PIU-ordningen

PIU-ordningen er et dansk mobilitetsprogram for elever på de grundlæggende erhvervsuddannelser, landbrugsuddannelser og social- og sundhedsuddannelser.

PIU står for praktik i udlandet. Ordningen giver mulighed for, at praktikophold i udlandet kan blive godkendt som en del af en dansk erhvervsuddannelse, og at der gives økonomisk tilskud til eleven eller til den danske arbejdsgiver, som udsender eleven.

Muligheder for udsendelse med PIU

Der findes to måder en elev kan komme i praktik i udlandet på, hvor udsenderen enten er en dansk erhvervsskole eller en arbejdsgiver:

Et PIU-ophold kan finde sted overalt i verden - dog ikke lande, som Udenrigsministeriet fraråder rejse til.

Ca 1500 elever om året benytter sig af ordningen til et længerevarende praktikophold i udlandet.

PIU konkurrence 2014

I efteråret 2014 udskrev Styrelsen for Videregående Uddannelser for anden gang en konkurrence for PIU elever om, at fortælle om deres oplevelser med et PIU-ophold.

Denne gang blev 3 historier og 3 film blev præmieret. Du kan læse historierne og se filmene via dette link.

Statistik for PIU

Nyeste data for hvor mange der rejser ud med PIU.

PIU statistik 2010-2013

Undersøgelse

Hvad lærer elever af at tage på praktikophold i udlandet? Læs undersøgelse (pdf)

PIU-ordningen er financieret af AUB (Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag)

Styrelsen for Videregående Uddannelser har til opgave at informere elever, arbejdsgivere og erhvervsskoler om PIU-ordningen og at koordinere og udvikle brugen af ordningen.

Senest opdateret 20. marts 2015
Kontakt
International rådgiver
Telefon: +45 72 31 89 26
E-mail: lmb@uds.dk
Fuldmægtig
Telefon: +45 72 31 89 24
E-mail: mao@uds.dk

Adresser, EAN-numre og kontakt:

Uddannelses- og Forskningsministeriet

Styrelsen for Forskning og Innovation

Styrelsen for Videregående Uddannelser

Uddannelses- og Forskningsministeriets It