Gå til indhold
Du er her: Forside Aktuelt Arrangementer 2019 Webinar: Offentlige-private partnerskaber under Horizon 2020

Webinar: Få overblik over de store offentlige-private partnerskaber under Horizon 2020

Vi stiller skarpt på Horizon 2020’s syv Joint Technology Initiatives (JTI’er) med industrien, som udmønter væsentlige dele af programmets budget til forskning og innovation inden for sundhed, bioøkonomi, IT, transport og energi. Se med og få overblik den 28. august fra kl. 13 til 13:45.

Tid og sted

28. august 2019 fra kl. 13:00 til 13:45

Indhold

En betragtelig del af den forskning og innovation som finansieres af Horizon 2020 udmøntes gennem formaliserede partnerskaber med industrien. Det gælder navnlig de syv institutionaliserede offentlige-private partnerskaber - de såkaldte Joint Technology Initiatives (JTI’er) - som dækker forskning inden for områderne: sundhed, IT, bioøkonomi, transport og energi.

De syv partnerskaber er: Innovative Medicines Initiative (Sundhed); Bio-based Industries (Bioøkonomi); ECSEL (elektroniske komponenter og systemer); SESAR (luftfartssystemer); Clean Sky 2 (bæredygtig luftfart); Shift2rail (Jernbane); Fuel Cells and Hydrogen, FCH (Brint-og Brændselsceller). Vi vil i løbet af webinaret komme ind på: 

  • Hvad der adskiller JTI’erne fra de øvrige partnerskaber under Horizon 2020 
  • Rationalet bag JTI’erne og deres plads i det europæiske forsknings- og innovationslandskab
  • Industrisammenslutningerne bag initiativerne og initiativernes individuelle særtræk
  • Hvordan JTI’ernes topics bliver til, JTI’ernes opslags- og ansøgningsprocedurer
  • JTI’ernes forventede rolle i det næste rammeprogram for forskning og innovation, Horizon Europe (2021-2027)

Vi har særligt fokus på Innovative Medicines Initiatve (Sundhed), Biobased industries og Fuel Cells and Hydrogen, FCH (Brint-og Brændselsceller), som er JTI’er med stor dansk deltagelse.

Dit udbytte

Efter webinaret vil du have større forståelse for JTI’ernes rolle og betydning for EU-finansieret forskning og innovation. Du vil kende deres målsætninger og arbejdsgange samt deres opslags- og ansøgningsprocedurer.

Målgruppe

Primært EU-rådgivere, men forskere, virksomheder mfl. kan også med fordel se med.

Sprog

Webinaret afholdes på dansk.

Arrangør

EuroCenter i Styrelsen for Forskning og Uddannelse. 

Senest opdateret 20. juli 2020