Gældende dimensionering fordelt på institutioner

Institutionerne blev oprindeligt udtrukket til dimensionering i 2014. Siden hen har institutionerne haft mulighed for at ønske ændringer årligt. Der har desuden været genberegning af dimensionering i både 2015 og 2016. Nedenfor findes den gældende dimensionering for hver institution.
Kontakt
Chefkonsulent
Telefon: +45 72 31 85 99
E-mail: ans@ufm.dk
Fuldmægtig
Telefon: +45 72 31 78 77
E-mail: kes@ufm.dk
Studentermedhjælper
Telefon: +45 72 31 79 96
E-mail: mav@ufm.dk
Senest opdateret 30. maj 2017