Gå til indhold
Du er her: Forside
Fandt 10044 indholdsobjekter, som opfyldte dine kriterier.
Filtrer resultaterne
Indholdstype


Nye indholdsobjekter sidenSortér efter Relevans · dato (nyeste først) · alfabetisk

Når du har fået en niveauvurdering
Denne side forklarer, hvad vurderingen fra Uddannelses- og Forskningsstyrelsen indeholder, og hvad den kan bruges til.
Fundet i: Uddannelse Udenlandske uddannelser og dokumentation over grænser Ansøgningsblanketter
Type: Tekst
Digital ansøgning om vurdering af udenlandsk uddannelse
Gør dokumentationen parat, og log ind for at starte din ansøgning.
Fundet i: Uddannelse Udenlandske uddannelser og dokumentation over grænser Ansøgningsblanketter
Type: Tekst
Betingelser for at få en niveauvurdering
Uddannelses- og Forskningsstyrelsen kan kun foretage niveauvurdering af en udenlandsk uddannelse, når visse betingelser er opfyldt.
Fundet i: Uddannelse Udenlandske uddannelser og dokumentation over grænser Ansøgningsblanketter
Type: Tekst
Oversættelse
Uddannelses- og Forskningsstyrelsen kræver oversættelse af visse dokumenter. Her kan du se, hvilke krav der stilles til oversættelserne.
Fundet i: Uddannelse Udenlandske uddannelser og dokumentation over grænser Ansøgningsblanketter
Type: Tekst
Vurderingsmedarbejdere efter land
Her kan du finde de medarbejdere, der vurderer uddannelseskvalifikationer fra de forskellige lande.
Fundet i: Uddannelse Udenlandske uddannelser og dokumentation over grænser Guide til vurdering og anerkendelse
Type: Tekst
For a-kasser
Uddannelses- og Forskningsstyrelsen informerer om udenlandske uddannelser og foretager vurderinger, der angiver udenlandske uddannelsers niveau i forhold til det danske uddannelsessystem.
Fundet i: Uddannelse Udenlandske uddannelser og dokumentation over grænser Guide til vurdering og anerkendelse
Type: Tekst
For kompetente myndigheder
For kompetente myndigheder om anerkendelse inden for de lovregulerede erhverv
Fundet i: Uddannelse Udenlandske uddannelser og dokumentation over grænser Guide til vurdering og anerkendelse
Type: Tekst
Myndigheder med fritagelse for pligtmæssig vurdering
Nogle kompetente myndigheder er fritaget for pligten til at høre Uddannelses- og Forskningsstyrelsen.
Fundet i: Uddannelse Guide til vurdering og anerkendelse For kompetente myndigheder
Type: Tekst
Spørgsmål og svar om brugen af EU’s anerkendelsesdirektiv
Her kan de kompetente myndigheder i Danmark finde svar på en række spørgsmål om EU's direktiv 2005/36/EF om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer.
Fundet i: Uddannelse Guide til vurdering og anerkendelse For kompetente myndigheder
Type: Tekst
For vejledere, jobkonsulenter, sagsbehandlere m.fl.
Få vurderinger og informationer fra Uddannelses- og Forskningsstyrelsen til brug for integration, anden beskæftigelsesindsats eller vejledning af borgere med udenlandsk uddannelse.
Fundet i: Uddannelse Udenlandske uddannelser og dokumentation over grænser Guide til vurdering og anerkendelse
Type: Tekst