Uddannelseszoom

Uddannelseszoom er et digitalt værktøj, hvor du kan sammenligne informationer om videregående uddannelser på tværs af forskellige parametre
Kontakt
Chefkonsulent
Telefon: +45 72 31 88 85
E-mail: tbj@ufm.dk
Fuldmægtig
Telefon: +45 72 31 79 83
E-mail: dav@ufm.dk

Uddannelseszoom

Uddannelseszoom indeholder information om følgende parametre:

  • Brancher
  • Indkomst
  • Iværksætteri
  • Ledighed
  • Gennemførselstid
  • Frafald

Nogle parametre er ikke relevant for alle uddannelser, og nogle parametre har ikke data for alle uddannelser. Det kan betyde, at du kan støde på uddannelser, hvor der ikke er tilgængelige informationer for det, du gerne vil se.

Uddannelseszoom er en del af UddannelsesGuiden, hvor du kan finde information om alle uddannelser i Danmark og benytte dig af forskellige værktøjer i forbindelse med dit uddannelsesvalg.

I 2016 opdateres Uddannelseszoom med indsamlede oplysninger fra de videregående uddannelsessteder om undervisnings- og vejledningstimer samt forskningsdækning på universitetsuddannelser og de videregående kunstneriske uddannelser.

I 2017 opdateres Uddannelseszoom med indsamlede spørgeskemadata. Spørgeskemaet omhandler igangværende studerendes vurderinger af uddannelsernes kvalitet og færdiguddannedes vurderinger af uddannelsernes relevans ift. arbejdsmarkedet. Omfatter kun videregående uddannelser under Uddannelses- og Forskningsministeriet.

Senest opdateret 18. januar 2017