Videregående uddannelse

Her kan du få overblik over de aktivitetsmuligheder, der findes på området for videregående uddannelser. Tilskudssystemet er organiseret i tre kategorier. Hver af dem er beskrevet kort nedenfor. Der hører en række aktiviteter til hver kategori – det er dem, du kan se til højre for beskrivelserne.
Samarbejde       

Samarbejdsaktiviteter fokuserer dels på transnationale partnerskaber mellem institutioner, organisationer og virksomheder, dels på projekter, der resulterer i innovation af de videregående uddannelsessystemer, øget udveksling af viden mellem videregående uddannelser og erhvervslivet samt udvikling af kompetencer inden for iværksætteri.

Politikudvikling       

EU-kommissionen arbejder stadig med at udvikle aktiviteterne på dette område.

Politikudviklingsmuligheder       
Erasmus+: Jean Monnet-Programmet
Europass
Euroguidance
Senest opdateret 25. februar 2014