Gå til indhold
Du er her: Forside Aktuelt Arrangementer 2020 Informationsmøde om Erasmus+ akkreditering inden for erhvervsrettet grund- og efteruddannelse Tilmelding til informationsmøde om Erasmus-akkreditering inden for erhvervsrettet grund- og efteruddannelse

Tilmelding til informationsmøde om Erasmus-akkreditering inden for erhvervsrettet grund- og efteruddannelse

Informationsmødet afholdes 1. september 2020 fra 10.00 til 14.30.

Dato: 1. september 2020 fra 10.00 til 14.30.
Sted: Hansenberg, Vranderupvej 90, 6000 Kolding.

Der er frist for tilmelding mandag den 24. august 2020.

Spørgsmål om informationsmødet kan rettes til Lars Møller Bentsen, lmb@ufm.dk, tlf.: 7231 8926

Har du særlige forplejningsbehov?
Samtykke til deltagerliste

Nedenfor kan du læse om vores behandling af personoplysninger i forbindelse med informationsmødet i Kolding 

Dataansvarlig
Styrelsen for Forskning og Uddannelse er dataansvarlig for behandling af dine personoplysninger i forbindelse med din tilmelding til startmødet i Horsens 2020. Har du spørgsmål til behandling af personoplysninger i forbindelse med din deltagelse, er du velkommen til at rette henvendelse til:

Styrelsen for Forskning og Uddannelse (SFU)
Internationale Uddannelsesprogrammer
Bredgade 40
1260 København K
E-mail: uddprogram@ufm.dk

Uddannelses- og Forskningsministeriets databeskyttelsesrådgiver kan kontaktes på følgende måder:
E-mail: dpo@ufm.dk
Telefon: 7231 8909
Brev: Brev til ministeriet “att. databeskyttelsesrådgiver”.

Retsgrundlag for behandling af personoplysninger
Styrelsen for Forskning og Uddannelse behandler oplysninger som led i afholdelsen af startmødet i Horsens. Styrelsen for Forskning og Uddannelse behandler de oplysninger, som du selv indtaster ved din registrering, dvs. dine kontaktoplysninger.

Retsgrundlaget for behandlingen af dine oplysninger er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a. Europaparlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger mv.

Hvordan vi bruger dine oplysninger
De personoplysninger, som du oplyser i tilmeldingsformularen registreres i SFU’s IT-system. Det overordnede formål er at gennemføre konferencen professionelt. Dine personoplysninger anvendes, når vi kontakter dig forud for konferencen og i henhold til vores regnskabsmæssige forpligtelser. Oplysninger videregives ikke til tredjepart.

Opbevaring af personoplysninger
Dine personoplysninger gemmes i SFU’s IT-system og bruges efterfølgende til at kontakte dig i forbindelse med mødet. Dine personoplysninger opbevares almindeligvis i op til cirka fem år fra din deltagelse i mødet.

Retten til at trække samtykke tilbage
Samtykke til behandling af personoplysninger kan til enhver tid trækkes tilbage. Hvis samtykke trækkes tilbage, påvirker det ikke lovligheden af behandlingen af personoplysninger frem til tidspunktet for tilbagetrækningen.

Hvis du ønsker at trække dit samtykke tilbage skal du sende en mail til uddprogram@ufm.dk med emnefeltet: Tilbagetrækning af samtykke – Informationsmøde i Kolding 2020.