Gå til indhold

Tilmelding til møde 8. juni 2022

Har jeres organisation eller kommune en international strategi?  Hvilken type ansøgning vil I indsende i efteråret 2022?   Vælg minimum én, da det er en forudsætning for at deltage i mødet, at I ønsker at indsende en ansøgning til mindst en af nedenstående.
Hvilke barrierer oplever I i forbindelse med at søge tilskud i Erasmus+?
Allergier/præferencer Af hensyn til forplejning bedes du angive, hvis du har nogen allergier/præferencer.
Hvor har du hørt om arrangementet?