Gå til indhold

Informationsmøde om akkreditering til Erasmus+ for skole-, voksen- og erhvervsuddannelsessektoren

Uddannelses-og Forskningsstyrelsen inviterer skole-, voksen- og erhvervsuddannelsessektoren til informationsmøde om akkreditering til Erasmus+ forud for Kommissionens næste frist for akkrediteringsansøgninger (19.10.2022) Mødet henvender sig til institutioner, der endnu ikke har opnået akkreditering
 • Tid og sted
 • Hvornår 08. september 2022 fra 12:00 til 15:30
 • Hvor UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole
  Niels Bohrs Allé 1
  5230 Odense M

Hvad er Erasmus-akkreditering?

Erasmus-akkreditering er et værktøj til organisationer, der ønsker at styrke international udveksling og samarbejde inden for områderne:

 • Almen voksenuddannelse og folkeoplysning
 • Dagtilbud, grundskole og ungdomsuddannelse (almen gymnasiale og erhvervsrettede)
 • Erhvervsrettet grund- og efteruddannelse

Fordele ved akkreditering

Akkrediterede Erasmus+-organisationer vil få forenklet adgang til at søge om tilskud til mobilitetsaktiviteter under den igangværende Erasmus+-programperiode (2021-2027). Akkrediteringen er en mulighed, men ikke et krav for at søge om Erasmus+-midler fremadrettet. Hvis en organisation ønsker at indsende en ansøgning på vegne af flere (som konsortium), skal den ansøgende organisation dog være akkrediteret.

Akkreditering henvender sig således til skoler og organisationer, som ønsker en tættere tilknytning til Erasmus+-programmet, og som planlægger at søge mobilitetsprojekter kontinuerligt frem mod 2027.  

Kommissionens ansøgningsfrist

Dette års deadline for ansøgninger om Erasmus-akkreditering er 19. oktober 2022 klokken 12.00

Informationsmødets indhold

Informationsmødet henvender sig til institutioner, der endnu ikke har opnået en akkreditering. 

På mødet vil Uddannelses- og Forskningsstyrelsen fortælle mere om, hvad det vil sige at blive akkrediteret til Erasmus+, hvilke muligheder det giver og hernæst gennemgå ansøgningsskemaet, krav og bedømmelseskriterier, så alle er bedst muligt klædt på til at skrive ansøgningen, når dagen er omme. 

Der vil blive serveret sandwich i pausen, hvor der også er mulighed for at netværke.    

Tilmelding til informationsmødet 8. september 2022

Fristen for tilmelding er udløbet. Skriv en mail til Lise Frank på lifr@ufm.dk, hvis du er sent ude eller tilmeld dig i stedet vores webinar d. 13.9

   Afsendere

   Senest opdateret 09. maj 2023