Om Erasmus+

Erasmus+ er EU’s nye uddannelsesprogram. Programmet samler tilskud til uddannelse, ungdom og idræt i ét større og mere enkelt program.
Kontakt
Chefkonsulent
Telefon: +45 72 31 88 97
E-mail: jera@ufm.dk
Specialkonsulent
Telefon: +45 72 31 88 94
E-mail: cmv@ufm.dk

eat-erasmus.jpg

Erasmus+ er EU´s nye uddannelsesprogram.  Programmet samler tilskud internationale mobilitets- og samarbejdsprojekter i ét større og mere enkelt program.

Det betyder, at programmerne Comenius, Grundtvig, Leonardo da Vinci og Erasmus samt Aktive Unge er ophørt. Mange af de velkendte tilskudsordninger er ført videre i Erasmus+ og nye aktiviteter har set dagens lys. Erasmus+ trådte i kraft den 1. januar 2014 og løber frem til 31. december 2020.

For alle uddannelsessektorer

Erasmus+ er åben for organisationer på alle niveauer inden for det formelle uddannelsessystem samt inden for ungdom og idræt. Erasmus+ programmet har til formål at fremme kompetencer til arbejdsmarkedet og bakker op om EU-landenes forsøg på at modernisere de almene uddannelser, de erhvervsrettede grund- og efteruddannelser og ungdomsarbejde.

Erasmus+ giver også tilskud til tværnationale partnerskaber - blandt andet inden for uddannelse, erhvervsrettet grund- og efteruddannelse, ungdomsinstitutioner og -organisationer. Formålet er at fremme samarbejdet og forbinde uddannelse og jobmarkedet. 

Mere om Erasmus+

Programmet vil give flere end 4 millioner europæere mulighed for at studere, uddanne sig, få erhvervserfaring og arbejde frivilligt i udlandet.

Bliv klogere på Erasmus+Det syv år lange program har et budget på 14,7 mia. euro, hvilket er en budgetstigning på 40 %.

Budgettet fordeles på individuel mobilitet med mindst 63 %, Samarbejde om innovation og udveksling af god praksis mindst 28 % og politikudvikling 4,2 %.

Senest opdateret 18. maj 2015