Gå til indhold
Du er her: Forside
Fandt 10166 indholdsobjekter, som opfyldte dine kriterier.
Filtrer resultaterne
IndholdstypeNye indholdsobjekter sidenSortér efter Relevans · dato (nyeste først) · alfabetisk

Data i Danmark
Der er en lang tradition for databehandling i Danmark, og der er en række danske initiativer og organisationer, der arbejder på at åbne adgangen til data og stille data til rådighed for forskning og udvikling.
Fundet i: Forskning og innovation Open Access og FAIR forskningsdata Data
Type: Tekst
FAIR forskningsdata
Åben adgang til forskningsdata kan have stor værdi for forskere, borgere og virksomheder i form af ny viden og opdagelser. En øget adgang til data kan endvidere bidrage til en effektivisering af forskningen i form af genbrug af data, og den kan fremme forskningsintegriteten i dansk forskning.
Fundet i: Forskning og innovation Samspil mellem viden og innovation Open Access og FAIR forskningsdata
Type: Tekst
Fokus på Open Access i EU
Open Access og fri adgang til forskningsdata ligger højt på den politiske dagsorden i EU. Open Access ses som afgørende for EU’s muligheder for at effektivisere videndelingen, øge den forskningsmæssige konkurrenceevne samt styrke den økonomiske vækst i regionen.
Fundet i: Forskning og innovation Samspil mellem viden og innovation Open Access og FAIR forskningsdata
Type: Tekst
Open Access og FAIR forskningsdata
Kender du de mange fordele ved Open Access og FAIR forskningsdata? Følg med i ministeriets arbejde med at skabe fri adgang til videnskabelige artikler og data.
Fundet i: Forskning og innovation Samspil mellem viden og innovation
Type: Tekst
Internationalt samarbejde i Knowledge Exchange
KE er en international samarbejdsorganisation mellem seks nationale organisationer i Europa, og formålet er at udvikle digitale infrastrukturer og services til gavn for forskning og videregående uddannelser. Samarbejdet blev etableret i 2005 med treårige samarbejdsaftaler.
Fundet i: Forskning og innovation Samspil mellem viden og innovation Open Access og FAIR forskningsdata
Type: Tekst
Viden, klynger og kommercialisering
Uddannelses- og Forskningsministeriet understøtter innovationsinfrastrukturen i Danmark gennem en række virkemidler, som bygger bro mellem ny viden og dansk erhvervsliv.
Fundet i: Forskning og innovation Samspil mellem viden og innovation
Type: Tekst
Innovationsnetværk Danmark Programmet
Uddannelses- og Forskningsministeriet støtter et antal landsdækkende innovationsnetværk, som samler forskere, virksomheder og offentlige myndigheder om at skabe innovation og vækst.
Fundet i: Forskning og innovation Viden, klynger og kommercialisering Innovationsnetværk
Type: Tekst
Retningslinjer for innovationsnetværk
Innovationsnetværk er et centralt infrastruktur-element i forhold til at realisere regeringens målsætninger. Her kan man læse om retningslinjerne for innovationsnetværk.
Fundet i: Forskning og innovation Innovationsnetværk Innovationsnetværk Danmark Programmet
Type: Tekst
Opslag for innovationsnetværk - Netværkssamarbejde om spirende vækstområder
Fundet i: Forskning og innovation Innovationsnetværk Danmark Programmet Mappe med materialer - Innovationsnetværk 2014-18
Type: Tekst
17 innovationsnetværk for fremtiden
Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte har offentliggjort bevillinger til innovationsnetværk i perioden 2019-20.
Fundet i: Forskning og innovation Innovationsnetværk Innovationsnetværk Danmark Programmet
Type: Tekst