Gå til indhold
Du er her: Forside
Fandt 9972 indholdsobjekter, som opfyldte dine kriterier.
Filtrer resultaterne
Indholdstype
Nye indholdsobjekter sidenSortér efter Relevans · dato (nyeste først) · alfabetisk

Magasinet Humaniora 3:2009
Magasinet Humaniora 3:09 indeholder artikler om blandt andet K.E. Løgstrup, Hal Koch, Nordisk Film, sprogbrug i renæssancen, samt en undersøgelse om danskernes opfattelse af forskning
Fundet i: Publikationer 2009
Type: Publikation
publiceret: 06. oktober 2009
Tal om forskning 2008
”Tal om Forskning” er Forsknings- og Innovationsstyrelsens årlige bevillingsstatistiske opgørelse, der indeholder centrale nøgletal for den del af de offentlige forskningsbevillinger, der udmøntes gennem det offentlige råds – og fondssystem.
Fundet i: Publikationer 2009
Type: Publikation
publiceret: 01. oktober 2009
Forskningsbarometer 2009 - Dansk forskning i internationalt perspektiv
Forskningsbarometer 2009 tegner for første gang et samlet billede af kvalitet, styrkepositioner og nicher i dansk forskning. Barometerets indikatorer er baseret på de nyeste tal fra ind- og udland og er alle præsenteret i internationalt perspektiv.
Fundet i: Publikationer 2009
Type: Publikation
publiceret: 22. september 2009
Det Strategiske Forskningsråd: Dansk-indisk samarbejde - bevilget projekt 2009
I 2009 gav Det Strategiske Forskningsråds programkomité for sundhed, fødevarer og velfærd for første gang en bevilling til et dansk-indisk forskningsprojekt.
Fundet i: Forskning og innovation Hvem har modtaget tilskud? 2009
Type: Bevilling
publiceret: 27. juli 2009
Kommercialisering af forskningsresultater – Statistik 2008 - Innovation: Analyse og evaluering 13/2009
Den årlige kommercialiseringsstatistik sætter tal på de offentlige forskningsinstitutioners indsats og resultater med teknologioverførsel. Statistikken for 2008 viser mindre ændringer i kommercialiseringen af forskningsresultater på landsplan.
Fundet i: Publikationer 2009
Type: Publikation
publiceret: 25. juni 2009
Magasinet Humaniora nr. 2 2009
Magasinet Humaniora 2:09 handler om forskningsfrihed. Forskningsfrihed er i stigende grad blevet et tema i den forskningspolitiske debat og således også i dette nummer af Magasinet Humaniora, der behandler nogle af de spørgsmål, der stilles i denne tid.
Fundet i: Publikationer 2009
Type: Publikation
publiceret: 07. maj 2009
Årsberetning 2008 - Udvalgene Vedrørende Videnskabelig Uredelighed
I løbet af 2008 er der blevet indbragt 7 sager, som alle er blevet behandlet efter bekendtgørelse nr. 668 af 28. juni 2005. Hvert af de tre udvalg i UVVU har i 2008 behandlet én sag. UVVU har desuden afvist 4 sager.
Fundet i: Publikationer 2009
Type: Publikation
publiceret: 04. maj 2009
Bevillingsoversigt 2008 - KVUG
Kommissionen for Videnskabelige Undersøgelser i Grønland
Fundet i: Forskning og innovation Hvem har modtaget tilskud? 2008
Type: Bevilling
publiceret: 29. april 2009
Pulje til Forskningsinfrastruktur 2009
Bevillinger givet fra Pulje til Forskningsinfrastruktur i 2009
Fundet i: Forskning og innovation Hvem har modtaget tilskud? 2009
Type: Bevilling
publiceret: 06. april 2009
Beretning fra Rådet for erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser 2008
Søgning til og gennemførelse af uddannelserne er blandt fokuspunkterne i beretning fra Rådet for Erhvervsakademiuddannelser og Professionsbacheloruddannelser.
Fundet i: Publikationer 2009
Type: Publikation
publiceret: 01. april 2009