Projektkortet

Her kan du søge information om projekter, der har modtaget tilskud fra Programmet for Livslang Læring, Aktive Unge, Nordplus og Nordbuk. Vælg søgekriterier ved at klikke på mapperne.
 • Årgang
  • 2008
  • 2009
  • 2010
  • 2011
  • 2012
  • 2013
 • Sektor
  • Alle Sektorer
  • Alle sektorer
  • Erhvervsuddannelse
  • Folkeoplysning og voksenuddannelse
  • Grundskole
  • Gymnasial uddannelse
  • Ungdom
  • Videregående uddannelse
 • Institutionstype
  • Andre institutioner inden for almen voksenuddannelse
  • Andre institutioner inden for videregående uddannelse
  • Arbejdsmarkedsorganisation
  • Brancheforening
  • Børnehave
  • Børneinstitution
  • Børneinstitution
  • Daghøjskole
  • Efterskole
  • Erhvervsakademi
  • Erhvervsskole
  • Erhvervsskole (kombinationsskole)
  • Fagforening
  • Fond
  • Forening
  • Forældreorganisation
  • Grundskole
  • HF
  • HHX
  • HTX
  • Handelsskole
  • Højskole
  • Kommune
  • Kompetencecenter
  • Kulturinstitution
  • Kunstnerisk eller kulturel uddannelsesinstitution
  • Kunstnerisk eller kulturel videregående uddannelsesinstitution
  • Landbrugsskole
  • Offentlig institution
  • Oplysningsforbund
  • Organisation (NGO)
  • Politisk Organisation
  • Politisk organisation
  • Politisk organisation
  • Politisk orgsnisation
  • Privat virksomhed
  • Produktionshøjskole
  • Produktionsskole
  • Professionshøjskole
  • Region
  • SOSU-skole
  • STX
  • Slagteriskole
  • Specialskole
  • Sprogskole
  • Teknisk Skole
  • Teknisk skole
  • Uddannelsesvejledning
  • Uformel ungdomsgruppe
  • Ungdomsklub
  • Ungdomsskole
  • Universitet
  • VUC
  • Vejledningscenter
  • Videregående uddannelse
 • Region
  • Hovedstaden
  • Midtjylland
  • Nordjylland
  • Sjælland
  • Syddanmark
 • Program
  • Aktive Unge
  • Comenius
  • Erasmus
  • Grundtvig
  • Leonardo da Vinci
  • Nordbuk
  • Nordplus
  • Studiebesøg
 • Aktion
  • Bilateralt skolepartnerskab
  • Demokratiprojekt
  • EVS
  • Erasmus Mobilitet
  • Forberedende besøg
  • Horisontal - projekt
  • IVT
  • Intensiv sprogkursus
  • Intensivt program
  • Junior - Netværk/projekt
  • Junior - Udveksling af elever og lærere
  • Junior - mobilitet
  • Kurser og seminarer
  • Leonardo partnerskaber
  • Læreingspartnerskab
  • Læringspartnerskab
  • Multilateralt skolepartnerskab
  • Nordbuk aktivitet
  • PLM
  • Regio
  • Sprog - Projekter
  • Sprog - Udveksling af elever og lærere
  • Sprog - projekt/netværk
  • Sprog - projekter
  • Studiebesøg
  • TOI
  • Træningskursus
  • Ungdomsinitiativ
  • Ungdomsudveksling
  • Ungdomsudvekslinger
  • VETPRO
  • Vidensudviklingsprojekt
  • Videregående uddannelse - mobilitet
  • Videregående uddannelse - projekt/netværk
  • Voksen - projekt/netværk
  • Voksen - udveksling

Adresser, EAN-numre og kontakt:

Uddannelses- og Forskningsministeriet

Styrelsen for Forskning og Innovation

Styrelsen for Videregående Uddannelser

Uddannelses- og Forskningsministeriets It