Gå til indhold
Du er her: Forside Aktuelt Arrangementer 2020 Webinar om volontørmuligheder gennem Det Europæiske Solidaritetskorps

Webinar om volontørmuligheder gennem Det Europæiske Solidaritetskorps

Behandling af personfølsomme data   Jeg giver samtykke til, at Styrelsen for Forskning og Uddannelse indsamler og behandler mine personoplysninger med henblik på at gennemføre arrangementet.

Dataansvarlig

Styrelsen for Forskning og Uddannelse er dataansvarlig for behandling af dine personoplysninger i forbindelse med din tilmelding til webinar om volontørmuligheder gennem Det Europæiske Solidaritetskorps. Har du spørgsmål til behandling af personoplysninger i forbindelse med din deltagelse, er du velkommen til at rette henvendelse til: 

Styrelsen for Forskning og Uddannelse (SFU)
Internationale Uddannelsesprogrammer 
Haraldsgade 53
2100 København Ø
E-mail: 

Uddannelses- og Forskningsministeriets databeskyttelsesrådgiver kan kontaktes på følgende måder:
E-mail: 
Telefon: 7231 8909
Brev: Brev til ministeriet “att. databeskyttelsesrådgiver”.

Retsgrundlag for behandling af personoplysninger 

Styrelsen for Forskning og Uddannelse behandler oplysninger som led i afholdelsen af webinaret om volontørmuligheder gennem Det Europæiske Solidaritetskorps. Styrelsen for Forskning og Uddannelse behandler de oplysninger, som du selv indtaster ved din registrering, dvs. dine kontaktoplysninger.

Retsgrundlaget for behandlingen af dine oplysninger er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a. Europaparlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger mv.

Hvordan vi bruger dine oplysninger

De personoplysninger, som du oplyser i tilmeldingsformularen registreres i SFU’s IT-system. Det overordnede formål er at gennemføre informationsmødet professionelt. Dine personoplysninger anvendes, når vi kontakter dig forud for webinaret og i henhold til vores regnskabsmæssige forpligtelser. Oplysninger videregives ikke til tredjepart. 

Opbevaring af personoplysninger 

Dine personoplysninger gemmes i SFU’s IT-system og bruges efterfølgende til at kontakte dig i forbindelse med webinaret. Dine personoplysninger opbevares almindeligvis i op til cirka fem år fra din deltagelse i webinaret.

Retten til at trække samtykke tilbage

Samtykke til behandling af personoplysninger kan til enhver tid trækkes tilbage. Hvis samtykke trækkes tilbage, påvirker det ikke lovligheden af behandlingen af personoplysninger frem til tidspunktet for tilbagetrækningen.

Hvis du ønsker at trække dit samtykke tilbage skal du sende en mail til uddprogram@ufm.dk med emnefeltet: Tilbagetrækning af samtykke - webinar om volontørmuligheder gennem Det Europæiske Solidaritetskorps.