Gå til indhold
Du er her: Forside
Fandt 9995 indholdsobjekter, som opfyldte dine kriterier.
Filtrer resultaterne
Indholdstype
Nye indholdsobjekter sidenSortér efter Relevans · dato (nyeste først) · alfabetisk

Medlemmer af Rådet for Erhvervsakademiuddannelser og Professionsbacheloruddannelser
Rådet rådgiver uddannelses- og forskningsministeren om erhvervsakademiuddannelserne og professionsbacheloruddannelserne.
Fundet i: Uddannelse Råd, nævn og udvalg Rådet for Erhvervsakademiuddannelser og Professionsbacheloruddannelser
Type: Tekst
Det rådgivende udvalg for vurdering af udbud af videregående uddannelser
Det rådgivende udvalg for vurdering af udbud af videregående uddannelser (RUVU) skal vurdere relevansen af nye uddannelser og nye udbud af eksisterende uddannelser i forbindelse med prækvalifikation.
Fundet i: Uddannelse Råd, nævn og udvalg
Type: Tekst
Uddannelsesrådet for de maritime uddannelser
Uddannelsesrådet for de maritime uddannelser rådgiver om udvikling af de maritime uddannelser.
Fundet i: Uddannelse Råd, nævn og udvalg
Type: Tekst
Ankenævnet for Statens Uddannelsesstøtteordninger
Ankenævnet for Statens Uddannelsesstøtteordninger (tidligere: Ankenævnet for Uddannelsesstøtten) er i 2015 blevet en del af Social- og Indenrigsministeriet og bliver nu sekretariatsbetjent af Ankestyrelsen.
Fundet i: Uddannelse Råd, nævn og udvalg Tidligere råd, nævn og udvalg
Type: Tekst
Censorudvalget
Censorsystemet har en vigtig funktion i forhold til at sikre kvaliteten i uddannelserne, men der er flere udfordringer i det nuværende system. Uddannelses- og forskningsministeren nedsatte derfor i 2015 et censorudvalg, som skulle udarbejde modeller for et nyt censorsystem. Udvalget ophørte i 2016.
Fundet i: Uddannelse Råd, nævn og udvalg Tidligere råd, nævn og udvalg
Type: Tekst
Medlemmer
Censorudvalget bestod af en formand og 7 medlemmer, som var udpeget af uddannelses- og forskningsministeren.
Fundet i: Uddannelse Tidligere råd, nævn og udvalg Censorudvalget
Type: Tekst
Censorudvalgets arbejde
Censorudvalget blev nedsat af uddannelses- og forskningsministeren i 2015 for at se censorsystemet grundigt efter i sømmene. Læs mere om udvalgets arbejde frem til 2016.
Fundet i: Uddannelse Tidligere råd, nævn og udvalg Censorudvalget
Type: Tekst
Dokumenter og analyser
Her finder du rapporter og analyser udarbejdet for Censorudvalget. Materialet indgik i udvalgets analysearbejde vedrørende censorsystemet.
Fundet i: Uddannelse Tidligere råd, nævn og udvalg Censorudvalget
Type: Tekst
Input til Censorudvalget
Oversigt over input om censorsystemet, som udvalget modtog.
Fundet i: Uddannelse Tidligere råd, nævn og udvalg Censorudvalget
Type: Tekst
SU-rådet
Uddannelses- og forskningsministeren nedlagde SU-rådet pr. 21. december 2015, da behovet for SU-rådet som rådgivende organ for ministeren reelt ophørte. Ministeren drøfter SU-politiske emner i andre fora.
Fundet i: Uddannelse Råd, nævn og udvalg Tidligere råd, nævn og udvalg
Type: Tekst