Gå til indhold
Du er her: Forside
Fandt 9969 indholdsobjekter, som opfyldte dine kriterier.
Filtrer resultaterne
Indholdstype
Nye indholdsobjekter sidenSortér efter Relevans · dato (nyeste først) · alfabetisk

Aftale om revision af lov om forskningsrådgivning m.v.
17.12.2009: Aftalen bygger videre på reformen af forskningssystemet fra 2002. Aftalen om revision af loven blev indgået på baggrund af en evaluering af forskningsrådssystemet og fokuserer på den overordnede struktur, en mere præcis rolle og ansvarsfordelling samt ændringer i ansøgningsbehandlingen.
Fundet i: Lovstof Politiske aftaler
Type: Tekst
Studie- og praktikophold i udlandet
Undersøgelser af studerendes udbytte og anbefalinger til en styrket indsats på området.
Fundet i: Publikationer 2009
Type: Publikation
publiceret: 11. december 2009
Bevillinger fra Det Frie Forskningsråd | Teknologi og Produktion – november 2009
Det Frie Forskningsråd │Teknologi og Produktion (FTP) modtog i efteråret 2009 i alt 103 ansøgninger om støtte til Individuelle Postdocstipendier med et samlet ansøgt beløb på ca. 260 mio.kr.
Fundet i: Forskning og innovation Hvem har modtaget tilskud? 2009
Type: Bevilling
publiceret: 13. november 2009
Udmøntning af midler til de videregående uddannelser 2010-2012
05.11.2009: Aftalen sikrede en laboratoriemodernisering og taxameterløft som opfølgning på globaliseringsaftalen fra 2008. Bl.a. blev uddannelsestaxametret til humaniora og samfundsvidenskab forhøjet.
Fundet i: Lovstof Politiske aftaler
Type: Tekst
Aftale om fordeling af UMTS-midlerne til forskning, IKT og innovation 2010-2012
05.11.2009: Staten afholdt i 2001 en auktion over tilladelser til 3. generations mobiltelefoni (3G-telefoni), som indbragte staten et samlet provenu på 3,8 mia. kroner. UMTS-forligskredsen har sidenhen gennem flere politiske forlig udmøntet provenuet, de såkaldte UMTS-midler.
Fundet i: Lovstof Politiske aftaler
Type: Tekst
Kinesiske elite-kandidater tilbydes ErhvervsPhD i Danmark
Tretten kinesiske elite-kandidater tilbydes forskeruddannelse som ErhvervsPhD i danske virksomheder. Initiativet skal styrke forsknings- og innovationssamarbejdet mellem Danmark og Kina.
Fundet i: Aktuelt Før 2011 2009
Type: Press release
publiceret: 21. oktober 2009
Promovieren in Dänemark
Tysksproget pjece med generelle informationer om at læse og bo i Danmark, og især informationer om ph.d.-muligheder inden for naturvidenskab og teknik, finansieringsmuligheder og det praktiske. Publikationen findes på den engelske version af hjemmesiden.
Fundet i: Publikationer 2009
Type: Publikation
publiceret: 10. oktober 2009
Magasinet Humaniora 3:2009
Magasinet Humaniora 3:09 indeholder artikler om blandt andet K.E. Løgstrup, Hal Koch, Nordisk Film, sprogbrug i renæssancen, samt en undersøgelse om danskernes opfattelse af forskning
Fundet i: Publikationer 2009
Type: Publikation
publiceret: 06. oktober 2009
Tal om forskning 2008
”Tal om Forskning” er Forsknings- og Innovationsstyrelsens årlige bevillingsstatistiske opgørelse, der indeholder centrale nøgletal for den del af de offentlige forskningsbevillinger, der udmøntes gennem det offentlige råds – og fondssystem.
Fundet i: Publikationer 2009
Type: Publikation
publiceret: 01. oktober 2009
Forskningsbarometer 2009 - Dansk forskning i internationalt perspektiv
Forskningsbarometer 2009 tegner for første gang et samlet billede af kvalitet, styrkepositioner og nicher i dansk forskning. Barometerets indikatorer er baseret på de nyeste tal fra ind- og udland og er alle præsenteret i internationalt perspektiv.
Fundet i: Publikationer 2009
Type: Publikation
publiceret: 22. september 2009