Almen voksenuddannelse og folkeoplysning

Få overblik over de aktivitetsmuligheder, der findes på området for almen voksenuddannelse og folkeoplysning. Tilskudssystemet er organiseret i tre kategorier; Mobilitet, Partnerskaber og Politikudvikling. Der hører en række aktiviteter til hver kategori.
Mobilitet       

Mobilitetsaktiviteter giver undervisere, vejledere og ledere på området for almen voksenuddannelse mulighed for at tage ophold i et andet land i kortere eller længere perioder for at videreuddanne sig og lære fra sig.

Muligheder       

 

Der er ingen aktiviteter.

Samarbejde       

Samarbejdsaktiviteter fokuserer på transnationale partnerskaber mellem institutioner og organisationer på området for almen voksenuddannelse.

Muligheder       

 

Der er ingen aktiviteter.

Politikudvikling       

EU-kommissionen arbejder stadig med at udvikle aktiviteterne på dette område.

Muligheder       

 

Der er ingen aktiviteter.

Senest opdateret 27. marts 2017