Du er her: Forside Uddannelse og institutioner Tilskud til udveksling og internationale projekter Programoversigt Erasmus+ Skolepartnerskaber for børnehave, grundskole og ungdomsuddannelse

Erasmus+: Skolepartnerskaber for børnehaver, grundskoler og ungdomsuddannelser

Børnehaver, grundskoler og ungdomsuddannelser kan søge om tilskud til et strategiske partnerskab med en institution i et andet land om blandt andet god praksis, anerkendelse af kompetencer og iværksætteri.
Kontakt
Fuldmægtig
Telefon: +45 72 31 89 42
E-mail: sak@uds.dk
Fuldmægtig
Telefon: +45 72 31 89 49
E-mail: nma@uds.dk

Hvad

To eller flere institutioner på børnehave,- grundskole- eller gymnasieniveau fra minimum to forskellige programlande indgår et strategisk partnerskab. Målet er at styrke kvaliteten af uddannelse på tværs af landegrænser og fremme transnationalt og europæisk samarbejde på alle niveauer inden for uddannelsesverdenen

Hvem

Børnehaver, skoler og ungdomsuddannelser

Hvordan

En institution søger på vegne af partnerskabet.

Tilskud og ansøgning

Kontakt
Fuldmægtig
Telefon: +45 72 31 89 42
E-mail: sak@uds.dk
Fuldmægtig
Telefon: +45 72 31 89 49
E-mail: nma@uds.dk


Aktiviteter

En dansk skole søger et partnerskab med en skole fra et andet EU-programland. Projektet skal fokusere på en eller flere af følgende aktiviteter inden for uddannelsesområdet: 

  • udveksling af god praksis
  • udvikling/test af ny, innovativ praksis
  • anerkendelse/validering af kompetencer, færdigheder og viden
  • regionalt myndighedssamarbejde
  • transnationalt samarbejde, der fremmer iværksætteri, herunder socialt iværksætteri. 
Desuden kan projektet inkludere videreuddannelse, undervisning og læringsaktiviteter, når disse aktiviteter støtter projektets slutmål.
 

Bemærk, for at deltage i skolepartnerskaber, skal din institution være berettiget til tilskud.

Skoler på grundskole- og gymnasieniveau kan desuden deltage i to andre typer af partnerskaber:

Aktivitetens varighed

Et partnerskab varer i enten to eller tre år.

Ansøgningsfrist

Næste frist for ansøgning om tilskud er den 31. marts 2016 kl. 12.00.

Læs før du søger

Inden du søger, bør du orientere dig i Erasmus+ programguiden. Vær særlig opmærksom på afsnittet: ”Strategic Partnerships in the Fields of Education Training and Youth” på siderne 95ff.

En mere detaljeret redegørelse for forberedelsen af et strategisk partnerskabsprojekt finder du desuden i Erasmus+ programguiden under Annex I.

Sådan søger du om tilskud


Du skal søge om tilskud gennem Styrelsen for Videregående Uddannelser. Vi guider dig gennem processen.

Inspiration og informationsmaterale       
Senest opdateret 19. februar 2016