaber for erhvervsrettet grund- og efteruddannelse

Erasmus+: Strategiske partnerskaber for erhvervsrettet grund- og efteruddannelse

Aktionen giver mulighed for at udvikle, teste og udveksle god praksis inden for erhvervsuddannelserne og på tværs af sektorer. Det essentielle i Strategiske Partnerskaber er, at udbyttet og/eller produktet af projektet styrker erhvervsuddannelsessektoren og giver europæisk merværdi og forankring.
Kontakt
International rådgiver
Telefon: +45 72 31 89 34
E-mail: sr@ufm.dk
Fuldmægtig
Telefon: +45 72 31 89 05
E-mail: jotp@ufm.dk

Hvad

Et strategisk partnerskab omfatter mindst tre organisationer fra tre forskellige programlande, der går sammen om et projekt. Projektet udnytter organisationernes fælles ekspertise og viden til at styrke kvaliteten af erhvervsuddannelser på tværs af landegrænser og fremme transnationalt og europæisk samarbejde på alle niveauer inden for uddannelsesverdenen.

Hvem

Rettet mod alle organisationer, der har tilstrækkelig ekspertise og viden til at indgå i et europæisk projekt til gavn for erhvervsuddannelsesområdet.

Hvordan

En organisation fra et programland søger på vegne af hele partnerskabet.


Generelle mål med strategiske partnerskaber

Strategiske partnerskaber forventes at have en positiv og blivende effekt på de deltagende organisationer, på uddannelsessystemerne og på de personer som er direkte involveret i projekterne. Alle partnerskaber, uanset sektor, forventes at have en effekt i forhold til en række generelle prioriteter, som er defineret ved at give europæisk merværdi og øge bæredygtigheden af det samlede europæiske uddannelsesområde. Disse generelle prioriteter kan du finde i:

Særlige mål for partnerskaber på erhvervsuddannelsesområdet

Som noget særligt for projekter rettet mod erhvervsuddannelserne vil der blive givet prioritet til projekter, der har til formål at fremme partnerskaber mellem uddannelsessektoren og arbejdslivet samt udvikling af efter- og videreuddannelsesområdet.

Dette kan strategiske partnerskaber f.eks. gøre via:

  • udveksling af god praksis
  • udvikling/test af ny, innovativ praksis
  • anerkendelse/validering af kompetencer, færdigheder og viden
  • regionalt myndighedssamarbejde
  • transnationalt samarbejde, der fremmer iværksætteri, herunder socialt iværksætteri.

Desuden kan projektet inkludere videreuddannelse, undervisning og læringsaktiviteter, når disse aktiviteter støtter projektets slutmål.

Aktivitetens varighed

Et partnerskab varer i enten to eller tre år.

Næste ansøgningsfrist

Frist for ansøgning om tilskud er den 29. marts 2017 kl. 12.00 

Hvordan ansøger jeg?

Du skal søge om tilskud gennem Styrelsen for Forskning og Uddannelse. Vi guider dig gennem processen her på hjemmesiden.

Hvor finder jeg mere information?

Til brug for din ansøgning får du også brug for at nærlæse Erasmus+ programguidens afsnit: ”Strategic Partnerships in the Fields of Education Training and Youth”

Her finder du blandt andet:

  1. Vurderingskriterierne. 
  2. Budgetregler og landesatser for tilskud. 

En mere detaljeret redegørelse for forberedelsen af et strategisk partnerskabsprojekt finder du desuden i Erasmus+ programguiden under Annex I. 

  • Ofte Stillede Spørgsmål (pdf)
  • Du skal være opmærksom på, at du ikke kan være sikker på at opnå tilskud på baggrund af en ansøgning, der opfylder alle kriterier opstillet i ovennævnte materiale. I det tilfælde, at der samlet set er kvalificerede ansøgninger for et beløb, der overstiger den samlede ramme for ansøgningsrunden, vil en del af de kvalificerede ansøgninger blive afvist.
Inspiration og projektresultater       
Senest opdateret 21. marts 2017