Du er her: Forside Aktuelt Arrangementer 2017 Workshop om forskningssamarbejde i Østersøregionen – Baltic Science Network

Workshop om forskningssamarbejde i Østersøregionen – Baltic Science Network

Den 18. januar 2017 afholder Styrelsen for Forskning og Uddannelse en regional workshop om forskningssamarbejde i Østersøregionen, som led i Interreg-projektet ”Baltic Science Network” (BSN). Workshoppen har fokus på barrierer, løsninger og anbefalinger til øget forskningssamarbejde i regionen.
Kontakt
Josephine Them Parnas
Chefkonsulent
Tlf.: +45 72 31 83 71
Email: jtp@ufm.dk

Tid og sted

18. januar 2017 fra kl. 09:30 til 16:30
Scandic Hotel Sydhavnen, Sydhavns Plads 15, 2450 København.

Logo BSNWorkshoppen afholdes som led i styrelsens deltagelse i Baltic Science Network (BSN), som foruden styrelsen består af aktører fra Tyskland, Polen, Sverige, Finland, Norge, Letland, Litauen, Estland og Rusland – fordelt på myndigheder, universiteter og universitetssammenslutninger. Også NordForsk, Østersørådet, BONUS, STRING og BSRUN er en del af netværket.

Workshoppen bygger på en række nationale workshops afholdt i de enkelte deltagerlande i efteråret 2016. På den danske workshop i København den 30. november 2016 drøftede Københavns Universitet, Aarhus Universitet, Aalborg Universitet, Roskilde Universitet, CBS, DTU GEUS, NIVA og Baltic Development Forum blandt andet fordele, udfordringer og løsninger i forhold til forskningssamarbejde på tværs af regionen.

Den regionale workshop munder ud i et BSN-arbejdspapir med overvejelser og anbefalinger til beslutningstagere i regionen og i EU.

Program for workshoppen (tentativt)

Registrering 
Velkomst
v. Styrelsen for Forskning og Uddannelse (SFU)
Præsentation: State of play i Østersøregionen
v. direktør Flemming Stender, Baltic Development Forum
Præsentation: Forskningssamarbejde i Østersøregionen – fakta og trends
v. SFU
Præsentation: Resultater af nationale workshops
v. BSN-partnerne
Frokost
Præsentation: Samarbejde på tværs af Østersøregionen – set med nordiske øjne
v. chefkonsulent Lone Jessen, Nord Forsk
Gruppediskussioner og afrapportering
Opsamling og næste skridt
v. kontorchef Katrine Nissen, SFU

Deltagere på workshoppen får mulighed for at viderebringe deres erfaring, ideer og ønsker – og på den måde være med til at sætte et aftryk på BSN’s anbefalinger i sidste ende.

Hvem kan deltage?

BSN-deltagere, ansatte på universiteter, i forskningsråd og -fonde, deltagere i Knowledge and Innovation Communities (KICs), Østersøorganisationer mv. og øvrige myndigheder.

Arrangementet er gratis.

Tid og sted

Onsdag den 18. januar kl. 9.30-16.30.

Scandic Hotel Sydhavnen
Sydhavns Plads 15
2450 København.

Tilmelding

Der er et begrænset antal pladser.

Interesserede bedes sende en mail senest den 11. januar 2017 til Josephine Them Parnas, Styrelsen for Forskning og Uddannelse, på:

Læs mere

Senest opdateret 06. januar 2017