PIU-ordningen

PIU-ordningen er et dansk mobilitetsprogram for elever på de grundlæggende erhvervsuddannelser, landbrugsuddannelser og social- og sundhedsuddannelser.

PIU står for praktik i udlandet, og ordningen giver mulighed for, at praktikopholdet kan blive godkendt som en del af den danske uddannelse, og at der gives økonomisk tilskud til eleven eller til den danske arbejdsgiver.

Der findes to former for udsendelse til udlandet, hvor aktøren er hhv. en skole og en arbejdsgiver:

  • Praktik i udlandet = skoleudsendelse. Uden dansk uddannelsesaftale
  • Udstationering = eleven har uddannelsesaftale med en virksomhed i Danmark

Informationerne er derfor opdelt til henholdsvis elever, PIU-koordinatorer, for skoleudsendelsesmodellen, og til arbejdsgivere for udstationeringsmodellen. SOSU-elever har altid en dansk uddannelsesaftale og har derfor et særligt afsnit. Se alle undersider i menuen til venstre.

Et PIU-ophold kan finde sted overalt i verden. Dog skal man være opmærksom på Udenrigsministeriets rejsevejledning, med lande, som det frarådes at rejse til af sikkerhedsmæssige årsager. Ca 1000 elever om året benytter sig af ordningen til et længerevarende praktikophold i udlandet.

PIU-koordinatorer på erhvervs- og social- og sundhedsskolerne rådgiver og assisterer både elever og arbejdsgivere, når elever skal til udlandet i praktik.

Klage og vejledning

Afgørelser om tilskud kan ikke påklages til anden administrativ myndighed. Hvis du får afslag, er du dog altid velkommen til at kontakte os for en uddybende forklaring eller et godt råd til din næste ansøgning.

Undersøgelse

Hvad lærer elever af at tage på praktikophold i udlandet?

 

Senest opdateret 21. november 2014
Kontakt
International rådgiver
Telefon: +45 72 31 89 34
E-mail: sr@uds.dk
International rådgiver
Telefon: +45 72 31 89 26
E-mail: lmb@uds.dk

Adresser, EAN-numre og kontakt:

Uddannelses- og Forskningsministeriet

Styrelsen for Forskning og Innovation

Styrelsen for Videregående Uddannelser

Uddannelses- og Forskningsministeriets It