Du er her: Forside Uddannelse og institutioner Tilskud til udveksling og internationale projekter Programoversigt Erasmus+ Opslag Indkaldelse af ansøgninger om Charter for erhvervsuddannelsesmobilitet

Indkaldelse af ansøgninger om Charter for erhvervsuddannelsesmobilitet

EU-Kommissionen har offentliggjort indkaldelse af ansøgninger om Charter for erhvervsuddannelsesmobilitet 2017.
Kontakt
International rådgiver
Telefon: +45 72 31 89 26
E-mail: lmb@ufm.dk
Fuldmægtig
Telefon: +45 72 31 89 24
E-mail: mao@ufm.dk

Formålet med charteret er at tilskynde institutioner og organisationer inden for erhvervsuddannelserne, der har erfaring med at tilrettelægge mobilitetsophold for elever og medarbejdere, til at videreudvikle deres internationaliseringsstrategier.

Organisationer, der i 2017 tildeles et charter for erhvervsuddannelsesmobilitet, vil fra 2018 få mulighed for at ansøge om tilskud til mobilitet på en forenklet måde.

Udvælgelseskriterierne er:

a)  Ansøgere skal have gennemført mindst 3 erhvervsuddannelsesmobilitets-projekter under programmet om livslang læring 2007-2013 og/eller programmet Erasmus+.

I et konsortium skal enten konsortiet som helhed eller hver enkelt organisation have gennemført mindst tre erhvervsuddannelsesmobilitets-projekter under programmet om livslang læring 2007-2013 og/eller programmet Erasmus+.

b) Forbruget af tilskudsmidler for de senest tre gennemførte projekter skal i gennemsnit være på mindst 80 % af det bevilgede budget. I et konsortium skal konsortiet som helhed eller hver enkelt organisation i gennemsnit have haft et forbrug af tilskudsmidler for de senest tre gennemførte projekter på 80% eller mere af det bevilgede budget.

Fristen for at ansøge om et Charter for erhvervsuddannelsesmobilitet er den 17. maj 2017 kl. 12.00 (dansk tid)

 
Informationsmøde om ansøgning om Charter for Erhvervsuddannelsesmobilitet vil finde sted i foråret 2017. Nærmere oplysninger om dato og sted vil blive offentliggjort i nyhedsbrevet Udsyn - Nyt om internationale uddannelsesprogrammer samt på ufm.dk/erasmusplus.

 

 
Vær opmærksom på, at online-versionen af ansøgningsskemaet vil være tilgængelig på Styrelsens hjemmeside fra marts 2017, og at du skal downloade og gemme skemaet på din computer, før du kan skrive i det.

Senest opdateret 04. april 2017