Erasmus+: Ungdom - Europæisk Volontørtjeneste (EVS) for unge i alderen 17-30 år.

Europæisk volontørtjeneste/European Voluntary Service (EVS) er et gratis tilbud til unge om at tilbringe 2-12 måneder i udlandet og udføre frivilligt arbejde. Danske organisationer har ligeledes mulighed for at få tilknyttet en ung person fra et andet land, som kan give en hjælpende hånd.
Kontakt
International medarbejder
Telefon: +45 72 31 89 03
E-mail: utn@ufm.dk
International rådgiver
Telefon: +45 72 31 86 42
E-mail: bha@ufm.dk

Hvad

Under Erasmus+: Ungdom Europæisk Volontørtjeneste (EVS) kan en række forskellige organisationer med tilknytning til ungdomsområdet få tilskud til at sende eller modtage unge i alderen 17-30 år, som udfører frivilligt arbejde. Arbejdsområderne dækker bl.a. socialt arbejde, miljø, kunst, kultur, fritidsaktiviteter og aktiviteter for børn, unge og ældre.

Hvem

Rettet mod unge i alderen 17-30 år. Både unge fra programlande og fra nabopartnerlande kan deltage.

Hvordan

Organisationer, der har en EVS-akkreditering, søger om tilskud på vegne af én eller flere unge. Nedenfor kan både volontører og organisationer finde mere information om ansøgningsprocessen.

 

Ungdomsprojekter med tilskud fra Erasmus+ er populære

Sådan kommer du afsted

Hør hvordan du kommer afsted som volontør med den Europæiske Volontørtjenste. Se fire videoer fra informationsmøde om EVS den 18. maj i København. Mød også Tine og Josefine, der begge har været i Spanien som volontører.


Tilskud og ansøgning

Aktiviteter

Der kan opnås tilskud til at sende eller modtage unge i alderen 17-30 år på følgende typer af volontørtjeneste:

  1. Almindelig EVS: Ansøges på vegne af 1-30 deltagere, som udfører frivilligt arbejde i gruppe(r) eller enkeltvis for at bidrage med frivilligt, almennyttigt arbejde i forskellige typer af civilsamfundsorganisationer
  2. Large scale EVS-event: Ansøges på vegne af en gruppe på 30 eller flere deltagere, som sendes afsted for at deltage som frivillige i organiseringen af større, internationale begivenheder inden for ungdom, kultur og idræt.

NB: Almindelig EVS kan – til forskel fra Large Scale EVS-events – indgå i en kombineret ansøgning med de to andre mobilitetsaktiviteter på ungdomsområdet, nemlig:

Aktivitetens varighed

Under almindelig EVS er aktivitetsperioden: 2–12 måneder. For projekter med mindst 10 deltagere eller hvor deltagerne er unge med færre muligheder kan aktivitetsperioden dog være 2 uger-12 måneder.

Under large scale EVS-events er der en projektperiode på 3-12 måneder og en aktivitetsperiode på 14 dage til 2 måneder, eksklusiv rejsetid.

Hvem kan søge?

Foreninger, NGO'er, sociale virksomheder, offentlige organisationer og europæiske paraplyorganisationer på ungdomsområdet samt erhvervsvirksomheder med CSR-aktiviteter. Bemærk, at enkeltpersoner ikke kan søge om tilskud.

Ansøgningsfrister

 

Den næste ansøgningsfrist for denne aktion er: 

  • For almindelig EVS:

  • den 26. april 2017 kl. 12.00 (dansk tid) for projekter med start mellem 1. august og 30. december 2017.

    den 4. oktober 2017 kl. 12.00 (dansk tid) for projekter med start mellem 1. januar og 31. maj 2018

    For Large Scale EVS events: den 5. april 2017 (dansk tid) for projekter med start mellem 1. oktober 2017 og 31. juli 2018.

Hvor finder jeg mere information?

Læs før du søger

Inden du søger, bør du orientere dig i Erasmus+ programguiden. Vær særlig opmærksom på afsnittet "Mobility project for young people and youth workers" på siderne 76-102. 

Her finder du blandt andet:

En mere detaljeret redegørelse for forberedelsen af et mobilitetsprojekt på ungdomsområdet finder du desuden i Erasmus+ programguiden under Annex I på siderne 278-284.

 

Sådan søger du om tilskud

Du skal søge om tilskud gennem Styrelsen for Forskning og Uddannelse. Vi guider dig gennem processen her på hjemmesiden.

Ansøgninger om tilskud til Large Scale EVS-events stiles direkte til EU’s Education, Audio-visual and Culture Executive Agency i Bruxelles.

 

Inspiration og projektresultater       
Senest opdateret 14. marts 2017