Dimensionering 2014

De berørte institutioner har i 2014 indberettet dimensionering fordelt på de enkelte uddannelser til ministeriet. Godkendelsesbrevene, som er sendt til de berørte institutioner vedrørende indberettet dimensionering findes nedenfor.
Kontakt
Chefkonsulent
Telefon: +45 72 31 85 99
E-mail: ans@ufm.dk
Fuldmægtig
Telefon: +45 72 31 78 77
E-mail: kes@ufm.dk

Universiteter

Professionshøjskoler

Erhvervsakademier

Professionshøjskolen Lillebælt og Danmarks Tekniske Universitet har ikke uddannelser, der er dimensionerede efter den generelle, ledighedsbaserede dimensioneringsmodel

Senest opdateret 12. januar 2017