Fordeling af dimensionering på uddannelsesniveau

De berørte institutioner har i 2015 indmeldt dimensionering fordelt på de enkelte uddannelser til ministeriet. Godkendelsesbrevene, som er sendt til de berørte institutioner,findes nedenfor.
Kontakt
Chefkonsulent
Telefon: +45 72 31 85 99
E-mail: ans@ufm.dk

 

Erhvervakademierne og professionshøjskolerne samt Danmarks Tekniske Universitet, Syddansk Universitet og IT-Universitetet i København har ikke uddannelser, der er blevet dimensioneret fra 2015. 
Senest opdateret 17. september 2016