Tilskud til studie- og praktikophold i udlandet

Topbillede
Der er mange muligheder for at få tilskud til at rejse til udlandet på skole-, studie- eller praktikophold

Et studie-, uddannelses- eller skoleophold i udlandet betyder at man følger undervisningen på et uddannelsessted i et andet land. Normalt skal det være på en offentligt godkendt uddannelsesinstitution.

Et praktikophold i udlandet betyder, at man er i praktik på en arbejdsplads i udlandet. Det kan være en privat eller en offentlig virksomhed.

Flere af programmerne giver mulighed for, at man kan kombinere de to typer ophold.

Ofte bruges betegnelsen udvekslingsophold, selv om der ikke er tale om egentlig udveksling mellem landene.

Uanset hvilken type ophold der er tale om, benævnes disse aktiviteter under ét som mobilitet. Nogle programmer giver tilskud til at en klasse eller gruppe rejser af sted, i andre programmer kan man opnå tilskud som enkeltperson.

Hvem kan komme af sted

Her er nævnt de muligheder, som man kan søge gennem Styrelsen for Universiteter og Internationalisering. Men der findes også ordninger og muligheder gennem andre organisationer,

Muligheder for lærere, undervisere, ledere og vejledere er omtalt under Efteruddannelse og studiebesøg

Hvem kan ansøge

I de fleste tilfælde skal tilskuddet søges af uddannelsesstedet, og den enkelte elev, studerende eller kursist kan ikke selv søge om det.

I forbindelse med ansøgningen skal man redegøre for, hvilke udenlandske samarbejdspartnere man har truffet aftaler med.

Uddannelsen må ikke blive forlænget

For at få tilskud fra programmerne er det et krav, at opholdet i udlandet er en anerkendt del af den uddannelse, man er i gang med. Udlandsopholdet skal altså erstatte en del af den danske uddannelse og må ikke forlænge uddannelsestiden. Derfor skal uddannelses- eller praktikopholdet godkendes af den danske uddannelsesinstitution, man går på.

Senest opdateret 18. marts 2014