Du er her: Forside Uddannelse og institutioner Tilskud til udveksling og internationale projekter Programoversigt Erasmus+ Praktik- og skoleophold for erhvervsrettet grund- og efteruddannelse

Erasmus+: Praktik- og skoleophold for erhvervsrettet grund- og efteruddannelse

Erhvervsrettede grund- og efteruddannelsesinstitutioner kan søge om tilskud til at sende elever på praktik- og/eller skoleophold i et Erasmus+ programland.
Kontakt
International rådgiver
Telefon: +45 72 31 89 26
E-mail: lmb@ufm.dk
Fuldmægtig
Telefon: +45 72 31 89 24
E-mail: mao@ufm.dk

Hvad

Erhvervsskoler og koordinatorer for nationale erhvervsuddannelseskonsortier kan sende elever på udvekslingsophold i en virksomhed eller på en erhvervsskole i et andet Erasmus+ programland. Opholdet kan også være en kombination af skoleophold og virksomhedspraktik.

Hvem

Rettet mod elever på erhvervsrettede grund- og efteruddannelser. Nyuddannede kan inden for det første år – regnet fra deres afsluttende eksamen – også deltage i et udvekslingsophold. Der er mulighed for at medfølgende lærere kan tage med på elevernes udvekslingsophold.

Hvordan

En erhvervsuddannelsesinstitution, eller et konsortium af erhvervsskoler, søger om tilskud på vegne af en eller flere elever og/eller nyuddannede til et mobilitetsprojekt. Nedenfor kan du finde mere information om ansøgningsprocessen. 

Aktivitetens varighed

Det samlede mobilitetprojekt kan enten forløbe over et eller to år. Det enkelte udvekslingsophold varer mellem to uger og tolv måneder i løbet af projektperioden.

Næste ansøgningsfrist

Frist for ansøgning om tilskud ligger i foråret 2018.

Læs før du søger

Inden du søger, bør du orientere dig i Erasmus+ programguiden.

  • Erasmus+ programguide
  • Vær særlig opmærksom på afsnittet "Mobility project for VET learners and staff", hvor du bl.a. finder vurderingskriterierne, regler for opstilling af budget og landesatser i Euro pr. dag for persontilskud. En mere detaljeret redegørelse for forberedelsen af et mobilitetsprojekt på erhvervsskoleområdet finder du desuden under Annex I.

Sådan søger du om tilskud

Du skal søge om tilskud gennem Styrelsen for Forskning og Uddannelse. Vi guider dig gennem processen her på hjemmesiden.

For tilskudsmodtagere:

Sådan administrerer du dit tilskud

Se filmen om merkantilelever på skole- og praktikophold i London med Erasmus+

Filmen kan anvendes som informationsmateriale til elever på de erhvervsrettede grund- og efteruddannelser. (Vælg HD-opløsning for bedste kvalitet)

Film: Merkantilelever på skole- og praktikophold i LondonFor a version with English subtitles, click here

VET Mobility Charter

EU-Kommissionen har offentliggjort indkaldelse af ansøgninger om Charter for erhvervsuddannelsesmobilitet. Formålet med charteret er at tilskynde institutioner og organisationer inden for erhvervsuddannelserne, der har erfaring med at tilrettelægge mobilitetsophold for elever og medarbejdere, til at videreudvikle deres internationaliseringsstrategier.

Mere information       

Her finder du nyhedsbrev om internationale uddannelsesprogrammer,  informationsmateriale og eksempler på projekter, der har modtaget tilskud.

Senest opdateret 07. marts 2017