Gå til indhold
Du er her: Forside
Fandt 10083 indholdsobjekter, som opfyldte dine kriterier.
Filtrer resultaterne
IndholdstypeNye indholdsobjekter sidenSortér efter Relevans · dato (nyeste først) · alfabetisk

Bologna-processen skal gavne de studerende
Repræsentanter fra danske studerende og videnskabsministeren har de sidste dage været i Budapest og Wien for at fejre 10 års jubilæet for Bologna-processen. Ideen bag er, at det skal være lettere at bevæge sig rundt mellem de europæiske uddannelser. Meget er nået, men der er stadig udfordringer.
Fundet i: Aktuelt Før 2011 2010
Type: Press release
publiceret: 12. marts 2010
Ugens tal: Universiteternes bevillinger stiger
Universiteterne har de seneste år fået øget bevillingerne markant. Alene fra 2009 til 2010 er de samlet steget med ca. 400 mio. kr.
Fundet i: Aktuelt Før 2011 2010
Type: Press release
publiceret: 02. februar 2010
Sander underskriver milliardaftale med universiteterne
Videnskabsminister Helge Sander har underskrevet aftaler om fordelingen af 6 mia. kroner med bestyrelsesformændene for Københavns Universitet, Aarhus Universitet, Syddansk Universitet, Aalborg Universitet og Roskilde Universitet. Pengene skal forbedre universiteternes laboratorier.
Fundet i: Aktuelt Før 2011 2010
Type: Press release
publiceret: 01. februar 2010
Oversigt med resumeer - vækst
Beskrivelse af 7 bevillinger fra Det Strategiske Forskningsråd v/ Programkomiteen for Strategiske Vækstteknologier, december 2009
Fundet i: Forskning og innovation Hvem har modtaget tilskud? 2009
Type: Tekst
Aftale om revision af lov om forskningsrådgivning m.v.
17.12.2009: Aftalen bygger videre på reformen af forskningssystemet fra 2002. Aftalen om revision af loven blev indgået på baggrund af en evaluering af forskningsrådssystemet og fokuserer på den overordnede struktur, en mere præcis rolle og ansvarsfordelling samt ændringer i ansøgningsbehandlingen.
Fundet i: Lovstof Politiske aftaler
Type: Tekst
Studie- og praktikophold i udlandet
Undersøgelser af studerendes udbytte og anbefalinger til en styrket indsats på området.
Fundet i: Publikationer 2009
Type: Publikation
publiceret: 11. december 2009
Bevillinger fra Det Frie Forskningsråd | Teknologi og Produktion – november 2009
Det Frie Forskningsråd │Teknologi og Produktion (FTP) modtog i efteråret 2009 i alt 103 ansøgninger om støtte til Individuelle Postdocstipendier med et samlet ansøgt beløb på ca. 260 mio.kr.
Fundet i: Forskning og innovation Hvem har modtaget tilskud? 2009
Type: Bevilling
publiceret: 13. november 2009
Udmøntning af midler til de videregående uddannelser 2010-2012
05.11.2009: Aftalen sikrede en laboratoriemodernisering og taxameterløft som opfølgning på globaliseringsaftalen fra 2008. Bl.a. blev uddannelsestaxametret til humaniora og samfundsvidenskab forhøjet.
Fundet i: Lovstof Politiske aftaler
Type: Tekst
Aftale om fordeling af UMTS-midlerne til forskning, IKT og innovation 2010-2012
05.11.2009: Staten afholdt i 2001 en auktion over tilladelser til 3. generations mobiltelefoni (3G-telefoni), som indbragte staten et samlet provenu på 3,8 mia. kroner. UMTS-forligskredsen har sidenhen gennem flere politiske forlig udmøntet provenuet, de såkaldte UMTS-midler.
Fundet i: Lovstof Politiske aftaler
Type: Tekst
Kinesiske elite-kandidater tilbydes ErhvervsPhD i Danmark
Tretten kinesiske elite-kandidater tilbydes forskeruddannelse som ErhvervsPhD i danske virksomheder. Initiativet skal styrke forsknings- og innovationssamarbejdet mellem Danmark og Kina.
Fundet i: Aktuelt Før 2011 2009
Type: Press release
publiceret: 21. oktober 2009