Gå til indhold
Du er her: Forside
Fandt 10173 indholdsobjekter, som opfyldte dine kriterier.
Filtrer resultaterne
IndholdstypeNye indholdsobjekter sidenSortér efter Relevans · dato (nyeste først) · alfabetisk

Internationalt samarbejde om anerkendelse af kvalifikationer
Gensidig anerkendelse af kvalifikationer er en del af samarbejdet inden for EU, Europarådet, UNESCO, Bologna-processen og Nordisk Ministerråd.
Fundet i: Uddannelse Udenlandske uddannelser og dokumentation over grænser Mere om vurdering og anerkendelse
Type: Tekst
Bilateral aftale med Kina om gensidig anerkendelse
Aftale mellem Danmark og Kina om gensidig anerkendelse af grader fra bachelor- til ph.d.-niveau
Fundet i: Uddannelse Mere om vurdering og anerkendelse Internationalt samarbejde
Type: Tekst
Bologna-processen og anerkendelse
Gensidig anerkendelse af grader, studieperioder og realkompetence er en vigtig del af Bologna-processen hen imod et fælles europæisk område for videregående uddannelse.
Fundet i: Uddannelse Mere om vurdering og anerkendelse Internationalt samarbejde
Type: Tekst
ENIC- og NARIC-netværkene
Uddannelses- og Forskningsstyrelsen er det danske center inden for de europæiske anerkendelsesnetværk ENIC og NARIC.
Fundet i: Uddannelse Mere om vurdering og anerkendelse Internationalt samarbejde
Type: Tekst
Nordisk samarbejde om anerkendelse
Der foregår et tæt nordisk samarbejde om anerkendelse af uddannelser og studieperioder, og der er indgået flere nordiske aftaler om gensidig anerkendelse.
Fundet i: Uddannelse Mere om vurdering og anerkendelse Internationalt samarbejde
Type: Tekst
Lissabonkonventionen om anerkendelse
Lissabonkonventionen fra 1997 og dens støttedokumenter skal lette den gensidige anerkendelse af adgangsgivende eksaminer, studieperioder og eksamensbeviser inden for videregående uddannelse.
Fundet i: Uddannelse Mere om vurdering og anerkendelse Internationalt samarbejde
Type: Tekst
EU-regler om vurdering og anerkendelse
Anerkendelsesdirektivet skal gøre det lettere for EU-borgere at udøve et lovreguleret erhverv i et andet medlemsland, når de er kvalificerede til det i hjemlandet.
Fundet i: Uddannelse Udenlandske uddannelser og dokumentation over grænser Mere om vurdering og anerkendelse
Type: Tekst
Klageadgang vedrørende anerkendelse af udenlandske uddannelser
Læs om klagemulighederne for forskellige typer afgørelser om anerkendelse.
Fundet i: Uddannelse Udenlandske uddannelser og dokumentation over grænser Mere om vurdering og anerkendelse
Type: Tekst
Anerkendelse af realkompetence
Det er ikke kun formel uddannelse, der kan anerkendes. Realkompetence kan godskrives af uddannelsesinstitutionerne i forbindelse med en række uddannelse og er vigtige at dokumentere, når man søger arbejde.
Fundet i: Uddannelse Udenlandske uddannelser og dokumentation over grænser Mere om vurdering og anerkendelse
Type: Tekst
Redskaber til realkompetencevurdering
Ud over den individuelle kompetenceafklaring på uddannelsesinstitutionerne findes der forskellige redskaber til at beskrive den enkeltes kompetencer.
Fundet i: Uddannelse Mere om vurdering og anerkendelse Anerkendelse af realkompetence
Type: Tekst