Gå til indhold
Du er her: Forside
Fandt 9995 indholdsobjekter, som opfyldte dine kriterier.
Filtrer resultaterne
Indholdstype
Nye indholdsobjekter sidenSortér efter Relevans · dato (nyeste først) · alfabetisk

Ungdomskort
Rabat på kollektiv transport til alle 16-19-årige, til elever på ungdomsuddannelser og til studerende på videregående uddannelser
Fundet i: Uddannelse Uddannelsesstøtte
Type: Tekst
Akkrediteringsrådet
Akkrediteringsrådet træffer afgørelser om akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner og videregående uddannelser
Fundet i: Uddannelse Råd, nævn og udvalg
Type: Tekst
Certificeringsrådet
Certificering af moduler i den offentlige lederuddannelse (DOL) foretages af et certificeringsråd på baggrund af kriterier i certificeringsbekendtgørelsen, der skal sikre, at modulerne er på diplomniveau.
Fundet i: Uddannelse Råd, nævn og udvalg
Type: Tekst
Det Danske Institut i Damaskus
Det Danske Institut i Damaskus er en almennyttig, selvejende institution, som har til formål at bevare og videreudvikle de kulturelle bånd, der består eller knyttes mellem Danmark og de arabiske og islamiske lande.
Fundet i: Uddannelse Råd, nævn og udvalg
Type: Tekst
Det Danske Institut i Athen
Det Danske Institut i Athen er en almennyttig, selvejende institution, som har til formål at bevare og videreudvikle de kulturelle bånd, der består eller knyttes mellem Danmark og Grækenland.
Fundet i: Uddannelse Råd, nævn og udvalg
Type: Tekst
Kvalifikationsnævnet
Kvalifikationsnævnet behandler klager over uddannelsesinstitutioners afgørelser om merit og anerkendelse af realkompetence.
Fundet i: Uddannelse Råd, nævn og udvalg
Type: Tekst
Lektoratsudvalget
Lektoratsudvalget har til opgave at rådgive uddannelses- og forskningsministeren om faglige spørgsmål vedrørende Lektoratsordningen samt at indstille sendelektorer i dansk til ansættelse ved udenlandske universiteter.
Fundet i: Uddannelse Råd, nævn og udvalg
Type: Tekst
Ph.d.-rådet for uddannelsesforskning
Ph.d.-rådet for uddannelsesforskning står for at uddele den bevilling, der med Globaliseringsaftalen i efteråret 2010 første gang blev afsat til at styrke uddannelsesforskning.
Fundet i: Uddannelse Råd, nævn og udvalg
Type: Tekst
Rådet for Erhvervsakademiuddannelser og Professionsbacheloruddannelser
Rådet består af 21 medlemmer og har til opgave at rådgive uddannelses- og forskningsministeren om erhvervsakademiuddannelserne og professionsbacheloruddannelserne.
Fundet i: Uddannelse Råd, nævn og udvalg
Type: Tekst
Om rådet
Rådet består af 21 medlemmer og har til opgave at rådgive uddannelses- og forskningsministeren om erhvervsakademiuddannelserne og professionsbacheloruddannelserne.
Fundet i: Uddannelse Råd, nævn og udvalg Rådet for Erhvervsakademiuddannelser og Professionsbacheloruddannelser
Type: Tekst