Nordplus Junior

Nordplus Junior er Nordisk Ministerråds program for nordisk-baltisk samarbejde inden for førskole, grundskole- og ungdomsuddannelsesområdet. Der er ca. 19 millioner kroner til rådighed hvert år.
Kontakt
Fuldmægtig
Telefon: +45 72 31 89 42
E-mail: sak@uds.dk
Fuldmægtig
Telefon: +45 72 31 89 49
E-mail: nma@uds.dk

Nordplus Junior har som formål at fremme samarbejde og netværk mellem skoler i de deltagende lande for at styrke kvaliteten, kreativiteten og fornyelsen på førskole, grundskole- og gymnasieområdet og styrke den nordiske/baltiske dimension i undervisningen.

Det er også et mål at fremme lige muligheder for uddannelse gennem inkluderende undervisning samt at fremme samarbejdet mellem skole og arbejdsliv.

Der findes fire aktiviteter under Nordplus Junior:

Næste ansøgningsrunde til alle aktiviteter i Nordplus Junior er 1. marts 2017.

Senest opdateret 23. juni 2016