Gå til indhold
Du er her: Forside
Fandt 10082 indholdsobjekter, som opfyldte dine kriterier.
Filtrer resultaterne
IndholdstypeNye indholdsobjekter sidenSortér efter Relevans · dato (nyeste først) · alfabetisk

Forskerophold ved udenlandske universiteter
Søg om forskerophold ved Massachusetts Institute of Technology (MIT).
Fundet i: Forskning og innovation EU- og internationale programmer Internationalt samarbejde
Type: Tekst
Institutioner i udlandet m.v.
Uddannelses- og Forskningsstyrelsen yder støtte til en række selvejende institutioner i udlandet med henblik på internationalisering af uddannelse og forskning.
Fundet i: Uddannelse Internationalisering
Type: Tekst
ESF - European Science Foundation
European Science Foundation er en sammenslutning af forskningsråd, videnskabsakademier og lignende forskningsfinansierende organisationer. ESF har til formål at fremme den frie, forskerinitierede forskning.
Fundet i: Forskning og innovation Internationalt samarbejde Europæiske samarbejder
Type: Tekst
Kortlægning af dansk social- og velfærdsforskning
Kortlægningen tilvejebringer et aktuelt overblik over det danske forsknings- og udviklingsarbejde på social- og velfærdsområdet, videnspredning af forskningen og samarbejde med praksisfeltet.
Fundet i: Publikationer 2012
Type: Publikation
publiceret: 23. november 2012
Internationalt samarbejde
En del af arbejdet med realisering af det europæiske forskningsrum (ERA) handler om at understøtte effektivt internationalt forskningssamarbejde mellem EU og 3. lande.
Fundet i: Forskning og innovation Europæiske samarbejder Det Europæiske Forskningsrum
Type: Tekst
Optimal cirkulation og overførsel af viden
Effektiv videndeling mellem forskning og erhverv er en central brik i at realisere det europæiske forskningsrum.
Fundet i: Forskning og innovation Europæiske samarbejder Det Europæiske Forskningsrum
Type: Tekst
Ligestilling mellem kønnene samt integration af kønsdimensionen i forskning
Med realiseringen af det europæiske forskningsrum er der kommet øget fokus på at sikre ligestilling mellem mænd og kvinder og på at integrere kønsaspektet i forskningen.
Fundet i: Forskning og innovation Europæiske samarbejder Det Europæiske Forskningsrum
Type: Tekst
Et frit arbejdsmarked for forskere
Et af nøglepunkterne i det europæiske forskningsrum er etablering af et åbent og fleksibelt arbejdsmarked for forskere.
Fundet i: Forskning og innovation Europæiske samarbejder Det Europæiske Forskningsrum
Type: Tekst
Effektive investeringer i og anvendelse af forskningsinfrastruktur
Blandt de europæiske lande og forskersamfund er der bred enighed om forskningsinfrastrukturers centrale betydning for forskning og udvikling. Udviklingen af det europæiske samarbejde om forskningsinfrastruktur er derfor en hjørnesten i realiseringen af det europæiske forskningsrum.
Fundet i: Forskning og innovation Europæiske samarbejder Det Europæiske Forskningsrum
Type: Tekst
Fælles løsninger på store samfundsudfordringer
EU’s rammeprogram for forskning og innovation skal være med til at understøtte medlemslandenes samarbejde om fælles løsninger på store samfundsudfordringer.
Fundet i: Forskning og innovation Europæiske samarbejder Det Europæiske Forskningsrum
Type: Tekst