Gå til indhold
Du er her: Forside
Fandt 10047 indholdsobjekter, som opfyldte dine kriterier.
Filtrer resultaterne
Indholdstype


Nye indholdsobjekter sidenSortér efter Relevans · dato (nyeste først) · alfabetisk

Forskningsformidling
Formidlingen af forskningen er afgørende for befolkningens viden om og indsigt i forskningen og dermed for en åben, demokratisk dialog om forskningens resultater og de fordele og eventuelle ulemper, som den kan være forbundet med.
Fundet i: Forskning og innovation
Type: Tekst
Bevillinger fra RTI: Eurostars 7. kald foråret 2012
Godkendte Eurostars-projekter med dansk deltagelse foråret 2012
Fundet i: Forskning og innovation Hvem har modtaget tilskud? 2012
Type: Bevilling
publiceret: 16. november 2012
Universiteternes udviklingskontrakter 2012-2014
Udviklingskontrakterne er flerårige institutionsspecifikke kontrakter mellem ministeriet og institutionerne for videregående uddannelser
Fundet i: Uddannelse Strategiske rammekontrakter Tidligere kontrakter
Type: Tekst
En styrket pædagoguddannelse – anbefalinger fra Følgegruppen for pædagoguddannelsen
Følgegruppen for pædagoguddannelsen har færdiggjort sit anbefalingsarbejde til styrkelse af pædagoguddannelsen. Resultatet af følgegruppens anbefalingsarbejde er denne publikation.
Fundet i: Publikationer 2012
Type: Publikation
publiceret: 15. november 2012
Voksenuddannelsesstøtte (SVU)
SVU er en økonomisk hjælp til borgere, der ønsker at efter- eller videreuddanne sig
Fundet i: Uddannelse Uddannelsesstøtte
Type: Tekst
Hvem har fået tilskud?
Neden for gives oversigter over bevillinger givet fra ministeriets udlodningsmidler (tidligere Tips- og Lottomidler) fra 2009 og frem.
Fundet i: Forskning og innovation Tilskud til forskningsformidling Udlodningsmidler (de tidligere Tips- og lottomidler)
Type: Tekst
Behandlingsprocedure - Udlodningsmidlerne
Læs om behandlingsproceduren og kriterierne for Styrelsen for Forskning og Innovations vurdering af ansøgningerne til Udlodningsmidlerne.
Fundet i: Forskning og innovation Tilskud til forskningsformidling Udlodningsmidler (de tidligere Tips- og lottomidler)
Type: Tekst
Udlodningsmidler
Efter ny aftale om fordeling af udlodningsmidlerne kan der ikke længere søges udlodningsmidler i Uddannelses- og Forskningsministeriet
Fundet i: Forskning og innovation Find danske tilskudsprogrammer Tilskud til forskningsformidling
Type: Tekst
Europæisk kvalifikationsramme for videregående uddannelser
Den europæiske kvalifikationsramme, der er udviklet inden for Bologna-processen, skal understøtte mobilitet og anerkendelse inden for det europæiske område for videregående uddannelse.
Fundet i: Uddannelse Kvalifikationsrammer Kvalifikationsrammer for videregående uddannelse
Type: Tekst
Ph.d.-uddannelse
Alle danske universiteter udbyder ph.d.-uddannelse inden for deres forskningsområder.
Fundet i: Uddannelse Videregående uddannelser Overblik over det videregående uddannelsessystem
Type: Tekst