Videregående uddannelse

Her kan du få overblik over de aktivitetsmuligheder, der findes på området for videregående uddannelser. Tilskudssystemet er organiseret i tre kategorier. Hver af dem er beskrevet kort nedenfor. Der hører en række aktiviteter til hver kategori – det er dem, du kan se til højre for beskrivelserne.
Mobilitet       

Mobilitetsaktiviteter giver studerende, undervisere og forskere på videregående uddannelsesinstitutioner mulighed for at tage ophold i et andet land med henblik på studier, undervisning, praktik og efteruddannelse.

Mobilitetsmuligheder       

 

Der er ingen aktiviteter.

Samarbejde       

Samarbejdsaktiviteter fokuserer dels på transnationale partnerskaber mellem institutioner, organisationer og virksomheder, dels på projekter, der resulterer i innovation af de videregående uddannelsessystemer, øget udveksling af viden mellem videregående uddannelser og erhvervslivet samt udvikling af kompetencer inden for iværksætteri.

Samarbejdsmuligheder       

 

Der er ingen aktiviteter.

Politikudvikling       

EU-kommissionen arbejder stadig med at udvikle aktiviteterne på dette område.

Politikudviklingsmuligheder       

 

Der er ingen aktiviteter.

Senest opdateret 25. februar 2014