Du er her: Forside
Fandt 7831 indholdsobjekter, som opfyldte dine kriterier.
Filtrer resultaterne
Indholdstype
Nye indholdsobjekter sidenSortér efter Relevans · dato (nyeste først) · alfabetisk

Analyse af efterspørgslen efter ph.d.-uddannede i de kommende år
Ekstern analyse af, hvordan efterspørgslen efter ph.d.er vil udvikle sig i de kommende år.
Fundet i: Publikationer 2012
Type: Publikation
publiceret: 25. august 2012
Opdatering af forløbsanalyse for danske søfarende
Forløbsanalysen beskriver beskæftigelses- og videreuddannelsesmønstre for de forskellige maritime uddannelser og afsluttes med en beregning af erstatningsbehovet for maritimt uddannede til maritime jobs.
Fundet i: Publikationer 2012
Type: Publikation
publiceret: 11. juni 2012
Redegørelse om større sammenhæng i det videregående uddannelsessystem
I redegørelsen præsenteres et overblik over det danske videregående uddannelsessystem, og der gives en række konkrete bud på, hvordan der kan udvikles mere fleksible videregående uddannelser med større sammenhæng på tværs af uddannelserne.
Fundet i: Publikationer 2012
Type: Publikation
publiceret: 13. april 2012
Evaluering af udlandsstipendieordningen 2011
Ministeriet for Børn og Undervisning og Uddannelsesministeriet har gennemført en undersøgelse af den ordning, som danske studerende på videregående uddannelser kan bruge til at betale for uddannelse i udlandet.
Fundet i: Publikationer 2012
Type: Publikation
publiceret: 25. januar 2012
SU-støtte og SU-gæld 2010
Publikationen indeholder statistik om dem, der fik tildelt SU-støtte i 2010 og dem, der havde SU-gæld ved udgangen af 2010. Udviklingen gennem de seneste år bliver også belyst.
Fundet i: Publikationer 2012
Type: Publikation
publiceret: 13. januar 2012
OECD-review: Skills beyond School – National background report for Denmark
This report is an input to the OECD Review of Postsecondary Vocational Education and Training, Skills beyond School.
Fundet i: Publikationer 2012
Type: Publikation
publiceret: 29. marts 2012
Årsrapport 2011 for Universitets- og Bygningsstyrelsen
I Årsrapport 2011 beskriver og vurderer den tidligere Universitets- og Bygningsstyrelse den faglige opgaveløsning i relation til primært eksternt fastsatte mål, ligesom der redegøres for de regnskabsmæssige resultater.
Fundet i: Publikationer 2012
Type: Publikation
publiceret: 19. april 2012
Tal om forskning 2011
"Tal om forskning" er Styrelsen for Forskning- og Innovations årlige bevillingsstatistik, der indeholder centrale bevillingstal for Danmarks Grundforskningsfond, Det Frie Forskningsråd, Det Strategiske Forskningsråd, Højteknologifonden og Rådet for Teknologi og Innovation.
Fundet i: Publikationer 2012
Type: Publikation
publiceret: 30. november 2012
Kortlægning af dansk social- og velfærdsforskning
Kortlægningen tilvejebringer et aktuelt overblik over det danske forsknings- og udviklingsarbejde på social- og velfærdsområdet, videnspredning af forskningen og samarbejde med praksisfeltet.
Fundet i: Publikationer 2012
Type: Publikation
publiceret: 23. november 2012
Oversigt over bevillinger givet af Det Strategiske Forskningsråd 2011
Fundet i: Publikationer 2012
Type: Publikation
publiceret: 12. november 2012