Du er her: Forside
Fandt 8078 indholdsobjekter, som opfyldte dine kriterier.
Filtrer resultaterne
Indholdstype
Nye indholdsobjekter sidenSortér efter Relevans · dato (nyeste først) · alfabetisk

Annoncering efter konsulentbistand til ph.d.-analyse
Uddannelses- og Forskningsministeriet annoncerer efter konsulentbistand til indsamling af e-mailadresser og udsendelse af spørgeskemaer i forbindelse med en række analyser af kvaliteten af ph.d.-uddannelsen.
Fundet i: Uddannelse Universiteter Ph.d.-uddannelse
Type: Tekst
Ph.d.-konference 2017
Uddannelses- og Forskningsministeriet afholdt en konference om den danske ph.d.-uddannelse den 6. april 2017 på Nationalmuseet i København på baggrund af en ny, omfattende analyse, der blev offentliggjort den 3. marts 2017.
Fundet i: Uddannelse Universiteter Ph.d.-uddannelse
Type: Tekst
Oversigt over censorer
Alle universitetsuddannelser er tilknyttet et censorkorps. Censorkorpsene er landsdækkende.
Fundet i: Uddannelse Videregående uddannelse Universiteter
Type: Tekst
Om censorkorps på universiteterne
Et censorkorps omfatter som udgangspunkt bachelor- og kandidatuddannelser samt masteruddannelser inden for samme faglige eller beslægtede område på tværs af universiteterne.
Fundet i: Uddannelse Universiteter Censorer
Type: Tekst
Styring og ansvar
De videregående uddannelsesinstitutioner ledes af en bestyrelse og af rektor. Bestyrelserne har det overordnede ansvar for institutionen. Rektor står for den daglige ledelse af institutionen.
Fundet i: Uddannelse Videregående uddannelse Universiteter
Type: Tekst
Tilsyn med de videregående uddannelsesinstitutioner
De videregående uddannelsesinstitutioner er centrale institutioner i samfundet, og samfundet har derfor interesse i, at institutionerne fungerer efter hensigten. Som tilsynsmyndighed er Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte i dialog med institutionerne herom.
Fundet i: Uddannelse Universiteter Styring og ansvar
Type: Tekst
Om tilsynet med de videregående uddannelsesinstitutioner
De videregående uddannelsesinstitutioner løfter betydningsfulde samfundsmæssige opgaver. Derfor er det centralt at følge udviklingen på institutionerne både i forhold til kerneopgaver – uddannelse, forskning/udvikling og vidensamarbejde, og i forhold til økonomi og forvaltning.
Fundet i: Uddannelse Styring og ansvar Tilsyn
Type: Tekst
Systematisk tilsyn
Som led i ministerens tilsynsforpligtelse gennemfører Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte årligt et skriftligt tilsyn med alle de videregående uddannelsesinstitutioner. I tilsynet indgår et indikatorbaseret tilsyn og opfølgning på institutionernes årsrapporter.
Fundet i: Uddannelse Styring og ansvar Tilsyn
Type: Tekst
Tilsynsmøder
Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte afholder over en 3-årig periode tilsynsmøder med alle de videregående uddannelsesinstitutioner. Tilsynsmøderne giver en ramme for den løbende dialog mellem den enkelte institution og styrelsen.
Fundet i: Uddannelse Styring og ansvar Tilsyn
Type: Tekst
Tematiske tilsyn
Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte gennemfører tematiske tilsyn med udvalgte områder og enkeltsagstilsyn. Det tematiske tilsyn er et tilsyn, der er tværgående for flere eller alle institutioner. Det har fokus på udvalgte politiske, faglige, juridiske eller strategiske temaer.
Fundet i: Uddannelse Styring og ansvar Tilsyn
Type: Tekst