Gå til indhold
Du er her: Forside Aktuelt Arrangementer 2022 Erasmus+-koordinatormøde Odense december 2022 Tilmelding til callmøde for Erasmus+-koordinatorer i Odense 2022

Tilmelding til callmøde for Erasmus+-koordinatorer i Odense 2022

Her kan du tilmelde dig til det årlige callmøde for Erasmus+-koordinatorer på videregående uddannelsesinstitutioner.

Hver institution er garanteret en plads, men er velkommen til at tilmelde flere. Angiv i tilmeldingen, hvem der skal have pladsen, hvis vi har mange tilmeldinger.

Plads   Vi satser på at kunne byde velkommen til alle tilmeldte, men hvis der er stor interesse, vil vi gerne sikre, at hver institution er repræsenteret. Angiv derfor, om du er "primær" deltager (sikret plads) eller "sekundær" deltager (får plads hvis der er kapacitet til det).


Workshopsession   Vælg hvilken workshop du ønsker at deltage i
Særlige kosthensyn For at fremme et grønnere Erasmus+ vil der på mødet blive serveret vegetarisk mad. Angiv herunder allergier eller særlige kosthensyn.

Behandling af personoplysninger

Nedenfor kan du læse om vores behandling af personoplysninger i forbindelse med møde for Erasmus+-koordinatorer ved videregående uddannelsesinstitutioner, der afholdes den 8. december 2022.

Dataansvarlig

Uddannelses- og Forskningsstyrelsen er dataansvarlig for behandling af dine personoplysninger i forbindelse med din tilmelding til koordinartomøde. Har du spørgsmål til behandling af personoplysninger i forbindelse med din deltagelse, er du velkommen til at rette henvendelse til:

Uddannelses- og Forskningsstyrelsen (UFS)
Internationale Uddannelsesprogrammer
Haraldsgade 53
2100 København Ø
E-mail: uddprogram@ufm.dk

Uddannelses- og Forskningsministeriets databeskyttelsesrådgiver kan kontaktes på følgende måder:
E-mail: dpo@ufm.dk
Telefon: 7231 8909
Brev: Brev til ministeriet “att. databeskyttelsesrådgiver”.

Retsgrundlag for behandling af personoplysninger

Uddannelses- og Forskningsstyrelsen behandler oplysninger som led i afholdelsen af mødet. Uddannelses- og Forskningsstyrelsen behandler de oplysninger, som du selv indtaster ved din registrering, dvs. dine kontaktoplysninger.

Retsgrundlaget for behandlingen af dine oplysninger er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a. Europaparlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger mv.

Hvordan vi bruger dine oplysninger

De personoplysninger, som du oplyser i tilmeldingsformularen, registreres i UFS’s IT-system. Det overordnede formål er at gennemføre mødet professionelt. Dine personoplysninger anvendes, når vi kontakter dig forud for startmødet og i henhold til vores regnskabsmæssige forpligtelser. Oplysninger videregives ikke til tredjepart.

Opbevaring af personoplysninger

Dine personoplysninger gemmes i UFS’s IT-system og bruges efterfølgende til at kontakte dig i forbindelse med startmødet. Dine personoplysninger opbevares almindeligvis i op til cirka fem år fra din deltagelse i startmødet.

Retten til at trække samtykke tilbage

Samtykke til behandling af personoplysninger kan til enhver tid trækkes tilbage. Hvis samtykke trækkes tilbage, påvirker det ikke lovligheden af behandlingen af personoplysninger frem til tidspunktet for tilbagetrækningen.

Hvis du ønsker at trække dit samtykke tilbage skal du sende en e-mail til videregaaendeuddannelse@ufm.dk med emnefeltet: Tilbagetrækning af samtykke - Erasmus+-koordinatorer ved videregående uddannelsesinstitutioner.